Μετακίνηση εφαρμογών και δημιουργία φακέλων σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές στην οθόνη Αφετηρίας, να τις τοποθετήσετε σε φακέλους και να τις μετακινήσετε σε άλλες σελίδες ή οθόνες. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων σας.

Οργάνωση των εφαρμογών σας

  

Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή στην οθόνη και κατόπιν πατήστε «Αλλαγές στην οθόνη Αφετηρίας».

 

Τώρα, μπορείτε να σύρετε όποια εφαρμογή θέλετε σε οποιαδήποτε άλλη θέση, καθώς και στο Dock στο κάτω μέρος της οθόνης. 
 

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, πατήστε «Τέλος» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.

 

Τοποθέτηση εφαρμογών σε φακέλους

Αν έχετε πολλές εφαρμογές, μπορείτε να τοποθετήσετε τις σχετικές εφαρμογές σε φακέλους.

Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο, σύρετε μια εφαρμογή επάνω σε μια άλλη εφαρμογή.

 

Αν θέλετε να μετονομάσετε τον φάκελο, πατήστε το πεδίο ονόματος ή το  και εισαγάγετε το νέο όνομα.

 

Τώρα που έχετε έναν φάκελο, μπορείτε να τοποθετήσετε σε αυτόν κι άλλες εφαρμογές. Οι φάκελοι μπορούν να περιέχουν περισσότερες από μία σελίδες.

 

 

    
 

Μετακίνηση μιας εφαρμογής σε άλλη σελίδα

Στην αρχή, θα έχετε μία σελίδα με εφαρμογές. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, σύρετε μια εφαρμογή στο δεξί άκρο της οθόνης. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε ένα δευτερόλεπτο μέχρι να εμφανιστεί η νέα σελίδα. Για να διαγράψετε μια σελίδα, συγκεντρώστε όλες τις εφαρμογές σας σε μια άλλη οθόνη Αφετηρίας. Αν δεν υπάρχει καμία εφαρμογή στη σελίδα, θα διαγραφεί.

Όταν έχετε περισσότερες από μία σελίδες, επάνω από το Dock θα εμφανίζεται μια φωτεινή κουκκίδα σε μια σειρά από κουκκίδες, η οποία θα σας δείχνει τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε μια άλλη σελίδα και να δημιουργήσετε νέες σελίδες:
 


Αν υπάρχουν κουκκίδες στα αριστερά ή δεξιά της φωτεινής κουκκίδας, μπορείτε να σύρετε μια εφαρμογή στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να τη μετακινήσετε στην επόμενη σελίδα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε τις εφαρμογές στη συγκεκριμένη σελίδα.
 


Αν δεν υπάρχουν κουκκίδες στα δεξιά της φωτεινής κουκκίδας, μπορείτε να σύρετε μια εφαρμογή σε αυτήν την πλευρά της οθόνης για να δημιουργηθεί μια νέα σελίδα.
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: