Μετακίνηση εφαρμογών και δημιουργία φακέλων σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές στην οθόνη Αφετηρίας, να τις τοποθετήσετε σε φακέλους και να τις μετακινήσετε σε άλλες σελίδες ή οθόνες. Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τη σειρά των σελίδων σας.

Πώς να οργανώσετε τις εφαρμογές σας

  1. Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή στην οθόνη και κατόπιν πατήστε «Αλλαγές στην οθόνη Αφετηρίας» Αλλαγές στην οθόνη Αφετηρίας.
  2. Σύρετε την εφαρμογή σε ένα άλλο σημείο, όπως στο Dock στο κάτω μέρος της οθόνης. 
  3. Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, πατήστε «Τέλος» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.

Πώς να τοποθετήσετε εφαρμογές σε έναν φάκελο

Αν έχετε πολλές εφαρμογές, μπορείτε να τοποθετήσετε τις σχετικές εφαρμογές σε φακέλους. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

  1. Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο, σύρετε μια εφαρμογή επάνω σε μια άλλη εφαρμογή.
  2. Για να μετονομάσετε τον φάκελο, πατήστε το πεδίο ονόματος ή το κουμπί «Κλείσιμο»  και κατόπιν πληκτρολογήστε το νέο όνομα.
  3. Σύρετε εφαρμογές μέσα στον φάκελο. Οι φάκελοι μπορούν να περιέχουν περισσότερες από μία σελίδες.

iPhone στο οποίο εμφανίζονται οι κουκκίδες της σελίδας οθόνης Αφετηρίας μεγεθυμένες

Πώς να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε άλλη σελίδα

Στην αρχή, θα έχετε μία σελίδα με εφαρμογές. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή μέχρι οι εφαρμογές να αναπηδήσουν και κατόπιν σύρετε μια εφαρμογή στη δεξιά άκρη της οθόνης. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε ένα δευτερόλεπτο μέχρι να εμφανιστεί η νέα σελίδα. Για να διαγράψετε μια σελίδα, συγκεντρώστε όλες τις εφαρμογές σας σε μια άλλη οθόνη Αφετηρίας. Αν δεν υπάρχει καμία εφαρμογή στη σελίδα, θα διαγραφεί.

Όταν έχετε περισσότερες από μία σελίδες, επάνω από το Dock θα εμφανίζεται μια φωτεινή κουκκίδα σε μια σειρά από κουκκίδες, η οποία θα σας δείχνει τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε μια άλλη σελίδα και να δημιουργήσετε νέες σελίδες:
 

Αν υπάρχουν κουκκίδες στα αριστερά ή δεξιά της φωτεινής κουκκίδας, μπορείτε να σύρετε μια εφαρμογή στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να τη μετακινήσετε στην επόμενη σελίδα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε τις εφαρμογές στη συγκεκριμένη σελίδα.
 

Αν δεν υπάρχουν κουκκίδες στα δεξιά της φωτεινής κουκκίδας, μπορείτε να σύρετε μια εφαρμογή σε αυτήν την πλευρά της οθόνης για να δημιουργηθεί μια νέα σελίδα.
 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές στην οθόνη Αφετηρίας σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: