Χρήση ακουστικών υψηλής σύνθετης αντίστασης με Mac

Μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά υψηλής σύνθετης αντίστασης απευθείας σε συμβατούς υπολογιστές Mac που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα.

Η υποδοχή ακουστικών 3,5 χλστ. σε συμβατούς υπολογιστές Mac διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης φορτίου συνεχούς ρεύματος και προσαρμόσιμη τάση εξόδου. Το Mac μπορεί να εντοπίσει τη σύνθετη αντίσταση της συνδεδεμένης συσκευής και να προσαρμόσει την τάση εξόδου, ώστε να είναι κατάλληλη για ακουστικά χαμηλής ή υψηλής σύνθετης αντίστασης, καθώς και για συσκευές ήχου επιπέδου γραμμής (line-level).

Όταν συνδέετε ακουστικά με σύνθετη αντίσταση κάτω από 150 ohm, η υποδοχή ακουστικών παρέχει τάση RMS 1,25 volt. Για ακουστικά με σύνθετη αντίσταση 150 έως 1.000 ohm, η υποδοχή ακουστικών παρέχει τάση RMS 3 volt. Έτσι, ενδέχεται να μην χρειάζεστε εξωτερικό ενισχυτή ακουστικών.

Με ανίχνευση σύνθετης αντίστασης, προσαρμόσιμη τάση εξόδου και ενσωματωμένο μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό που υποστηρίζει ρυθμούς δειγματοληψίας έως 96 kHz, απολαμβάνετε ήχο υψηλής πιστότητας και πλήρους ανάλυσης απευθείας από την υποδοχή ακουστικών του Mac σας.

Συμβατοί υπολογιστές Mac

Οι ακόλουθοι υπολογιστές Mac υποστηρίζουν ακουστικά υψηλής σύνθετης αντίστασης με την ενσωματωμένη υποδοχή ακουστικών:

  • iMac που κυκλοφόρησαν το 2023

  • MacBook Air που κυκλοφόρησαν το 2022 ή αργότερα

  • MacBook Pro που κυκλοφόρησαν το 2021 ή αργότερα

  • Mac mini που κυκλοφόρησε το 2023

  • Mac Studio που κυκλοφόρησαν το 2022 ή αργότερα

  • Mac Pro που κυκλοφόρησαν το 2023

Ημερομηνία δημοσίευσης: