Εκδόσεις του Xsan που περιλαμβάνονται ή απαιτούνται από το macOS

Μάθετε ποιες εκδόσεις του Xsan είναι συμβατές με το macOS.

Εκδόσεις του Xsan που περιλαμβάνονται στο macOS

Έκδοση Xsan Έκδοση macOS
Xsan 5.0.1 macOS High Sierra ή νεότερη έκδοση
Xsan 5 macOS Sierra
Xsan 4.1 OS X El Capitan
Xsan 4 OS X Yosemite
Xsan 3.1 OS X Mavericks
Xsan 3.0 OS X Mountain Lion
Xsan 2.3 OS X Lion

Το Xsan 2.3 και οι νεότερες εκδόσεις δεν είναι διαθέσιμες ως ενημερώσεις για παλαιότερες εκδόσεις του macOS.

Οι εκδόσεις Xsan και macOS που εκτελούνται στους MDC πρέπει να είναι πάντα ίδιες ή νεότερες εκδόσεις από αυτές που εκτελούνται στις συσκευές-πελάτες του Xsan. Μάθετε περισσότερα για τη συμβατότητα μεταξύ των Xsan MDC και των συσκευών-πελατών σε μια τοποθεσία SAN.

Ημερομηνία δημοσίευσης: