Χρήση των εφαρμογών Pages, Numbers και Keynote με το Box

Συνεργαστείτε με άλλους σε πραγματικό χρόνο σε αρχεία Pages, Numbers και Keynote που είναι αποθηκευμένα στο Box. Μπορείτε επίσης να κάνετε προεπισκόπηση, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε νέα έγγραφα μέσω διαδικτύου, στον ιστότοπο box.com.

Δείτε τι θα χρειαστείτε

Συνεργαστείτε σε αρχεία μέσω Box με τις παρακάτω συσκευές και εκδόσεις λογισμικού Apple:

Για να μπορείτε να συνεργάζεστε σε αρχεία των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο box.com, θα χρειαστείτε το Safari 11.1.2 ή νεότερη έκδοση ή το Google Chrome για Mac, ή το Google Chrome ή το Microsoft Edge για PC.

Ξεκινήστε

 1. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο box.com για να εγγραφείτε σε έναν προσωπικό1 λογαριασμό Box. Έχετε ήδη λογαριασμό; Αν ναι, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.

 2. Αν έχετε προσωπικό λογαριασμό, συνδεθείτε και, κατόπιν, κάντε κλικ ή αγγίξτε τα αρχικά σας στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε «Account Settings» (Ρυθμίσεις λογαριασμού) και, κατόπιν, επιλέξτε «Integrations» (Ενσωματώσεις).

  Για εταιρικούς λογαριασμούς, οι διαχειριστές του Box Enterprise μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις ρυθμίσεις της λειτουργίας «Integrations» (Ενσωματώσεις) από την επιλογή «Admin Console» (Κονσόλα διαχειριστή) > «Settings» (Ρυθμίσεις) > «Apps» (Εφαρμογές).

 3. Για να ενεργοποιήσετε τη συνεργασία, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής στην ενότητα «iWork Collaboration» (Συνεργασία iWork).

 4. Για να δείτε σε προεπισκόπηση τα αρχεία Pages, Numbers ή Keynote μέσω διαδικτύου στο Box, επιλέξτε το πλαίσιο επιλογής στην ενότητα «iWork Previews» (Προεπισκοπήσεις iWork).

Συνεργαστείτε σε ένα αρχείο Pages, Numbers ή Keynote

Αφού διαμορφώσετε το Box και ενεργοποιήσετε τη συνεργασία iWork, μπορείτε να επεξεργάζεστε αυτόματα από κοινού με άλλα άτομα οποιοδήποτε αρχείο Pages, Numbers ή Keynote που είναι ήδη αποθηκευμένο στο Box σε πραγματικό χρόνο.

 1. Για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σε ένα νέο αρχείο, μετακινήστε ή αποθηκεύστε το αρχείο σας στο Box:

  • Στο Mac, σύρετε το αρχείο σας στον φάκελο «Box» στην πλαϊνή στήλη του Finder. Αν ο φάκελος «Box» δεν βρίσκεται στην πλαϊνή στήλη του Finder, ανοίξτε την εφαρμογή Box από τον φάκελο «Εφαρμογές».

  • Σε iPhone ή iPad, μετακινήστε ή αντιγράψτε το αρχείο σας στο Box στη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων στο Pages, το Numbers ή το Keynote ή χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Αρχεία.2

  • Στο διαδίκτυο στον λογαριασμό Box, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και κατόπιν σύρετε το αρχείο στην οθόνη «All Files» (Όλα τα αρχεία). Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Upload» (Ανέβασμα), επιλέξτε «File» (Αρχείο) και κατόπιν επιλέξτε το αρχείο Pages, Numbers ή Keynote.

 2. Για να προσκαλέσετε άλλους, ανοίξτε το αρχείο από τον φάκελο «Box», κάντε κλικ ή πατήστε το κουμπί κοινής χρήσης και στη συνέχεια προσκαλέστε άτομα:

  • Σε Mac, κάντε κλικ στην επιλογή «Collaborate on Box» (Συνεργασία στο Box), κάντε κλικ στην επιλογή «Continue» (Συνέχεια) αν χρειαστεί, συνδεθείτε στο Box, επιλέξτε το έγγραφο στον ιστότοπο box.com και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Share» (Κοινή χρήση) για να προσκαλέσετε συμμετέχοντες.

  • Σε iPhone ή iPad, αγγίξτε «Invite People on Box» (Πρόσκληση ατόμων στο Box) και στη συνέχεια προσκαλέστε συμμετέχοντες.

  • Στο διαδίκτυο στον λογαριασμό σας στο Box, επιλέξτε το αρχείο στον ιστότοπο box.com και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Share» (Κοινή χρήση) για να προσκαλέσετε συμμετέχοντες.

 3. Αφού ξεκινήσετε τη συνεργασία, κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί «Συνεργασία»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα, για να δείτε τι κάνουν οι συμμετέχοντες και να διαχειριστείτε το αρχείο:

  • Μπορείτε να δείτε τις τροποποιήσεις που έγιναν από άλλους χρήστες σε πραγματικό χρόνο και τι έκαναν πρόσφατα στην ενότητα «Πιο πρόσφατη δραστηριότητα».

  • Για να αλλάξετε τα δικαιώματα για το έγγραφό σας, κάντε κλικ ή αγγίξτε την επιλογή «Διαχείριση κοινόχρηστου αρχείου στο Box». Μια λίστα συμμετεχόντων ανοίγει στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο στον ιστότοπο box.com. Κάντε κλικ ή αγγίξτε τη στήλη «Δικαιώματα» για τους συμμετέχοντες των οποίων την κατάσταση θέλετε να αλλάξετε.

Επεξεργασία εκτός σύνδεσης

Αν δεν έχετε συνδεθεί στο διαδίκτυο, μπορείτε ακόμη να επεξεργαστείτε ένα κοινόχρηστο αρχείο. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε εκτός σύνδεσης αποθηκεύονται για τουλάχιστον 30 ημέρες και ανεβαίνουν στο Box αυτόματα όταν συνδέεστε ξανά. Οι άλλοι συμμετέχοντες θα δουν τις αλλαγές σας όταν αυτές ανέβουν. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση συγχρονισμού του αρχείου σας από τη διαχείριση εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή παρουσιάσεων σε iPhone ή iPad ή επιλέγοντας Προβολή > Εμφάνιση κατάστασης συγχρονισμού σε Mac.

Προεπισκόπηση, επεξεργασία και δημιουργία αρχείων Pages, Numbers ή Keynote στο Box

Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε αρχεία Pages, Numbers ή Keynote σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, όταν έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας στο Box.3

Από την οθόνη «Files and Folders» (Αρχεία και φάκελοι) στο Box:

 • Επιλέξτε το αρχείο για προεπισκόπηση.

 • Για να επεξεργαστείτε ένα αρχείο, επιλέξτε το αρχείο, επιλέξτε «Open» (Άνοιγμα) στη γραμμή εργαλείων και, κατόπιν, επιλέξτε «Pages on the Web» (Pages στον Ιστό), «Numbers on the Web» (Numbers στον Ιστό) ή «Keynote on the Web» (Keynote στον Ιστό).

 • Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο Pages, Numbers ή Keynote, κάντε κλικ στην επιλογή «Νέο». Κατόπιν, επιλέξτε ένα έγγραφο Pages, ένα υπολογιστικό φύλλο Numbers ή μια παρουσίαση Keynote.

ΟΌταν εργάζεστε με συνεργατικά αρχεία Pages, Numbers ή Keynote στο διαδίκτυο στο Box, δεν μπορείτε να δείτε ενημερώσεις σχετικά με τη δραστηριότητα των συμμετεχόντων. Αυτές οι ενημερώσεις μπορούν να προβληθούν μόνο από συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν το Pages, το Numbers ή το Keynote σε Mac, iPad ή iPhone.

Όροι χρήσης και απόρρητο

Κατά τη χρήση της συνεργασίας iWork ή της προβολής μιας προεπισκόπησης ή ενός αρχείου iWork στον ιστό, τα αρχεία σας θα αποθηκεύονται προσωρινά σε ασφαλείς διακομιστές της Apple.

Η από μέρους σας χρήση των δυνατοτήτων προεπισκόπησης, επεξεργασίας και συνεργασίας του iWork στον ιστό υπόκειται στους Όρους υπηρεσίας και στην Πολιτική απορρήτου του iWork στον ιστό της Apple.

Αν έχετε προσωπικό λογαριασμό Box, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συνεργασία και τις προεπισκοπήσεις του Box στην καρτέλα «Integrations» (Ενσωματώσεις), στην επιλογή «Account Settings» (Ρυθμίσεις λογαριασμού). Αν έχετε εταιρικό λογαριασμό Box, επικοινωνήστε με τον οργανισμό σας.

Μάθετε περισσότερα

 • Λάβετε βοήθεια με τις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote.

 • Λάβετε βοήθεια με την εφαρμογή Box.

1. Για να χρησιμοποιήσετε τη συνεργασία iWork με έναν εταιρικό λογαριασμό Box, ο οργανισμός σας πρέπει να ενεργοποιήσει τη συνεργασία iWork.

2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει το Box στις Τοποθεσίες σας Αφού προσθέσετε το Box, μπορείτε να μετακινήσετε και να αντιγράψετε έγγραφα στο Box με τη διαχείριση εγγράφων και την εφαρμογή Αρχεία.

3. Μπορείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο μεγέθους έως 1 GB στο box.com. Αν το έγγραφό σας είναι μεγαλύτερο από 1 GB, χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote σε iPhone, iPad ή Mac για να μειώσετε το μέγεθός του προτού προσπαθήσετε να το ανοίξετε στο box.com.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: