Αν εμφανιστεί το σφάλμα 3194, το σφάλμα 17 ή το μήνυμα «Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη δομή που ζητήθηκε» στον υπολογιστή σας

Αν ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Apple, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα παρακάτω μηνύματα.

 • Σφάλμα 17

 • Σφάλμα 1639

 • Σφάλματα 3000-3020

 • Σφάλμα 3194

 • Σφάλματα 3100-3999

 • Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για τη δομή που ζητήθηκε

Αν εμφανιστεί κάποιο από αυτά τα μηνύματα και χρειάζεστε βοήθεια με την ενημέρωση ή την επαναφορά της συσκευής σας iOS ή iPadOS, βεβαιωθείτε ότι το Mac σας είναι ενημερωμένο.

Αν χρησιμοποιείτε το iTunes, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοσή του και δοκιμάστε να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε ξανά τη συσκευή σας. Αν χρησιμοποιείτε τις Συσκευές Apple στο PC σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να κάνετε ενημέρωση ή επαναφορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Λογισμικό φιλτραρίσματος διευθύνσεων TCP/IP, τείχους προστασίας ή ασφάλειας

Αν έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας λογισμικό φιλτραρίσματος διευθύνσεων TCP/IP, τείχους προστασίας ή ασφάλειας, δοκιμάστε αυτά τα βήματα.

 1. Ρυθμίστε ή απεγκαταστήστε προσωρινά το λογισμικό ασφαλείας σας.

 2. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο λειτουργεί. Δοκιμάστε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.apple.com/gr/ ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για περισσότερη βοήθεια.

 3. Παράκαμψη του δρομολογητή. Ορισμένοι δρομολογητές ενδέχεται να αποκλείουν την πρόσβαση του iTunes στον διακομιστή ενημέρωσης. Αν χρησιμοποιείτε δρομολογητή που δεν έχει κατασκευαστεί από την Apple, δοκιμάστε τα ακόλουθα:

 • Αποσυνδεθείτε από τον ενσύρματο ή τον ασύρματο δρομολογητή και χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet, για να συνδέσετε τον υπολογιστή απευθείας με το μόντεμ.

 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και το μόντεμ. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου για οδηγίες σχετικά με τη χρήση του μόντεμ.

Όταν επιβεβαιώσετε ότι η σύνδεσή σας στο διαδίκτυο λειτουργεί, δοκιμάστε να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε ξανά τη συσκευή iOS ή iPadOS.

Επαναφορά ή ενημέρωση από άλλον υπολογιστή

Δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά ή ενημέρωση από άλλον υπολογιστή με διαφορετική σύνδεση διαδικτύου. Αυτό βοηθά να εξασφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τον υπολογιστή σας που ενδεχομένως να μην του επιτρέπουν να επικοινωνεί με τον διακομιστή ενημέρωσης.

Τα σφάλματα 1639, 3000-3020 και 3100-3999 (με εξαίρεση το σφάλμα 3194) προκαλούνται πολλές φορές από τις ρυθμίσεις δικτύου. Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί ένα διαχειριζόμενο δίκτυο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου. Διακομιστές μεσολάβησης, τείχη προστασίας και άλλα μέτρα ασφάλειας δικτύου μπορούν να προκαλέσουν τα συγκεκριμένα σφάλματα. Αν είναι απαραίτητο, βρείτε μια διαφορετική σύνδεση δικτύου για να επαναφέρετε τη συσκευή σας. Για παράδειγμα, αν κάνετε την επαναφορά στην εργασία σας, δοκιμάστε να την κάνετε στο σπίτι ή στον υπολογιστή και το δίκτυο ενός φίλου σας.

Έλεγχος του αρχείου hosts

Μετά την ενημέρωση του Mac ή την ενημέρωση του iTunes ή των Συσκευών Apple στην πιο πρόσφατη έκδοση, ελέγξτε το αρχείο hosts για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να επικοινωνήσει με τον διακομιστή ενημέρωσης.

Windows

Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, ακολουθήστε τα βήματα από τον ιστότοπο υποστήριξης της Microsoft. Η επαναφορά του αρχείου hosts επηρεάζει τις υπηρεσίες λογισμικού που βασίζονται στις ανακατευθύνσεις του αρχείου hosts. Αν χρησιμοποιείτε Windows σε έναν επαγγελματικό υπολογιστή, συμβουλευτείτε το τμήμα IT για να βεβαιωθείτε ότι οι εφαρμογές θα λειτουργούν κανονικά μετά την επαναφορά του αρχείου hosts.

Mac

Αν χρησιμοποιείτε Mac, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στο Finder, επιλέξτε Εφαρμογές > Βοηθήματα.

2. Ανοίξτε το Τερματικό.

3. Πληκτρολογήστε αυτήν την εντολή και πατήστε το πλήκτρο Return:

sudo nano /private/etc/hosts

4. Εισαγάγετε το συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στον υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο Return. Δεν θα εμφανίζεται κείμενο στο παράθυρο του Τερματικού κατά την πληκτρολόγηση του συνθηματικού.

hosts_file

5. Περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και αναζητήστε μια καταχώριση που περιλαμβάνει το στοιχείο «gs.apple.com».

Αν δεν βλέπετε καμία καταχώριση που να περιέχει το στοιχείο «gs.apple.com», το αρχείο hosts δεν σχετίζεται με το πρόβλημα. Κλείστε το Τερματικό και μεταβείτε στην ενότητα «Λογισμικό φιλτραρίσματος διευθύνσεων TCP/IP, τείχους προστασίας ή ασφάλειας» αυτού του άρθρου.

6. Προσθέστε το σύμβολο # και ένα κενό διάστημα («# ») στην αρχή της καταχώρισης gs.apple.com.

7. Πιέστε Control-O για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

8. Πιέστε το πλήκτρο Return όταν σας ζητηθεί το όνομα αρχείου.

9. Πιέστε Control-X για έξοδο από το πρόγραμμα επεξεργασίας.

10. Κάντε επανεκκίνηση του Mac.

Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση το υπολογιστή, δοκιμάστε να ενημερώσετε ή να επαναφέρετε ξανά τη συσκευή iOS ή iPadOS.

Ημερομηνία δημοσίευσης: