Λήψη στιγμιότυπου οθόνης σε iPhone, iPad και iPod touch

Μάθετε πώς να αποτυπώνετε την οθόνη στη συσκευή σας iOS.

λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο

  1. Πατήστε παρατεταμένα το πλευρικό κουμπί στη δεξιά πλευρά του iPhone.
  2. Κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί αύξησης της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά και, στη συνέχεια, αφήστε και τα δύο κουμπιά.
  3. Μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του iPhone. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, iPad και iPod touch

  1. Πατήστε παρατεταμένα το επάνω ή το πλευρικό κουμπί. 
  2. Κάντε αμέσως κλικ στο κουμπί Αφετηρίας και, στη συνέχεια, αφήστε το επάνω ή το πλευρικό κουμπί.
  3. Μια μικρογραφία του στιγμιότυπου οθόνης σας θα εμφανιστεί στην κάτω αριστερή γωνία της συσκευής σας. Πατήστε τη μικρογραφία, για να προσθέσετε σχέδια και κείμενο με τη Σήμανση ή πατήστε παρατεταμένα τη μικρογραφία, για να κάνετε κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά στη μικρογραφία, για να την κλείσετε.

Για να βρείτε το στιγμιότυπο οθόνης που μόλις αποτυπώσατε, μαζί με αυτά που έχετε αποτυπώσει νωρίτερα, μεταβείτε στις Φωτογραφίες > Άλμπουμ και πατήστε «Στιγμιότυπα».

Μάθετε περισσότερα

Χρήση της Εγγραφής οθόνης για τη λήψη βίντεο της οθόνης της συσκευής σας iOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: