Αλλαγή της ταπετσαρίας στο iPhone

Θέλετε να αλλάξετε ταπετσαρία στο iPhone σας; Μπορείτε να επιλέξετε μια προτεινόμενη ταπετσαρία ή μία από τις δικές σας φωτογραφίες.

Προσθήκη νέας ταπετσαρίας για την οθόνη κλειδώματος ή την οθόνη Αφετηρίας σας

 1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε «Ταπετσαρία».
 2. Πατήστε «Προσθήκη νέας ταπετσαρίας».
 3. Πατήστε «Φωτογραφίες», «Άτομα» ή «Φωτό τυχαία» για να επιλέξετε τη δική σας φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια ταπετσαρία από μια κατηγορία, όπως Καιρός και αστρονομία, Emoji, Συλλογές ή Χρώμα.
  Οι επιλογές για την προσθήκη μιας νέας ταπετσαρίας στο iOS 16.
 4. Αν θέλετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την ταπετσαρία σας περαιτέρω. Στη συνέχεια, αγγίξτε «Προσθήκη».

Αλλαγή ταπετσαρίας από την οθόνη κλειδώματος

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη διαμορφώσει το Face ID στο iPhone σας. Για να αλλάξετε την ταπετσαρία σας από την οθόνη κλειδώματος, το Face ID πρέπει να διακρίνει καθαρά τα μάτια σας και τις περιοχές γύρω από αυτά.
 2. Στην οθόνη κλειδώματος, αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη κλειδώματος για να ανοίξετε τη συλλογή ταπετσαριών σας.
 3. Για να επιλέξετε μια ταπετσαρία που έχετε ήδη δημιουργήσει, σαρώστε προς τα αριστερά και τα δεξιά. Για να προσθέσετε μια νέα ταπετσαρία, πατήστε το κουμπί «Προσθήκη» .
  Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των ταπετσαριών που δημιουργείτε από την οθόνη κλειδώματος στο iOS 16.

Από τις επιλογές ταπετσαρίας οθόνης κλειδώματος, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί «Συγκέντρωση» για να συνδέσετε μια επιλογή Συγκέντρωσης με μια συγκεκριμένη ταπετσαρία, να προσαρμόσετε υπάρχουσες ταπετσαρίες ή να σαρώσετε προς τα επάνω σε μια ταπετσαρία και να την πατήσετε για να τη διαγράψετε.

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Face ID για να αλλάξετε την οθόνη κλειδώματος, αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη κλειδώματος μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί «Προσαρμογή». Αν το κουμπί «Προσαρμογή» δεν εμφανίζεται, αγγίξτε ξανά παρατεταμένα την οθόνη κλειδώματος και κατόπιν εισαγάγετε τον κωδικό σας. 

Προσαρμογή ταπετσαρίας οθόνης κλειδώματος με φίλτρα, widget και στιλ

 1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε «Ταπετσαρία».
 2. Κάτω από την προεπισκόπηση της οθόνης κλειδώματος, πατήστε «Προσαρμογή».
 3. Πατήστε «Προσαρμογή τρέχουσας ταπετσαρίας» ή «Προσθήκη νέας ταπετσαρίας» και επιλέξτε μια ταπετσαρία.
 4. Πριν πατήσετε «Τέλος» στην ταπετσαρία, κάντε τις προσαρμογές σας.
  Οι επιλογές γραμματοσειράς και χρώματος για προσαρμογή της εμφάνισης της ώρας στην οθόνη κλειδώματος στο iOS 16.
 • Για να επιλέξετε γραμματοσειρά και χρώμα κειμένου, πατήστε την ώρα.
 • Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε widget, όπως τα widget Ημερολόγιο, Ρολόι, Καιρός, Άσκηση ή Υπομνήσεις, πατήστε στα πλαίσια πάνω ή κάτω από την ώρα.
 • Για να εφαρμόσετε στιλ φωτογραφιών, όπως Ασπρόμαυρο, Δύο τόνοι ή Ξεπλυμένα χρώματα, σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
 • Για να περικόψετε και να μετακινήσετε τη φωτογραφία σας, συγκλίνετε τα δάχτυλά σας και σύρετε τη φωτογραφία σας.
 • Για να επιλέξετε επιλογές ταπετσαρίας, πατήστε το κουμπί «Περισσότερα». Η Προοπτική μετακινεί την ταπετσαρία καθώς γέρνετε την οθόνη σας. Το Εφέ βάθους επιτρέπει τη διαστρωμάτωση με το θέμα της φωτογραφίας σας.*

Η προσαρμογή ταπετσαρίας οθόνης κλειδώματος είναι διαθέσιμη στο iOS 16 και νεότερη έκδοση.

* Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εφέ βάθους σε ταπετσαρίες με widget.

Εναλλαγή πολλών φωτογραφιών ως ταπετσαρίας οθόνης κλειδώματος

 1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε «Ταπετσαρία».
 2. Πατήστε «Προσθήκη νέας ταπετσαρίας».
 3. Επιλέξτε «Φωτό τυχαία» στην επάνω σειρά επιλογών.
 4. Στην οθόνη «Φωτό τυχαία», ορίστε μια συχνότητα (Με άγγιγμα, Με κλείδωμα, Ωριαία ή Καθημερινά). Στη συνέχεια, επιλέξτε ένα σύνολο φωτογραφιών που θα εναλλάσσονται τυχαία ενώ χρησιμοποιείτε το iPhone σας κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  Οι επιλογές συχνότητας για την «Φωτό τυχαία» όταν διαμορφώνετε πολλές φωτογραφίες να περιστρέφονται ως Οθόνη κλειδώματος σε iPhone.
 5. Πατήστε «Τέλος».
Ημερομηνία δημοσίευσης: