Διαμόρφωση του Magic Keyboard, του Magic Mouse ή του Magic Trackpad με το Mac

Αν αποκτήσατε τις ασύρματες συσκευές της Apple μαζί με ένα νέο iMac, ενεργοποιήστε τις για να ξεκινήσετε να τις χρησιμοποιείτε. Αν αγοράσατε τις συσκευές ξεχωριστά ή αν πρέπει να τις ζευγοποιήσετε ξανά με το Mac, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Το Magic Keyboard, το Magic Mouse και το Magic Trackpad λειτουργούν ασύρματα με το Mac μέσω Bluetooth αν έχουν ζευγοποιηθεί και ενεργοποιηθεί.

Αν αποκτήσατε τις συσκευές σας μαζί με ένα νέο iMac, τότε είναι ήδη ζευγοποιημένες με τον υπολογιστή. Απλώς ενεργοποιήστε τες όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το Mac. Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη, ελέγξτε τον διακόπτη ισχύος της. Αν είναι ορατή η πράσινη ένδειξη, τότε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Αν αγοράσατε τις συσκευές σας ξεχωριστά ή αν έχουν αποζευγοποιηθεί από το Mac, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τις ζευγοποιήσετε.

Πώς να διαμορφώσετε την ασύρματη συσκευή σας

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε το Magic Keyboard, το Magic Mouse ή το Magic Trackpad:

  1. Συνδέστε ένα καλώδιο Lightning σε USB1 ή ένα καλώδιο USB-C σε Lightning στη θύρα Lightning της συσκευής2 και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο Mac.
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ισχύος της συσκευής βρίσκεται στη θέση ON. (Η πράσινη ένδειξη είναι ορατή κάτω από τον διακόπτη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.)
  3. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth», για να ανοίξετε το παράθυρο «Προτιμήσεις Bluetooth». Όταν η συσκευή ζευγοποιηθεί με το Mac, θα εμφανίζεται στη λίστα συσκευών.
  4. Ελέγξτε το παράθυρο «Προτιμήσεις Bluetooth» για να δείτε το επίπεδο φόρτισης της συσκευής σας. Αν η συσκευή είναι φορτισμένη, αποσυνδέστε τη για να τη χρησιμοποιήσετε ασύρματα.

1. Αν αποκτήσατε τη συσκευή Bluetooth μαζί με ένα iMac, στη συσκευασία περιλαμβανόταν και ένα καλώδιο Lightning σε USB.
2. Το Magic Mouse δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώ είναι συνδεδεμένο στο καλώδιο.

Αν η συσκευή σας δεν συνδέεται

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας, μάθετε τι να κάνετε.

 

Πώς να διαμορφώσετε τις παλαιότερες ασύρματες συσκευές της Apple

Αν η ασύρματη συσκευή της Apple που έχετε δεν διαθέτει θύρα Lightning, χρησιμοποιήστε ένα ενσύρματο ποντίκι ή μια επιφάνεια αφής ή την ενσωματωμένη επιφάνεια αφής αν χρησιμοποιείτε φορητό υπολογιστή Mac και στη συνέχεια ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαμορφώσετε τις παλαιότερες ασύρματες συσκευές της Apple (όπως το Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple, το Magic Mouse και το Magic Trackpad):

  1. Ανοίξτε τη συσκευή σας.
  2. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED της συσκευής σας να ξεκινήσει να αναβοσβήνει, το οποίο σημαίνει ότι βρίσκεται στη λειτουργία Ανακαλύψιμο. (Αν η λυχνία LED είναι αναμμένη αλλά δεν αναβοσβήνει, τότε η συσκευή σας έχει ήδη ζευγοποιηθεί με άλλον υπολογιστή υπηρεσίας. Για να την αποζευγοποιήσετε, επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth». Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί κουμπί «Ακύρωση» που εμφανίζεται δίπλα στο όνομα της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και κατόπιν ξεκινήστε ξανά από το βήμα 1.)
  3. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
  4. Περιμένετε μέχρι το Mac να αναζητήσει τη συσκευή σας. Όταν η συσκευή σας εμφανιστεί στις «Προτιμήσεις Bluetooth», κάντε κλικ στην επιλογή «Ζευγοποίηση»1.

1. Για το Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple απαιτείται το συνθηματικό που εμφανίζεται στο Mac. Πληκτρολογήστε το 8ψήφιο συνθηματικό στο πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε το Return. Τα παλαιότερα μοντέλα του Ασύρματου πληκτρολογίου Apple ή του Apple Magic Trackpad θα συνδεθούν αυτόματα ή θα εμφανίσουν ένα παράθυρο διαλόγου. Αν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή «Ζευγοποίηση» ή πατήστε το Return.

Ημερομηνία δημοσίευσης: