Διαμόρφωση του ασύρματου ποντικιού, του ασύρματου πληκτρολογίου και της ασύρματης επιφάνειας της Apple

Αν αποκτήσατε τις ασύρματες συσκευές της Apple μαζί με έναν νέο iMac, ενεργοποιήστε τις για να ξεκινήσετε να τις χρησιμοποιείτε. Αν αγοράσατε τις συσκευές ξεχωριστά ή αν πρέπει να τις ζευγοποιήσετε ξανά με τον Mac, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Το Magic Mouse 2, το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο και το Magic Trackpad 2 της Apple λειτουργούν ασύρματα με τον Mac μέσω Bluetooth αν έχουν ζευγοποιηθεί και ενεργοποιηθεί.

Αν αποκτήσατε τις συσκευές σας μαζί με έναν νέο iMac, τότε είναι ήδη ζευγοποιημένες με τον υπολογιστή. Απλώς ενεργοποιήστε τις όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τον Mac. Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, ελέγξτε τον διακόπτη ισχύος της. Αν είναι ορατή η πράσινη ένδειξη, τότε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Αν αγοράσατε τις συσκευές σας ξεχωριστά ή αν έχουν αποζευγοποιηθεί από τον Mac, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τις ζευγοποιήσετε.

Πώς να διαμορφώσετε τις τρέχουσες ασύρματες συσκευές της Apple

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε το Magic Mouse 2, το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο ή το Magic Trackpad 2:

  1. Συνδέστε ένα καλώδιο Lightning σε USB1 ή ένα καλώδιο USB-C σε Lightning στη θύρα Lightning της συσκευής2 και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στον Mac.
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος της συσκευής βρίσκεται στη θέση ON. (Η πράσινη ένδειξη είναι ορατή κάτω από τον διακόπτη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.)
  3. Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth», για να ανοίξετε το παράθυρο «Προτιμήσεις Bluetooth». Όταν η συσκευή ζευγοποιηθεί με τον Mac, θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
  4. Ελέγξτε το παράθυρο «Προτιμήσεις Bluetooth» για να δείτε το επίπεδο φόρτισης της συσκευής σας. Αν η συσκευή είναι φορτισμένη, αποσυνδέστε τη για να τη χρησιμοποιήσετε ασύρματα.

1. Αν αποκτήσατε τη συσκευή Bluetooth μαζί με έναν iMac, στη συσκευασία περιλαμβανόταν και ένα καλώδιο Lightning σε USB.
2. Το Magic Mouse 2 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο.

Πώς να διαμορφώσετε τις παλαιότερες ασύρματες συσκευές της Apple

Αν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποια συσκευή έχετε, μπορείτε να μάθετε πώς να αναγνωρίζετε το ασύρματο ποντίκι, το ασύρματο πληκτρολόγιο ή την ασύρματη επιφάνεια αφής της Apple που έχετε

Κατόπιν, χρησιμοποιήστε ένα ενσύρματο ποντίκι ή μια επιφάνεια αφής ή την ενσωματωμένη επιφάνεια αφής αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή Mac και ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε τις παλαιότερες ασύρματες συσκευές της Apple (όπως το Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple, το Magic Mouse και το Magic Trackpad):

  1. Ανοίξτε τη συσκευή σας.
  2. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED της συσκευής σας να ξεκινήσει να αναβοσβήνει, το οποίο σημαίνει ότι βρίσκεται στη λειτουργία Ανακαλύψιμο. (Αν η λυχνία LED είναι αναμμένη αλλά δεν αναβοσβήνει, τότε η συσκευή σας έχει ήδη ζευγοποιηθεί με άλλον υπολογιστή υπηρεσίας. Για να την αποζευγοποιήσετε, επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth». Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί κουμπί «Ακύρωση» που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.)
  3. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
  4. Περιμένετε μέχρι ο Mac να αναζητήσει τη συσκευή σας. Όταν η συσκευή σας εμφανιστεί στις «Προτιμήσεις Bluetooth», κάντε κλικ στην επιλογή «Ζευγοποίηση»1.

1. Για το Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple απαιτείται το συνθηματικό που εμφανίζεται στον Mac. Πληκτρολογήστε το 8ψήφιο συνθηματικό στο πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε το Return. Τα παλαιότερα μοντέλα του Ασύρματου πληκτρολογίου Apple ή του Apple Magic Trackpad θα συνδεθούν αυτόματα ή θα εμφανίσουν ένα παράθυρο διαλόγου. Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή «Ζευγοποίηση» ή πατήστε το Return.

Ημερομηνία δημοσίευσης: