Πώς να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επισκευή της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών στο Mac σας

Εάν η βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας δεν ανοίγει ή εάν η εφαρμογή Φωτογραφίες συμπεριφέρεται με μη αναμενόμενο τρόπο στο Mac, το εργαλείο Επισκευή της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών μπορεί να σας βοηθήσει.

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Επισκευή της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα της βιβλιοθήκης φωτογραφιών σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine, να χρησιμοποιήσετε μια λύση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων τρίτου παρόχου ή να αντιγράψετε τη βιβλιοθήκη σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου. Από προεπιλογή, η βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας αποθηκεύεται στον φάκελο «Φωτογραφίες» εντός του φακέλου αφετηρίας.

Για να αποκτήσετε το εργαλείο Επισκευή της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών στο Mac σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

  1. Εάν η εφαρμογή Φωτογραφίες είναι ανοιχτή, κλείστε την εφαρμογή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ για να ανοίξετε τις Φωτογραφίες και πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα Command και Option.

  2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, κάντε κλικ στην επιλογή «Επισκευή», για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επισκευής. Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το συνθηματικό του λογαριασμού χρήστη σας.

Το εργαλείο Επισκευή της Βιβλιοθήκης φωτογραφιών αναλύει τη βάση δεδομένων της βιβλιοθήκης και επιδιορθώνει τυχόν ασυνέπειες που εντοπίζει. Ανάλογα με το μέγεθος της βιβλιοθήκης σας, οι επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν λίγη ώρα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η εφαρμογή Φωτογραφίες θα ανοίξει τη βιβλιοθήκη.

Εάν επισκευάσετε μια βιβλιοθήκη η οποία χρησιμοποιείται με τις Φωτογραφίες iCloud, το iCloud θα ελέγξει τη βιβλιοθήκη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επισκευής, για να διασφαλίσει ότι όλα συγχρονίζονται σωστά.

Εάν αυτά τα βήματα δεν επιλύσουν το πρόβλημα ή αν δεν μπορείτε να ανοίξετε το εργαλείο επισκευής, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: