Πρόγραμμα Προστασίας AppleCare: εύρεση του αριθμού δήλωσης AppleCare

Μάθε πώς μπορείς να βρεις τον αριθμό δήλωσης του Προγράμματος Προστασίας AppleCare που διαθέτεις.

Σημείωση: Για άλλους τύπους συμβάσεων AppleCare, διάβασε το άρθρο Εύρεση του αριθμού δήλωσης AppleCare.

Για να δηλώσεις το Πρόγραμμα Προστασίας AppleCare που μόλις αγόρασες για το iPad, το iPhone, το iPod, τον Mac, το Apple TV ή για μια οθόνη Apple, θα χρειαστείς τον αριθμό δήλωσης AppleCare. 

Ο αριθμός αυτός αναγράφεται σε μια κάρτα ή ένα φυλλάδιο με τίτλο "Activate your coverage today" (Ενεργοποίηση κάλυψης) ή "Web Registration Instructions" (Οδηγίες δήλωσης μέσω Web) που θα βρεις μέσα στη συσκευασία του Προγράμματος Προστασίας AppleCare. Στο κάτω μέρος της κάρτας ή του φυλλαδίου θα βρεις τον αριθμό δήλωσής σου:

Σημείωση: Αν δεν έχεις τη συσκευασία λιανικής ή αν δεν μπορείς να βρεις μια κάρτα ή φυλλάδιο, επικοινώνησε με την Υποστήριξη συμβάσεων AppleCare έχοντας πρόχειρη την αρχική απόδειξη (ή την εντολή αγοράς) και το σειριακό αριθμό του προϊόντος που καλύπτεται από τη σύμβαση.

Μόλις βρεις τον αριθμό δήλωσης, μπορείς να ενεργοποιήσεις τη σύμβαση μέσω Internet στη σελίδα Υποστήριξης συμβάσεων AppleCare.

Οι αριθμοί καταχώρησης Apple και οι σειριακοί αριθμοί των συσκευών της Apple ενδέχεται μερικές φορές να περιέχουν τον αριθμό "0" (μηδέν), αλλά δεν περιέχουν ποτέ το γράμμα "O".

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: