Εμφάνιση του ποσοστού μπαταρίας στο iPhone ή το iPad

Μπορείτε να εμφανίσετε το ποσοστό της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης του iPhone και του iPad ή να το δείτε στο Κέντρο ελέγχου.

κέντρο ελέγχου

Στο iPhone X ή νεότερο μοντέλο, μπορείτε να δείτε το ποσοστό της μπαταρίας στο Κέντρο ελέγχου. Απλώς σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

Στο iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, μπορείτε να δείτε το ποσοστό της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ποσοστό μπαταρίας». Αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, το ποσοστό μπαταρίας θα εμφανίζεται πάντα στη γραμμή κατάστασης. Η επιλογή «Ποσοστό μπαταρίας» δεν είναι διαθέσιμη στο iPod touch. 

Μάθετε πώς να φορτίζετε την μπαταρία στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: