Διαγραφή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών στην εφαρμογή Apple TV

Αφαιρέστε τα βίντεο που έχετε κατεβάσει στο iPhone, το iPad, το Mac ή το PC σας.

Διαγραφή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.

 2. Αγγίξτε «Βιβλιοθήκη» και κατόπιν αγγίξτε «Ληφθέντα». Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Ληφθέντα», ενδέχεται να μην έχετε αποθηκευμένα στοιχεία στη συσκευή σας.

 3. Σαρώστε προς τα αριστερά στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια αγγίξτε «Διαγραφή».

 4. Επιβεβαιώστε την ενέργεια όταν σας ζητηθεί.

  Η επιλογή «Διαγραφή» στο iPhone όταν κάνετε σάρωση προς τα αριστερά στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε

Διαγραφή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ληφθέντα» στην πλαϊνή στήλη για να βρείτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή από τη Βιβλιοθήκη» και στη συνέχεια επιβεβαιώστε όταν σας ζητηθεί.

Διαγραφή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε PC

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη» και κατόπιν επιλέξτε «Ληφθέντα». Εάν η ενότητα «Ληφθέντα» δεν βρίσκεται στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη», κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή «Ληφθέντα».

 3. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Διαγραφή από τη Βιβλιοθήκη» και στη συνέχεια επιβεβαιώστε όταν σας ζητηθεί.

Αν δεν μπορείτε να διαγράψετε τις ταινίες ή τις τηλεοπτικές εκπομπές σας

 • Αποκρύψτε το στοιχείο: Η απόκρυψη ενός στοιχείου το αφαιρεί από τη Βιβλιοθήκη σας όταν έχετε συνδεθεί με το Apple ID σας.

 • Απενεργοποιήστε τον συγχρονισμό με χρήση υπολογιστή: Αν χρησιμοποιήσατε καλώδιο USB για να συγχρονίσετε χειροκίνητα ταινίες ή τηλεοπτικές εκπομπές από το Mac ή τον υπολογιστή σας στο iPhone ή το iPad, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον συγχρονισμό για να αφαιρέσετε το περιεχόμενο από τη Βιβλιοθήκη σας.

 • Ελέγξτε αν λήφθηκε το στοιχείο: Αν βλέπετε το εικονίδιο λήψηςτο εικονίδιο λήψης δίπλα σε μια ταινία ή ένα επεισόδιο, έχει ληφθεί στη συσκευή σας. Αν δεν βλέπετε το εικονίδιο λήψηςτο εικονίδιο λήψης, η ταινία ή το επεισόδιο δεν έχει ληφθεί.

Διαγραφή εφαρμογών και άλλων πολυμέσων

Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να αγοράσετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη συγκεκριμένων τύπων πολυμέσων. Μάθετε τι διατίθεται στη χώρα ή την περιοχή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: