Χρησιμοποιήστε το 5G με το iPhone

Τα μοντέλα iPhone 12 ή νεότερα υποστηρίζουν τα κινητά δίκτυα 5G ορισμένων φορέων κινητής τηλεφωνίας. Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία κινητού δικτύου 5G.

Τι χρειάζεστε

Αν το νέο σας iPhone διαθέτει φυσική κάρτα SIM ή eSIM, χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη κάρτα SIM. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την κάρτα SIM από το προηγούμενο iPhone. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να ρυθμιστεί η κάρτα SIM από το προηγούμενο iPhone για χρήση με δίκτυο 5G.

Κατανοήστε τα εικονίδια 5G στη γραμμή κατάστασης

Όταν βρίσκεστε σε περιοχή με κάλυψη 5G για τον φορέα κινητής τηλεφωνίας και το πρόγραμμα κινητού δικτύου 5G έχει ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο 5G στη γραμμή κατάστασης του iPhone:

5G: εικονίδιο γραμμής κατάστασης 5G.

Το δίκτυο 5G του παρόχου σας είναι διαθέσιμο και το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου (δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές).2

No alt supplied for Image

Το δίκτυο 5G+, 5G UW ή 5G UC του παρόχου σας είναι διαθέσιμο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει την έκδοση υψηλότερης συχνότητας 5G του παρόχου σας. Το iPhone μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω αυτού του δικτύου (δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές).2

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν δεν εμφανίζεται εικονίδιο 5G στη γραμμή κατάστασης.

Μάθετε για τις επιλογές 5G

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για 5G στο iPhone είναι βελτιστοποιημένες για καλύτερη ζωή μπαταρίας και χρήση δεδομένων σύμφωνα με το πρόγραμμα δεδομένων που διαθέτετε. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις επιλογές για τον χρόνο χρήσης του 5G και τον όγκο δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται σε κάποιες εφαρμογές. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να μάθετε εάν υποστηρίζει 5G και εάν έχετε ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζει 5G.

Μπορείτε να βρείτε αυτές τις επιλογές από τις Ρυθμίσεις > Κινητό > Επιλογές ή Ρυθμίσεις δεδομένων > Δεδομένα κινητού > Επιλογές δεδομένων κινητού. Αν χρησιμοποιείτε διπλή κάρτα SIM, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό ή Ρυθμίσεις > Δεδομένα κινητού και επιλέξτε τον αριθμό του οποίου τις επιλογές θέλετε να αλλάξετε.

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις προτιμήσεις Φωνής και δεδομένων

Φωνή και δεδομένα

Επιλέξτε τον τρόπο χρήσης του δικτύου 5G από το iPhone, κάτι που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή της μπαταρίας.

 • Αυτόματο 5G: Ενεργοποιεί τη λειτουργία Έξυπνα δεδομένα. Όταν η ταχύτητα 5G δεν παρέχει εμφανώς καλύτερη εμπειρία, το iPhone αλλάζει αυτόματα σε LTE για εξοικονόμηση της ζωής της μπαταρίας. Το εικονίδιο 5G εμφανίζεται με βάση τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου του φορέα και, σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανίζεται ακόμη και όταν δεν διατίθεται κάλυψη 5G.

 • Ενεργό 5G: Χρησιμοποιεί πάντα το δίκτυο 5G όταν είναι διαθέσιμο. Αυτό μπορεί να μειώσει τη ζωή της μπαταρίας.

 • LTE: Χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο LTE, ακόμα και όταν το 5G είναι διαθέσιμο.

Πρόσθετες ρυθμίσεις, όπως Αυτόνομο 5G και Κλήσεις μέσω Αυτόνομου 5G, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην αγορά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας.

Λειτουργία δεδομένων

 • Περισσότερα δεδομένα σε 5G: Επιτρέπει μεγαλύτερες δυνατότητες χρήσης δεδομένων για εφαρμογές και εργασίες συστήματος. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: FaceTime υψηλότερης ποιότητας, περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης στο Apple TV, τραγούδια και βίντεο Apple Music, ενημερώσεις iOS μέσω κινητού δικτύου και αυτόματα εφεδρικά αντίγραφα iCloud.

  • Με αυτήν τη ρύθμιση, το iPhone μπορεί αυτόματα να χρησιμοποιεί 5G αντί για Wi-Fi όταν η συνδεσιμότητα Wi-Fi είναι αργή ή μη ασφαλής σε κάποιο δίκτυο που επισκέπτεστε περιστασιακά. Για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για κάποιο δίκτυο, μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» > «Wi-Fi». Αγγίξτε το κουμπί πληροφοριών δίπλα από το δίκτυο Wi-Fi και αγγίξτε «Χρήση Wi-Fi για σύνδεση στο Διαδίκτυο».

  • Επίσης, αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε εφαρμογές τρίτων να χρησιμοποιούν περισσότερα δεδομένα κινητού δικτύου για βελτιωμένη εμπειρία.

  • Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση με ορισμένα προγράμματα απεριόριστων δεδομένων, ανάλογα με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

  • Αυτή η ρύθμιση χρησιμοποιεί περισσότερα δεδομένα κινητού δικτύου.

Εικόνα που δείχνει τις ρυθμίσεις «Λειτουργία δεδομένων».
 • Τυπική: Επιτρέπει αυτόματες ενημερώσεις και εργασίες παρασκηνίου στο κινητό δίκτυο και χρησιμοποιεί τυπικές ρυθμίσεις ποιότητας για το βίντεο και το FaceTime. Αυτή είναι γενικά η προεπιλεγμένη λειτουργία.

 • Χαμηλή κατανάλωση δεδομένων: Συμβάλλει στη μείωση της χρήσης δεδομένων Wi-Fi και κινητού δικτύου, διακόπτοντας τις αυτόματες ενημερώσεις και τις εργασίες παρασκηνίου.

Περιαγωγή δεδομένων

Πολλοί φορείς κινητής τηλεφωνίας ανά τον κόσμο υποστηρίζουν περιαγωγή 5G. Αν ο φορέας κινητής τηλεφωνίας σας δεν υποστηρίζει περιαγωγή 5G, μπορείτε να έχετε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω δικτύων 4G ή LTE ή να αποκτήσετε μια τοπική κάρτα SIM ή eSIM με 5G, όπου είναι διαθέσιμο.

Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη 5G στη γραμμή κατάστασης

 1. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για να επιβεβαιώσετε ότι υποστηρίζει 5G και ότι έχετε ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας που υποστηρίζει 5G.

 2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε περιοχή με κάλυψη 5G. Αν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.

 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κινητό > Επιλογές ή Ρυθμίσεις δεδομένων > Δεδομένα κινητού > Επιλογές δεδομένων κινητού. Αν εμφανίζεται αυτή η οθόνη, η συσκευή σας υποστηρίζει 5G.

  Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει τις Επιλογές δεδομένων κινητού δικτύου
 4. Ενεργοποιήστε τη Χρήση σε πτήση και μετά απενεργοποιήστε τη.

Αν εξακολουθείτε να μην έχετε υπηρεσία 5G, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας.

Μάθετε περισσότερα

 • Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε 5G με Διπλή SIM σε μοντέλα iPhone 12, βεβαιωθείτε ότι έχετε iOS 14.5 ή νεότερη έκδοση.

 • Μπορείτε να επιλέξετε ροή περιεχομένου με την υψηλότερη ποιότητα πάντα μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Ποιότητα ήχου μουσικής > Ροή μέσω κινητού δικτύου και αγγίζοντας «Υψηλή ποιότητα». Για TV, μεταβείτε Ρυθμίσεις > Τηλεόραση > Κινητό δίκτυο ή Ρυθμίσεις > Τηλεόραση > Δεδομένα κινητού και ενεργοποιήστε την επιλογή «Χρήση δεδομένων κινητού δικτύου», εάν είναι απαραίτητο. Έπειτα, αγγίξτε «Υψηλή ποιότητα». Αυτές οι ρυθμίσεις χρησιμοποιούν περισσότερα δεδομένα κινητού δικτύου. Επιπλέον, για να αρχίσει η αναπαραγωγή του περιεχομένου ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερος χρόνος.

 • Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία χαμηλής ισχύος, το 5G απενεργοποιείται εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής και τις λήψεις μεγάλου όγκου σε μοντέλα iPhone 12 και iPhone 13. Με τα μοντέλα iPhone 12, η Λειτουργία χαμηλής ισχύος απενεργοποιεί τη λειτουργία Μεμονωμένο 5G (όπου είναι διαθέσιμη).

1. Για να δείτε αν έχετε πρόγραμμα 5G, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας. Ορισμένοι φορείς κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να χρεώνουν τέλος ενεργοποίησης.

2. Τα δίκτυα 5G υψηλότερης συχνότητας υποστηρίζονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη χρήση iPhone που αγοράστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: