Χρήση οθόνης Alva BC680 με το iPhone, iPad ή iPod touch

Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ Alva BC680 με το VoiceOver στη συσκευή iOS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα ειδικά πλήκτρα συσκευής για να πλοηγηθείτε.

Για να γνωρίζετε σίγουρα ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Προηγούμενο στοιχείο Αριστερό Smartpad αριστερά ή Δεξιό Smartpad αριστερά
Επόμενο στοιχείο Αριστερό Smartpad δεξιά ή Δεξιό Smartpad δεξιά
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης Αριστερό Smartpad 2 ή Δεξιό Smartpad 2
Ενεργοποίηση κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει Αριστερό Smartpad 3 ή Δεξιό Smartpad 3

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερό Smartpad κάτω ή Δεξιό Smartpad κάτω ή eTouch 4
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα Αριστερό Smartpad επάνω ή Δεξιό Smartpad επάνω ή eTouch 2

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Σειρά 1 δρομολογητή ή Σειρά 2 δρομολογητή
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας Αριστερό Smartpad Enter ή Δεξιό Smartpad Enter ή Δείκτης κύλισης 1 ή Δείκτης κύλισης 10
Πάτημα κουμπιού Αφετηρίας Αριστερό Smartpad 1 ή Δεξιό Smartpad 1

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης Αριστερό Smartpad 4 ή Δεξιό Smartpad 4

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο συσκευής
Μετατόπιση αριστερά eTouch 1 ή Δείκτης κύλισης 2 ή Δείκτης κύλισης 3 ή Δείκτης κύλισης 4 ή Δείκτης κύλισης 5
Μετατόπιση δεξιά eTouch 3 ή Δείκτης κύλισης 6 ή Δείκτης κύλισης 7 ή Δείκτης κύλισης 8 ή Δείκτης κύλισης 9
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Σειρά 1 δρομολογητή κατάστασης ή Σειρά 1 δρομολογητή κατάστασης

Μάθετε περισσότερα

Ανατρέξτε στο θέμα Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver για μια λίστα εντολών γενικής χρήσης.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: