Δημοσίευση και πώληση βιβλίων με το iBooks Author

Χρησιμοποιήστε το iBooks Author για να δημιουργήσετε και να υποβάλετε βιβλία στο Apple Books ή να τα διανείμετε οπουδήποτε στον ιστό.

MacBook Air που εμφανίζει ένα έργο στο iBooks Author με φωτογραφίες τροπικών ψαριών και ένα ολοκληρωμένο βιβλίο στο iPad.

 

Η δημιουργία βιβλίων μεταφέρεται στο Pages και το iBooks Author δεν είναι πλέον διαθέσιμο σε νέους χρήστες. Το iBooks Author μπορεί ακόμη να χρησιμοποιείται σε macOS 10.15 και παλαιότερες εκδόσεις, όμως δεν θα υπάρχουν νέες ενημερώσεις.

εικονίδιο iBooks Author

Το iBooks Author είναι μια δωρεάν εφαρμογή που διατίθεται στο App Store σε Mac και την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε και να δημοσιεύσετε ηλεκτρονικά βιβλία. Με τη χρήση των εργαλείων στην εφαρμογή μπορείτε να προσθέσετε εικονογράφηση και μεταδεδομένα σε ένα βιβλίο. Μπορείτε επίσης να εξαγάγετε στο iBooks Author αρχεία EPUB που δημιουργήσατε σε άλλο πρόγραμμα και κατόπιν να τα πουλήσετε στο Apple Books ή να τα διανείμετε δωρεάν.

Για να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας από το iBooks Author, πρέπει πρώτα να το εξαγάγετε ως PDF, αρχείο κειμένου, EPUB ή αρχείο .ibooks. Για να επιλέξετε την καλύτερη μορφή για το βιβλίο σας, πρέπει πρώτα να αποφασίσετε πώς σχεδιάζετε να το διανείμετε.

Δημοσίευση του βιβλίου σας στο Book Store

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο στο iBooks Author σε μορφή EPUB (.epub) ή iBooks (.ibooks) και να δημοσιεύσετε το έργο σας στο Book Store στην εφαρμογή Apple Books.

Για να εγγραφείτε ώστε να πουλάτε τα βιβλία σας στο Book Store, διαμορφώστε το iTunes Connect για Apple Books. Μπορείτε να δημοσιεύσετε στο Apple Books με το Pages, το iTunes Producer ή την πύλη μας δημοσίευσης στον Ιστό. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Apple Books για συγγραφείς. Μπορείτε επίσης να διαθέσετε τα βιβλία σας δωρεάν στο Book Store.

Δημοσίευση του βιβλίου σας για ένα μάθημα iTunes U

Το iTunes U θα σταματήσει να είναι διαθέσιμο στο τέλος του 2021. Μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την αλλαγή και τη σημασία της για όσους δημοσιεύουν περιεχόμενο και για τους συνδρομητές.

Για να υποβάλετε το έργο σας για δημοσίευση στο iTunes U, αποθηκεύστε το ως αρχείο .ibooks ή EPUB. 

Για να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας στο iTunes U, πρέπει να έχετε έναν ιστότοπο iTunes U. Αν δεν έχετε ιστότοπο iTunes U, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα ώστε να αποκτήσετε έναν.

Μάθετε περισσότερα για το iTunes U και τη διαχείριση της τάξης ή του μαθήματος σας.

Διανομή των βιβλίων σας στον ιστό

Μπορείτε να διανείμετε έργα που έχετε δημιουργήσει με το iBooks Author στον ιστό ως μεμονωμένα προϊόντα αγοράς ή συνδρομής ή ως υπηρεσίες. Όταν πουλάτε το βιβλίο σας στον ιστό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μορφή διαφορετική από το .ibooks, όπως τη μορφή PDF ή EPUB. Αν θέλετε να πουλήσετε το έργο σας σε μορφή .ibooks, μπορείτε να το πουλήσετε μόνο μέσω του Book Store στην εφαρμογή Apple Books. Αν προσφέρετε ένα έργο δωρεάν, μπορείτε να το διανείμετε σε οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένου του .ibooks) μέσω του Book Store ή με άλλον τρόπο.

Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

Διατηρείτε όλα τα δικαιώματά σας επί του περιεχομένου του έργου που δημιουργείτε στο iBooks Author. Αν διανείμετε το έργο σας σε μορφή .ibooks, αυτό θα υπόκειται στους παραπάνω περιορισμούς διανομής.

Ημερομηνία δημοσίευσης: