Αν το βοήθημα ακοής Made for iPhone δεν συνδέεται

Μερικές φορές, το βοήθημα ακοής Made for iPhone ενδέχεται να μην συνδέεται στο iPhone, iPad ή iPod touch σας. Αυτά τα βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν.

Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Αν το βοήθημα ακοής Made for iPhone εξακολουθεί να μην είναι συνδεδεμένο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Πατήστε το κουμπί ύπνου/αφύπνισης για να θέσετε την οθόνη σε κατάσταση αναστολής.
  2. Περιμένετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα, και στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
    Δεν χρειάζεται να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
  3. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου για να δείτε αν το βοήθημα ακοής είναι συνδεδεμένο. Το όνομα του βοηθήματος ακοής θα εμφανίζεται δίπλα στο AirDrop:
     Κέντρο ελέγχου
  4. Αν το βοήθημα ακοής δεν έχει συνδεθεί ακόμα, πατήστε Ρυθμίσεις > Bluetooth και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
  5. Ελέγξτε πάλι το Κέντρο ελέγχου για να δείτε αν το βοήθημα ακοής έχει συνδεθεί. 

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: