Χρήση προηγμένων επιλογών δημιουργίας βιβλίων στο Pages

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προηγμένες επιλογές στην εφαρμογή Pages, για να ρυθμίσετε με ακρίβεια ή να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό βιβλίο σε μορφή βιβλίου EPUB.

Η μορφή EPUB αποτελεί ένα ανοικτό πρότυπο ψηφιακού βιβλίου (eBook) από το Διεθνές Φόρουμ Ψηφιακών Εκδόσεων. Με το Pages, μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των εγγράφων σας σε μορφή EPUB, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή τους μέσω της εφαρμογής Βιβλία σε iPhone, iPad, Mac ή συσκευές ανάγνωσης EPUB τρίτων. Αυτό το άρθρο περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός βιβλίου με την εφαρμογή Pages.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα βιβλίο χωρίς να χρειαστεί να κάνετε ειδική μορφοποίηση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τα προσχεδιασμένα πρότυπα βιβλίων στο Pages.

Επιλογή μορφής

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βιβλίο χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρότυπο του Pages ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα ειδικά σχεδιασμένα για τη δημιουργία βιβλίων. Τα πρότυπα βιβλίων κατακόρυφου προσανατολισμού βασίζονται σε έγγραφα επεξεργασίας κειμένου και είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε αναδιατάξιμα ή σταθερής διάταξης αρχεία EPUB. Τα πρότυπα βιβλίων οριζόντιου προσανατολισμού βασίζονται σε έγγραφα διάταξης σελίδας και είναι δυνατή η εξαγωγή τους σε αρχεία EPUB σταθερής διάταξης.

Επιλέξτε «Αναδιατάξιμο» ή «Σταθερή διάταξη» ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζεται το περιεχόμενο στο βιβλίο.

 • Αναδιατάξιμο: Αν θέλετε να προσαρμόζεται το περιεχόμενο σε διαφορετικές συσκευές και προσανατολισμούς, επιλέξτε «Αναδιατάξιμο». Σε ένα αναδιατάξιμο EPUB, το μέγεθος του κειμένου προσαρμόζεται και η σελιδοποίηση του περιεχομένου αλλάζει ανάλογα με τη συσκευή ανάγνωσης. Η επιλογή «Αναδιατάξιμο» ενδείκνυται κυρίως για έγγραφα που αποτελούνται κυρίως από κείμενο.

 • Σταθερή διάταξη: Αν θέλετε η διάταξη της κάθε σελίδας στο έγγραφο να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τη συσκευή ή τον προσανατολισμό, επιλέξτε «Σταθερή διάταξη». Σε ένα EPUB σταθερής διάταξης, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μεγέθυνση και σμίκρυνση, αλλά η θέση του κειμένου και του περιεχομένου παραμένει σταθερή και δεν αλλάζει διάταξη. Η σταθερή διάταξη ενδείκνυται για έγγραφα με εικόνες μεγάλου μεγέθους ή πολλές στήλες.

Δυνατότητες που δεν υποστηρίζονται ή αλλάζουν κατά την εξαγωγή σε EPUB

Αυτές οι δυνατότητες αφαιρούνται από το έγγραφο Pages ή τροποποιούνται όταν το εξαγάγετε σε EPUB, ανεξάρτητα από τη διάταξη που έχετε επιλέξει:

 • Τα έξυπνα πεδία καταργούνται.

 • Τα υποσέλιδα μετατρέπονται σε σημειώσεις τέλους.*

 • Τα σχόλια καταργούνται.

 • Ορισμένα εφέ εικόνας (όπως σκιές) καταργούνται.

 • Οι εικόνες μεγέθους μεγαλύτερου από 4 megapixel μετατρέπονται σε εικόνες μεγέθους 4 megapixel.

 • Τα 3D αντικείμενα (αρχεία USDA, USDC και USDZ) μετατρέπονται σε αρχεία εικόνας.

* Αν εξαγάγετε ένα αρχείο σταθερής διάταξης σε EPUB, οι υποσημειώσεις δεν θα διατηρηθούν.

Δυνατότητες που είναι διαθέσιμες μόνο στη σταθερή διάταξη

Αυτές οι δυνατότητες από το έγγραφο Pages εξάγονται σε μορφή EPUB μόνο στη σταθερή διάταξη. Μπορείτε να εξαγάγετε έγγραφα που περιλαμβάνουν αυτές τις δυνατότητες στην αναδιατάξιμη μορφή, αλλά αυτές οι δυνατότητες δεν θα εμφανίζονται στο EPUB που θα εξαχθεί.

 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα

 • Πολλές στήλες

 • Μέγεθος σελίδας

 • Προσανατολισμός σελίδας

 • Πεδίο αριθμού σελίδας και πλήθους σελίδων

 • Διάστιχο γραμμών

 • Συλλαβισμός

 • Επιλέξιμο κείμενο μέσα σε σχήματα

 • Επικαλυπτόμενο κείμενο και αντικείμενα (για παράδειγμα, κείμενο επικαλυπτόμενο με μια εικόνα ή ένα σχήμα)

 • Αντικείμενα διάταξης ενότητας

 • Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενα

 • Τα αιωρούμενα αντικείμενα εξάγονται ως αιωρούμενα (αντί να μετατραπούν σε εμβόλιμα όπως στα αναδιατάξιμα EPUB)

 • Στηλοθέτες

 • Σκιές/Αντανακλάσεις

 • Συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου

 • Τα διαβαθμισμένα γεμίσματα κειμένου, τα γεμίσματα κειμένου εικόνων ή οι μη αμιγείς περιγραμμίσεις κειμένου μετατρέπονται σε εικόνες.

Προετοιμασία εγγράφου

Μπορείτε να εξαγάγετε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας ως EPUB σταθερής διάταξης. Μπορείτε να εξαγάγετε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου ως αναδιατάξιμο ή σταθερής διάταξης EPUB. Για βέλτιστα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείτε εξαγωγή ως αναδιατάξιμο EPUB, χρησιμοποιήστε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου με εμβόλιμες εικόνες.

Κείμενο σε αναδιατάξιμα EPUB

Αν εξαγάγετε το βιβλίο σας ως αναδιατάξιμο, το κείμενό σας μπορεί να φαίνεται διαφορετικό όταν το προβάλλετε στην εφαρμογή Βιβλία ή σε άλλες συσκευές ανάγνωσης:

 • Οι αναγνώστες μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος του κειμένου που προτιμούν κατά την ανάγνωση του βιβλίου στην εφαρμογή Βιβλία.

 • Το μέγεθος κειμένου που ορίζετε σε ένα έγγραφο Pages μετατρέπεται σε μικρό, μεσαίο ή μεγάλο στο βιβλίο σας. Αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα κείμενα των οποίων το μέγεθος στο Pages δεν διαφέρει ιδιαίτερα στο EPUB να εμφανίζονται με το ίδιο μέγεθος.

 • Τα χρώματα στο βιβλίο ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπα με αυτά στο έγγραφο Pages.

 • Οι σελίδες σε βιβλία που χρησιμοποιούν κατακόρυφο κείμενο γυρίζουν από τα δεξιά προς τα αριστερά.

 • Τα διαβαθμισμένα γεμίσματα κειμένου, τα γεμίσματα κειμένου εικόνων ή οι μη αμιγείς περιγραμμίσεις κειμένου μετατρέπονται σε αμιγή χρώματα.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Όταν πραγματοποιείτε εξαγωγή σε EPUB, θα δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων με βάση τις καταχωρίσεις που εμφανίζονται στην προβολή πίνακα περιεχομένων στο Pages. Αν το έγγραφο Pages δεν έχει καταχωρίσεις στην προβολή πίνακα περιεχομένων, τότε το έγγραφο που εξάγεται στο EPUB δεν θα περιέχει πίνακα περιεχομένων.

Μπορείτε να προβάλετε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων του βιβλίου EPUB στην εφαρμογή Βιβλία επιλέγοντας Προβολή > Πίνακας περιεχομένων σε Mac ή αγγίζοντας το κουμπί «Πίνακας περιεχομένων»Contents button σε iPhone ή iPad.

Σχετικά με τα κεφάλαια στα αναδιατάξιμα EPUB

Σε ένα αναδιατάξιμο βιβλίο EPUB, οι αλλαγές κεφαλαίων βασίζονται στην ιεραρχία των στιλ στον πίνακα περιεχομένων του εγγράφου Pages. Μπορείτε να διαμορφώσετε τα περιεχόμενα του πίνακα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εισάγεται αλλαγή κεφαλαίου πριν από τον τίτλο ενός κεφαλαίου στο βιβλίο EPUB:

 1. Στο Pages, επιλέξτε το όνομα ενός κεφαλαίου στο βιβλίο.

 2. Εφαρμόστε ένα στιλ παραγράφου τίτλου ή επικεφαλίδας, όπως Τίτλο, Επικεφαλίδα, Επικεφαλίδα 2, Επικεφαλίδα 3 ή Κόκκινη επικεφαλίδα.

 3. Ανοίξτε την προβολή πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε το στιλ που χρησιμοποιήσατε, κάντε κλικ ή αγγίξτε «Επεξεργασία» και στη συνέχεια αφαιρέστε οποιαδήποτε εσοχή.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το στιλ, το περιεχόμενο που ακολουθεί γίνεται νέο κεφάλαιο στο EPUB και εισάγεται νέα αλλαγή σελίδας ανάμεσα στα κεφάλαια στο αναδιατάξιμο EPUB.

Χρήση αντικειμένων σε αναδιατάξιμα EPUB

Για καλύτερα αποτελέσματα με τα αναδιατάξιμα EPUB, μορφοποιήστε εκ νέου τυχόν εικόνες, σχήματα ή άλλα αντικείμενα στο έγγραφο, για να τα κάνετε εμβόλιμα αντικείμενα.

 1. Επιλέξτε ή εισαγάγετε ένα αντικείμενο.

 2. Κάντε κλικ ή αγγίξτε το κουμπί «Μορφή»Format button .

 3. Κάντε κλικ ή αγγίξτε «Διευθέτηση».

 4. Επιλέξτε «Μετακίνηση με κείμενο».

 5. Επιλέξτε «Εμβόλιμο με κείμενο» από το μενού «Αναδίπλωση κειμένου».

Προσθήκη εξωφύλλου βιβλίου

Κατά την εξαγωγή του βιβλίου, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του εξωφύλλου που επιθυμείτε για το βιβλίο. Το εξώφυλλο εμφανίζεται στη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Βιβλία ή ως εικονίδιο στον υπολογιστή.

Αν επιλέξετε «Επιλέξτε εικόνα», μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα εξωφύλλου από το iPhone, iPad, Mac ή το PC σας. Η εικόνα του εξωφύλλου μπορεί να είναι σε μορφή PDF, EPS, JPG, PSD, PNG, TIFF ή GIF, αλλά το μέγεθός της θα πρέπει να είναι μικρότερο από 4 megapixel.

Αν επιλέξετε «Κανένα εξώφυλλο βιβλίου», το βιβλίο σας θα χρησιμοποιήσει το γενικό εικονίδιο στη Βιβλιοθήκη της εφαρμογής Βιβλία.

Εξαγωγή σε βιβλίο EPUB

Μπορείτε να εξαγάγετε το έγγραφό σας σε μορφή EPUB στο Pages για Mac, Pages για iPhone ή iPad, ή διαδικτυακά στο iCloud.com. Εάν έχετε ανιχνευμένες αλλαγές στο έγγραφο που θέλετε να εξαγάγετε, αποδεχτείτε ή απορρίψτε τις αλλαγές και διακόψτε την ανίχνευση αλλαγών πριν από την εξαγωγή. Οι ανιχνευμένες αλλαγές γίνονται αυτόματα δεκτές εάν δεν προβείτε σε συγκεκριμένη ενέργεια. 

Εξαγωγή με το Pages για Mac

 1. Ανοίξτε το έγγραφο στο Pages για Mac.

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Εξαγωγή σε > EPUB.

 3. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.

 4. Επιλέξτε τον τύπο εξωφύλλου για το βιβλίο EPUB. Μάθετε περισσότερα για τα εξώφυλλα.

 5. Επιλέξτε το στιλ διάταξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μάθετε πώς να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου διάταξης σελίδας, το έγγραφο εξάγεται αυτόματα με σταθερή διάταξη.

 6. (Προαιρετικά) Στις «Προηγμένες επιλογές», επιλέξτε κύρια κατηγορία και γλώσσα για το βιβλίο σας. Για ένα βιβλίο σταθερής διάταξης, επιλέξτε να προβάλετε το βιβλίο σας ως μία σελίδα ή ως δισέλιδο.

 7. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που επιλέξατε για το έγγραφο σας εμφανίζονται στο EPUB, επιλέξτε «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εάν καταργήσετε την επιλογή «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών», η προεπιλογή για τις επιλεγμένες γραμματοσειρές θα είναι η προτιμώμενη γραμματοσειρά της εφαρμογής του αναγνώστη. Το Pages μπορεί να ενσωματώσει γραμματοσειρές OpenType (OTF) και TrueType (TTF).

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο».

 9. Εισαγάγετε ένα όνομα για το αρχείο EPUB και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή».

 10. Για να δείτε το EPUB στην εφαρμογή Βιβλία όταν τελειώσει η εξαγωγή του, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο.

Εξαγωγή με το Pages σε iPhone ή iPad

 1. Ανοίξτε το έγγραφό σας στο Pages.

 2. Στο iPhone, αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»More button . Σε iPad, ανάλογα με το τι εμφανίζεται στη γραμμή εργαλείων, αγγίξτε το όνομα του εγγράφου στη γραμμή εργαλείων ή αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα».

 3. Αγγίξτε «Εξαγωγή».

 4. Επιλέξτε «EPUB».

 5. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.

 6. Επιλέξτε τον τύπο εξωφύλλου για το βιβλίο EPUB. Μάθετε περισσότερα για τα εξώφυλλα.

 7. Αγγίξτε το στιλ διάταξης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μάθετε πώς να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Κατά την εξαγωγή ενός εγγράφου διάταξης σελίδας, το έγγραφο εξάγεται αυτόματα με σταθερή διάταξη.

 8. (Προαιρετικά) Αγγίξτε «Προηγμένα» και κατόπιν επιλέξτε κατηγορία και τη γλώσσα για το βιβλίο σας. Για ένα βιβλίο σταθερής διάταξης, επιλέξτε να προβάλετε το βιβλίο σας ως μία σελίδα ή ως δισέλιδο.

 9. Για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που επιλέξατε για το έγγραφο σας εμφανίζονται στο EPUB, επιλέξτε «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εάν καταργήσετε την επιλογή «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών», η προεπιλογή για τις επιλεγμένες γραμματοσειρές θα είναι η προτιμώμενη γραμματοσειρά της εφαρμογής του αναγνώστη. Το Pages μπορεί να ενσωματώσει γραμματοσειρές OpenType (OTF) και TrueType (TTF).

 10. Εάν το έγγραφο περιλαμβάνει βίντεο και σκοπεύετε να διαθέσετε τα βιβλία σας στο Apple Books, ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Συμβατότητα Apple Books», για να μετατρέψετε τα μη συμβατά βίντεο σε εικόνες. Θα αφαιρεθούν επίσης και τα μη συμβατά αρχεία ήχου.

 11. Αγγίξτε «Πίσω».

 12. Αγγίξτε «Εξαγωγή», για να κάνετε κοινή χρήση του EPUB.

 13. Για να δείτε το EPUB στην εφαρμογή Βιβλία όταν τελειώσει η εξαγωγή του, επιλέξτε «Αντιγραφή στα Βιβλία».

Εξαγωγή με το Pages για iCloud

 1. Ανοίξτε το έγγραφο στο Pages για iCloud.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»More button και στη συνέχεια επιλέξτε «Λήψη αντιγράφου.»

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «EPUB» στο παράθυρο λήψης που εμφανίζεται.

 4. Πληκτρολογήστε τίτλο και συγγραφέα.

 5. Επιλέξτε στιλ για το εξώφυλλο του EPUB. Μάθετε περισσότερα για τα εξώφυλλα.

 6. Επιλέξτε στιλ διάταξης. Μάθετε πώς να επιλέξετε την καλύτερη διάταξη για το έργο σας. Αν χρησιμοποιείτε ένα έγγραφο διάταξης σελίδας, θα πρέπει να το εξαγάγετε με σταθερή διάταξη.

 7. (Προαιρετικά) Στην επιλογή «Προηγμένα», επιλέξτε κατηγορία και γλώσσα για το βιβλίο σας. Για ένα βιβλίο σταθερής διάταξης, επιλέξτε να προβάλετε το βιβλίο σας ως μία σελίδα ή ως δισέλιδο.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Λήψη».

Κοινή χρήση του βιβλίου σας

Μπορείτε να εξαγάγετε γρήγορα σε EPUB και να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου σας σε iPhone, iPad ή Mac:

 1. Αγγίξτε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Κοινή χρήση»Share button στη γραμμή εργαλείων.

 2. Αγγίξτε ή κάντε κλικ στην επιλογή «Εξαγωγή και αποστολή» στο παράθυρο «Κοινή χρήση».

 3. Επιλέξτε «EPUB», στη συνέχεια εισαγάγετε πληροφορίες EPUB και ορίστε επιλογές για το βιβλίο.

 4. Κάντε κοινή χρήση ή αποθήκευση του βιβλίου:

  • Σε iPhone ή iPad, αγγίξτε «Εξαγωγή» και επιλέξτε πώς θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου, για παράδειγμα, με το Mail ή τα Μηνύματα. Εναλλακτικά, αγγίξτε «Αποθήκευση στα Αρχεία» για να αποθηκεύσετε το βιβλίο στη συσκευή σας ή στο iCloud Drive.

  • Σε Mac, επιλέξτε «Αποστολή αντιγράφου» για να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση» για να αποθηκεύσετε το βιβλίο στο Mac ή στο iCloud Drive.

Δημοσίευση του βιβλίου

Μπορείτε να δημοσιεύσετε το βιβλίο σας απευθείας στο Apple Books από το Pages σε iPad, iPhone, Mac ή από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης iCloud.com.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: