Χρήση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση σε iPhone για διατήρηση της προσοχής στον δρόμο

Στο iOS 15 και νεότερη έκδοση, η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση σας βοηθά να παραμένετε συγκεντρωμένοι στον δρόμο. Όταν την ενεργοποιείτε, τα γραπτά μηνύματα και άλλες γνωστοποιήσεις τίθενται σε σίγαση ή περιορίζονται.

Όταν έχετε διαμορφώσει τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, μπορείτε να ζητάτε από το Siri να σας εκφωνεί τις απαντήσεις Οι εισερχόμενες κλήσεις επιτρέπονται μόνο όταν το iPhone είναι συνδεδεμένο στο CarPlay, σε σύστημα Bluetooth αυτοκινήτου ή σε αξεσουάρ hands-free.

Διαμόρφωση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση, αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Οδήγηση».

 2. Αγγίξτε «Προσαρμογή συγκέντρωσης».

  Αρχική οθόνη διαμόρφωσης Συγκέντρωσης οδήγησης στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ορίσετε τις επιλογές σας, όπως τις Επιτρεπόμενες γνωστοποιήσεις.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση

Αν έχετε διαμορφώσει ήδη τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε γρήγορα από το Κέντρο ελέγχου:

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.

 2. Αγγίξτε παρατεταμένα την επιλογή «Συγκέντρωση» και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή «Οδήγηση» για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

  Προβολή λειτουργιών συγκέντρωσης στο Κέντρο ελέγχου με ενεργοποιημένη τη Συγκέντρωση οδήγησης

 Όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα, θα βλέπει ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση, ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να σας ειδοποιήσει αν πρόκειται για κάτι επείγον. Όταν κάποιος σας στέλνει ένα μήνυμα, θα βλέπει ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση, ωστόσο θα έχει τη δυνατότητα να σας ειδοποιήσει αν πρόκειται για κάτι επείγον.

Αυτόματη ενεργοποίηση της Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Συγκέντρωση και κατόπιν πατήστε «Οδήγηση».

 2. Αγγίξτε «Κατά την οδήγηση» στην περιοχή «Αυτόματη ενεργοποίηση» και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα εξής:

  Ρυθμίσεις ενεργοποίησης Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση
  • Αυτόματα: Η Οδήγηση θα ενεργοποιείται σύμφωνα με την κίνηση που ανιχνεύεται.

  • Κατά τη σύνδεση με Bluetooth οχήμ.: Η Οδήγηση θα ενεργοποιείται όταν το iPhone σας συνδέεται σε συσκευές Bluetooth αυτοκινήτου.

  • Χειροκίνητα: Η Οδήγηση μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από το Κέντρο ελέγχου.

  • Ενεργοποίηση με CarPlay: Η Οδήγηση θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν το iPhone σας συνδέεται στο CarPlay.

Προσαρμογή των γνωστοποιήσεων

Για να επιτρέψετε ή να θέσετε σε σίγαση γνωστοποιήσεις από συγκεκριμένα άτομα:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Συγκέντρωση και κατόπιν πατήστε «Οδήγηση».

 2. Στην περιοχή «Επιτρεπόμενες γνωστοποιήσεις», αγγίξτε «Άτομα».

 3. Πατήστε «Να επιτρέπονται γνωστοποιήσεις από» ή «Σίγαση γνωστοποιήσεων από».

  Ρυθμίσεις γνωστοποιήσεων για τη Συγκέντρωση οδήγησης
 4. Αγγίξτε «Προσθήκη ατόμων» και στη συνέχεια επιλέξτε τις επαφές από τις οποίες θέλετε να επιτρέπονται ή να τίθενται σε σίγαση οι γνωστοποιήσεις.

Κοινοποίηση της κατάστασης Συγκέντρωσής σας

Όταν διαμορφώνετε τη Συγκέντρωση κατά την οδήγηση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κατάσταση Συγκέντρωσης, ώστε οι εφαρμογές να εμφανίζουν ότι έχετε θέσει σε σίγαση τις γνωστοποιήσεις όταν άλλα άτομα σας στέλνουν μηνύματα. Καθώς οι εφαρμογές γνωρίζουν μόνο ότι έχετε θέσει τις γνωστοποιήσεις σε σίγαση και όχι ποια επιλογή Συγκέντρωσης έχετε ενεργοποιήσει, το όνομα δεν κοινοποιείται ποτέ. Η κατάσταση Συγκέντρωσης κοινοποιείται σε εφαρμογές όταν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή Συγκέντρωσης και αφού παραχωρήσετε άδεια σε μια εφαρμογή.

Για να ενεργοποιήσετε την Κατάσταση συγκέντρωσης:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση.

 2. Αγγίξτε «Κατάσταση συγκέντρωσης».

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Οδήγηση».

  Ρυθμίσεις κοινοποίησης κατάστασης συγκέντρωσης στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση > Κατάσταση συγκέντρωσης

* Για κοινοποίηση της Κατάστασης συγκέντρωσης, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Κοινοποίηση μεταξύ συσκευών στις Ρυθμίσεις Συγκέντρωση.

Ενεργοποίηση Αυτόματης απάντησης

Με την Αυτόματη απάντηση, τα αγαπημένα σας άτομα και εκείνα από τα οποία επιτρέπετε τη λήψη γνωστοποιήσεων θα λαμβάνουν μια αυτόματη απάντηση όταν είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση. Μπορούν να επιλέξουν να σας στείλουν γνωστοποίηση ούτως ή άλλως στέλνοντας τη λέξη «επείγον» ως πρόσθετο μήνυμα.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Συγκέντρωση και κατόπιν πατήστε «Οδήγηση».

 2. Αγγίξτε «Αυτόματη απάντηση».

 3. Κάντε μια επιλογή, όπως «Κανένας», «Πρόσφατοι», «Αγαπημένοι» ή «Όλες οι επαφές».

  Ρυθμίσεις αυτόματης απάντησης Συγκέντρωσης κατά την οδήγηση στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση > Αυτόματη απάντηση

Από εδώ, μπορείτε να προσαρμόσετε το μήνυμα της αυτόματης απάντησης που θα λαμβάνουν οι χρήστες όταν σας στέλνουν μηνύματα ενώ είναι ενεργοποιημένη η Συγκέντρωση κατά την οδήγηση.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες της Συγκέντρωσης με τις οποίες μπορείτε να διατηρείτε τη συγκέντρωσή σας όταν πρέπει να απομακρυνθείτε από τη συσκευή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: