Εμφάνιση του ποσοστού μπαταρίας στο iPhone ή το iPad

Μπορείτε να εμφανίσετε το ποσοστό της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης του iPhone και του iPad ή να το δείτε στο Κέντρο ελέγχου.

    

Για εμφάνιση του ποσοστού μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μπαταρία και ενεργοποιήστε την επιλογή "Ποσοστό μπαταρίας". Αν έχετε ενεργοποιήσει τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, το ποσοστό μπαταρίας θα εμφανίζεται πάντα στη γραμμή κατάστασης.

Αν έχετε iPhone X, μπορείτε να βλέπετε το ποσοστό μπαταρίας μόνο από το Κέντρο ελέγχου. Απλώς σύρετε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. Η επιλογή "Ποσοστό μπαταρίας" δεν είναι διαθέσιμη στο iPod touch.  

Μάθετε πώς να φορτίζετε την μπαταρία στο iPhone, το iPad ή το iPod touch.

Ημερομηνία δημοσίευσης: