Διαμόρφωση του Magic Keyboard, του Magic Mouse ή του Magic Trackpad με το Mac

Εάν η ασύρματη συσκευή εισόδου περιλαμβάνεται στο κουτίστη συσκευασία του νέου σας Mac, απλώς ενεργοποιήστε τη συσκευή για να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Εναλλακτικά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να τη διαμορφώσετε.

Το κάτω μέρος του Magic Mouse, στο οποίο φαίνεται ενεργοποιημένος ο διακόπτης ισχύος

Το Magic Keyboard, το Magic Keyboard με Touch ID, το Magic Mouse και το Magic Trackpad λειτουργούν ασύρματα μέσω Bluetooth όταν είναι ενεργοποιημένα και συζευγμένα με το Mac σας.

Εάν η συσκευή περιλαμβάνεται στο κουτίστη συσκευασία του νέου σας Mac, θα πρέπει να είναι ήδη ζευγοποιημένη με αυτό το Mac και συνδέεται αυτόματα όταν την ενεργοποιείτε. Όταν βλέπετε μια πράσινη ένδειξη κάτω από τον διακόπτη ισχύος, η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

Εάν λάβατε τη συσκευή σε ξεχωριστή συσκευασία ή θέλετε να τη διαμορφώσετε εκ νέου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Διαμόρφωση του Magic Keyboard, του Magic Mouse ή του Magic Trackpad

άποψη των Magic Trackpad, Magic Keyboard με Touch ID, Magic Mouse

 1. Χρησιμοποιήστε ένα από αυτά τα καλώδια για να συνδέσετε την ασύρματη συσκευή σας στο Mac:
  • Καλώδιο USB-C σε Lightning 
  • Καλώδιο Lightning σε USB
   Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο, επειδή η συσκευή σας δεν διαθέτει θύρα Lightning, ακολουθήστε τα βήματα στην επόμενη ενότητα.
 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Θα πρέπει να δείτε μια πράσινη ένδειξη κάτω από τον διακόπτη ισχύος.
 3. Η συσκευή χρησιμοποιεί σύνδεση USB για την επαναφόρτιση της μπαταρίας της και την αυτόματη ζευγοποίηση της με το Mac. Για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισής της και να επιβεβαιώσετε ότι έχει ζευγοποιηθεί, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth». Η συσκευή θα πρέπει να εμφανίζεται στη λίστα των συσκευών Bluetooth. 
 4. Αποσυνδέστε τη συσκευή για να τη χρησιμοποιήσετε ασύρματα.


Διαμόρφωση παλαιότερων ασύρματων συσκευών εισόδου Apple

Τα παλαιότερα μοντέλα ασύρματων συσκευών εισόδου Apple δεν διαθέτουν θύρα Lightning. Για να τα διαμορφώσετε, χρειάζεστε ένα ενσύρματο ή ασύρματο ποντίκι ή επιφάνεια αφής που έχει ήδη συνδεθεί στο Mac σας. Αν χρησιμοποιείτε laptop, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη επιφάνεια αφής κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης.

 1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας. Η λυχνία LED θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει για να δείξει ότι η συσκευή είναι ανιχνεύσιμη και έτοιμη για ζευγοποίηση.
  • Αν δεν ανάβει ποτέ η λυχνία LED, ίσως χρειάζεται να αλλάξετε τις μπαταρίες της συσκευής.
  • Εάν η λυχνία LED ανάβει για λίγο, αλλά δεν αναβοσβήνει, η συσκευή ενδέχεται να είναι συνδεδεμένη σε κάποιο άλλο Mac που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνο το Mac, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth». Κάντε κλικ στο κουμπί «Εμφάνιση λεπτομερειών»  και μετά κάντε κλικ στην επιλογή ««Αγνόηση αυτής της συσκευής». Ή μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στο όνομα της συσκευής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης . Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
 2. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».
 3. Όταν η συσκευή σας εμφανιστεί στις «Προτιμήσεις Bluetooth», κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».
 4. Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό, εισαγάγετε τον κωδικό τουστο πληκτρολογίουπληκτρολόγιο που διαμορφώνετε. Κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Return στο ίδιο πληκτρολόγιο.


Ημερομηνία δημοσίευσης: