Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Πώς θα διαγράψετε μια εφαρμογή με προφίλ ρύθμισης παραμέτρων στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να καταργήσετε μια εφαρμογή και το προφίλ ρύθμισης παραμέτρων της.

Η Apple έχει καταργήσει ορισμένες εφαρμογές από το App Store, οι οποίες εγκαθιστούν πιστοποιητικά ρίζας που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την παρακολούθηση δεδομένων. Αν μία από αυτές τις εφαρμογές είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας, διαγράψτε την εφαρμογή και το σχετικό προφίλ ρύθμισης παραμέτρων της, για να εξασφαλίσετε ότι τα δεδομένα σας θα παραμείνουν ασφαλή.

Διαγραφή της εφαρμογής και του προφίλ ρύθμισης παραμέτρων

Για να διαγράψετε μια εφαρμογή και το προφίλ ρύθμισης παραμέτρων της, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

 1. Διαγράψτε την εφαρμογή

  • Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή μέχρι να αρχίσει να τρέμει.

  • Κατόπιν, αγγίξτε το κουμπί διαγραφής στην επάνω αριστερή γωνία της εφαρμογής για να την διαγράψετε. Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Αν διαγράψετε αυτήν την εφαρμογή, θα διαγραφούν επίσης τα δεδομένα της», αγγίξτε «Διαγραφή».

 2. Αν η εφαρμογή έχει προφίλ ρύθμισης παραμέτρων, διαγράψτε το.

  • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προφίλ ή Προφίλ και Διαχείριση συσκευών* και αγγίξτε το προφίλ ρύθμισης παραμέτρων της εφαρμογής.

  • Κατόπιν, αγγίξτε «Διαγραφή προφίλ». Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό της συσκευής σας και, κατόπιν, αγγίξτε «Διαγραφή».

 3. Επανεκκινήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch.

* Αν δεν εμφανίζεται αυτή η επιλογή στις Ρυθμίσεις, τότε κανένα προφίλ διαχείρισης συσκευών δεν έχει εγκατασταθεί στη συσκευή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: