Τι νέο υπάρχει στην ενημέρωση υλικολογισμικού για τις οθόνες Pro Display XDR της Apple

Μάθετε για τις αλλαγές και τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στις ενημερώσεις υλικολογισμικού στην οθόνη Pro Display XDR.

Υλικολογισμικό οθόνης 4.2.37

  • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα όπου οι ρυθμίσεις βαθμονόμησης εντός πεδίου δεν εφαρμόζονται κατά τη χρήση του Pro Display XDR Calibrator.

Απαιτείται macOS 10.15.6 ή νεότερη έκδοση.

Υλικολογισμικό οθόνης 4.2.30

  • Προσθέτει υποστήριξη για εκ νέου βαθμονόμηση εντός πεδίου της οθόνης με χρήση του Pro Display XDR Calibrator. Ενεργοποιεί συγκεκριμένες ροές εργασιών χρωμάτων που μπορεί να απαιτούν προσαρμοσμένη βαθμονόμηση μέσω ενός εσωτερικού φασματοραδιόμετρου. Μάθετε περισσότερα

  • Μικρές βελτιώσεις σταθερότητας.

Απαιτείται macOS 10.15.6 ή νεότερη έκδοση.

Υλικολογισμικό οθόνης 3.3.23

  • Προστίθενται χειριστήρια για την πιο λεπτομερή ρύθμιση της τρέχουσας βαθμονόμησης της οθόνης Pro Display XDR, προσαρμόζοντας το λευκό σημείο και τη λαμπρότητα, ώστε να αποτυπώνουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον στόχο βαθμονόμησης οθόνης του περιβάλλοντός σας. Μάθετε περισσότερα

  • Μικρές βελτιώσεις σταθερότητας.

Απαιτείται macOS 10.15.5 ή νεότερη έκδοση.

Υλικολογισμικό οθόνης 2.2.2

  • Προστίθεται υποστήριξη για προσαρμοσμένες λειτουργίες αναφοράς της οθόνης Pro Display XDR, τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε σε συγκεκριμένες ανάγκες ροών εργασίας, ορίζοντας τη χρωματική γκάμα, το λευκό σημείο, τη λαμπρότητα και τις επιλογές λειτουργίας μεταφοράς. Μάθετε περισσότερα

  • Μικρές βελτιώσεις σταθερότητας.

Απαιτείται macOS 10.15.4 ή νεότερη έκδοση.

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Για να ελέγξετε την έκδοση υλικολογισμικού της οθόνης Pro Display XDR, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option στο πληκτρολόγιο ενώ επιλέγετε το μενού Apple  > Πληροφορίες συστήματος από τη γραμμή μενού και έπειτα επιλέξτε «Γραφικά/Οθόνες». Στην ενότητα Pro Display XDR, ο αριθμός της έκδοσης βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη «Έκδοση υλικολογισμικού οθόνης».

Ενημερώστε το υλικολογισμικό

Αφού εγκαταστήσετε την έκδοση του macOS που απαιτείται από την ενημέρωση υλικολογισμικού, το Mac πραγματοποιεί λήψη της ενημέρωσης εντός 24 ωρών. Όταν το Mac είναι έτοιμο για την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού, ίσως σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση για την εφαρμογή της ενημέρωσης και η οθόνη σας ίσως να είναι μαύρη για λίγα λεπτά κατά την εγκατάσταση.

Γνωστοποίηση για επανεκκίνηση για την ενημέρωση της οθόνης Pro Display XDR με τις επιλογές «Όχι τώρα» ή «Επανεκκίνηση»

Αν επιλέξετε «Όχι τώρα» στην ερώτηση ενημέρωσης ή αν διαπιστώσετε ότι οι λειτουργίες αναφοράς λείπουν από το μενού προεπιλογών, ίσως χρειάζεται να επανασυνδέσετε την οθόνη στην παροχή ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σε έναν λογαριασμό χρήστη στο macOS, αποσυνδέστε την οθόνη από την παροχή ρεύματος για 30 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε την οθόνη στην παροχή ρεύματος.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας

Για να πραγματοποιηθεί λήψη της ενημέρωσης υλικολογισμικού, ενεργοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις:

  • Στο macOS Ventura ή νεότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση λογισμικού» στα δεξιά. Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριώνNo alt supplied for Image δίπλα στην επιλογή «Αυτόματες ενημερώσεις» και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι επιλογές «Εγκατάσταση αποκρίσεων ασφάλειας και αρχείων συστήματος» και «Εγκατάσταση ενημερώσεων macOS».

  • Σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση λογισμικού». Επιλέξτε «Προηγμένα» και έπειτα βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεχθεί οι επιλογές «Εγκατάσταση αρχείων δεδομένων συστήματος και ενημερώσεων ασφάλειας» και «Εγκατάσταση ενημερώσεων macOS».

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: