Πληροφορίες για τις θύρες USB στους υπολογιστές Mac

Το USB διατίθεται με θύρες τύπου A (USB-A) και τύπου C (USB-C), ανάλογα με το μοντέλο του Mac. 

USB-A

Οι θύρες USB τύπου A έχουν αυτό το σχήμα και μπορεί επίσης να ονομάζονται θύρες USB, USB 2 ή USB 3, ανάλογα με τις προδιαγραφές USB που υποστηρίζουν.

USB-C

Οι θύρες USB τύπου C έχουν αυτό το σχήμα και διατίθενται σε Mac ως θύρες USB 3, Thunderbolt 3 ή Thunderbolt / USB 4.

Προδιαγραφές USB

Η προδιαγραφή μιας θύρας USB καθορίζει τον μέγιστο ρυθμό (ταχύτητα) μεταφοράς δεδομένων και την ισχύ που παρέχεται από τη θύρα. Αυτό είναι σημαντικό κυρίως όταν θέλετε τη μέγιστη ταχύτητα για τη συσκευή USB ή όταν η συσκευή USB χρειάζεται περισσότερη ισχύ από όση λαμβάνει.

Για να μάθετε ποια προδιαγραφή υποστηρίζει μια θύρα USB στο Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Πληροφορίες για αυτό το Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Υποστήριξη» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προδιαγραφές». Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Πληροφορίες συστήματος για να λάβετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών USB που είναι απευθείας συνδεδεμένες στο Mac σας.

Προδιαγραφές USB στο Mac Μεταφορά δεδομένων Παροχή ισχύος
USB 4 Έως και 40 Gbps Έως και 100W στα 20V
USB 3 (USB 3.1 Gen 2) Έως και 10 Gbps  Έως και 15 W στα 5 V
USB 3 (USB 3.1 Gen 1) Έως και 5 Gbps Έως και 900 mA στα 5 V
USB 2
Έως και 480 Mbps Έως και 500 mA στα 5 V
USB 1.1
Έως και 12 Mbps Έως και 500 mA στα 5 V

Εάν μια συσκευή USB είναι αργή ή δεν αναγνωρίζεται

Όλες οι προδιαγραφές USB συνεργάζονται μεταξύ τους, αλλά η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και η ισχύς περιορίζονται από το καλώδιο ή τη συσκευή που χρησιμοποιεί την παλαιότερη προδιαγραφή. Για παράδειγμα, εάν συνδέσετε μια συσκευή USB 3 σε μια θύρα USB 2, η συσκευή σας περιορίζεται σε ταχύτητα και ισχύ USB 2. 

  • Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB στο Mac και το καλώδιο USB που χρησιμοποιείται από τη συσκευή σας πληρούν ή υπερβαίνουν τις προδιαγραφές USB της ίδιας της συσκευής.
  • Συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στο Mac αντί για διανομέα USB ή άλλη συσκευή. 
  • Εάν η συσκευή USB συνοδευόταν από τροφοδοτικό ρεύματος AC, πιθανότατα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε. Η συσκευή σας ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερη ισχύ από όση μπορεί να παρέχει η θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη.
  • Ενημερώστε το λογισμικό στο Mac. Επίσης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής USB για άλλες ενημερώσεις υλικολογισμικού ή λογισμικού. Στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Mac σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: