Εάν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε το Apple Pencil με το iPad

Μάθετε τι να κάνετε αν δεν μπορείτε να ζευγοποιήσετε το Apple Pencil.

ipados-17-ipad-pro-connect-apple-pencil

Πριν ξεκινήσετε

Αν ζευγοποιείτε το Apple Pencil (1ης γενιάς) με το iPad (10ης γενιάς), βεβαιωθείτε ότι έχετε τον απαιτούμενο προσαρμογέα USB-C σε Apple Pencil και ένα συμβατό καλώδιο, όπως το καλώδιο φόρτισης USB-C.

Ζευγοποιήστε το Apple Pencil

Αν το Apple Pencil δεν ζευγοποιείται με το iPad

 1. Σύνδεση του Apple Pencil στο iPad:

  • Με Apple Pencil Pro ή Apple Pencil (2ης γενιάς): Τοποθετήστε το Apple Pencil στο κέντρο του μαγνητικού συνδέσμου.

  • Με Apple Pencil (1ης γενιάς) και iPad (6ης έως 9ης γενιάς): Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το Apple Pencil στην υποδοχή Lightning στο iPad σας.

  • Με Apple Pencil (1ης γενιάς) και iPad (10ης γενιάς): Αφαιρέστε το καπάκι και συνδέστε το Apple Pencil και ένα καλώδιο USB-C στον προσαρμογέα USB-C σε Apple Pencil. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στο iPad σας.

 2. Επανεκκινήστε το iPad και, κατόπιν, δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση.

 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Bluetooth και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 4. Στην ίδια οθόνη, βρείτε το Apple Pencil σας στην ενότητα «Συσκευές μου». Αν το βρείτε, αγγίξτε «πληροφορίες» . Στη συνέχεια, αγγίξτε «Αγνόηση αυτής της συσκευής».

 5. Συνδέστε το Apple Pencil στο iPad σας και πατήστε το κουμπί «Ζευγοποίηση» όταν εμφανιστεί μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

 6. Αν δεν εμφανίζεται το κουμπί «Ζευγοποίηση», περιμένετε ένα λεπτό ενώ το Apple Pencil φορτίζεται. Στη συνέχεια, δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το Apple Pencil και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το κουμπί «Ζευγοποίηση».

 7. Αν το Apple Pencil Pro ή το Apple Pencil (2ης γενιάς) εξακολουθεί να μην ζευγοποιείται, αφαιρέστε οποιαδήποτε θήκη ή κάλυμμα από το iPad και κατόπιν δοκιμάστε ξανά να πραγματοποιήσετε ζευγοποίηση.

 8. Αν το κουμπί «Ζευγοποίηση» εξακολουθεί να μην εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: