Προσθήκη συνταγής γυαλιών στην εφαρμογή Υγεία

Μπορείτε να προσθέσετε και να αποθηκεύσετε τη συνταγή γυαλιών σας στην εφαρμογή Υγεία, ώστε να έχετε εύκολα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την όρασή σας ή τα διορθωτικά οπτικά είδη σας.

Προσθήκη συνταγής γυαλιών

Αν έχετε αποθηκεύσει μια εικόνα ή ένα PDF της ιατρικής συνταγής σας στο iPhone σας, μπορείτε να ανεβάσετε το αποθηκευμένο αντίγραφο στην εφαρμογή Υγεία. Αν δεν έχετε αποθηκευμένο αντίγραφο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε χειροκίνητα τις πληροφορίες της συνταγής γυαλιών σας.

Προσθήκη της συνταγής γυαλιών σας από μια εικόνα

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία.

 2. Αν χρησιμοποιείτε το iPhone σας, αγγίξτε «Περιήγηση». Αν βρίσκεστε στο iPad, αγγίξτε την πλαϊνή στήληNo alt supplied for Image για να ανοίξετε την πλαϊνή στήλη.

 3. Αγγίξτε «Σωματικές διαστάσεις» και κατόπιν «Συνταγή γυαλιών».

 4. Αγγίξτε «Προσθήκη ιατρικής συνταγής»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
 5. Αγγίξτε «Ημερομηνία έκδοσης» για να εισαγάγετε την ημερομηνία έναρξης της ιατρικής συνταγής σας.

 6. Αγγίξτε «Προσθήκη εικόνας»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
 7. Αγγίξτε «Σάρωση εγγράφου»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα αν έχετε ένα φυσικό αντίγραφο της συνταγής σας για σάρωση. Αγγίξτε «Επιλογή φωτογραφίας»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα αν η ιατρική σας συνταγή είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή Φωτογραφίες. Αγγίξτε «Προσθήκη από Αρχεία»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα αν η ιατρική συνταγή σας είναι αποθηκευμένη στην εφαρμογή Αρχεία.

 8. Σαρώστε ή εντοπίστε την ιατρική συνταγή σας και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Προσθήκη».

 9. Αγγίξτε «Επιβεβαίωση» αν δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τα στοιχεία της ιατρικής συνταγής σας. Αν απαιτούνται λεπτομέρειες ιατρικής συνταγής στη χώρα ή την περιοχή σας, αγγίξτε «Επεξεργασία» και, στη συνέχεια, αγγίξτε ένα πεδίο για να προσθέσετε τις πληροφορίες.

 10. Αγγίξτε «Προσθήκη» στην επάνω δεξιά γωνία.

Προσθήκη της συνταγής γυαλιών σας χειροκίνητα

Οι συνταγές γυαλιών μπορεί να ποικίλλουν και δεν απαιτούνται τα ίδια πεδία ή οι ίδιες μετρήσεις για όλες τις χώρες ή περιοχές. Αν προσθέσετε χειροκίνητα τη συνταγή γυαλιών σας, χρειάζεται να προσθέσετε μόνο τις πληροφορίες της ιατρικής συνταγής που απαιτούνται για τη χώρα ή την περιοχή σας.

 1. Στο iPhone ή το iPad, ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία.

 2. Αν χρησιμοποιείτε το iPhone σας, αγγίξτε «Περιήγηση». Αν βρίσκεστε στο iPad, αγγίξτε την πλαϊνή στήληNo alt supplied for Image για να ανοίξετε την πλαϊνή στήλη.

 3. Αγγίξτε «Σωματικές διαστάσεις» και κατόπιν «Συνταγή γυαλιών».

 4. Αγγίξτε «Προσθήκη ιατρικής συνταγής».

 5. Αγγίξτε ένα πεδίο ή αγγίξτε «Προσθήκη» δίπλα στο πεδίο για να το επεξεργαστείτε.

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
 6. Αφού προσθέσετε τις λεπτομέρειες της ιατρικής συνταγής σας, αγγίξτε «Προσθήκη» στην επάνω δεξιά γωνία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: