Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να αποτυπώνετε την οθόνη σε iPhone, iPad ή iPod touch.

λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο

  1. Πατήστε το πλευρικό κουμπί και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  2. Θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας στην κάτω αριστερή γωνία του iPhone. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Σε iPad με Face ID

  1. Πατήστε το πάνω κουμπί και το κουμπί αύξησης της έντασης ήχου ταυτόχρονα. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  2. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Στα iPad που υποστηρίζουν το Apple Pencil, μπορείτε να σαρώσετε το Apple Pencil από την κάτω γωνία οποιασδήποτε πλευράς της οθόνης του iPad για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, iPad και iPod touch

  1. Πατήστε το πάνω ή το πλευρικό κουμπί και το κουμπί Αφετηρίας ταυτόχρονα. Αφήστε γρήγορα και τα δύο κουμπιά.
  2. Θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής σας. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Για να βρείτε το στιγμιότυπο οθόνης που μόλις αποτυπώσατε, μαζί με αυτά που έχετε αποτυπώσει νωρίτερα, μεταβείτε στις Φωτογραφίες > Άλμπουμ και πατήστε «Στιγμιότυπα».

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: