Υποβάθμιση ή ακύρωση του προγράμματος iCloud+

Αν έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης iCloud από όσο χρειάζεστε, μπορείτε να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+.

Πριν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, κάντε πρώτα λήψη ή αφαιρέστε περιεχόμενο που υπερβαίνει το νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα χάσετε κάποια πληροφορία, μάθετε πώς μπορείτε να αντιγράψετε όσα αποθηκεύετε στο iCloud.

Πώς να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+ σε iPhone, iPad ή Apple Vision Pro

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.

 2. Αγγίξτε το όνομά σας.

 3. Αγγίξτε την επιλογή «iCloud».

 4. Πατήστε «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης λογαριασμού» ή «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης».

  Η επιλογή «Διαχείριση χώρου αποθήκευσης λογαριασμού» βρίσκεται στο πάνω μέρος των ρυθμίσεων iCloud.
 5. Αγγίξτε «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης».

  Η επιλογή «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης» βρίσκεται κάτω από το κουμπί «Κοινή χρήση με Οικογένεια».
 6. Αγγίξτε «Επιλογές υποβάθμισης» και καταχωρίστε το συνθηματικό του Apple ID σας.

  Οι «Επιλογές υποβάθμισης» βρίσκονται κάτω από τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών αποθήκευσης.
 7. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα:

  Οι επιλογές «Choose Downgrade» (Επιλογή υποβάθμισης) βρίσκονται στο τρέχον πρόγραμμα iCloud+.
  • Για να υποβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης.

  • Για να ακυρώσετε το iCloud+, επιλέξτε το δωρεάν πρόγραμμα 5 GB.

 8. αγγίξτε «Τέλος». Αν δεν μπορείτε να πατήσετε «Τέλος», βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα iCloud+. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα σε μια διαφορετική συσκευή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης της τρέχουσας συνδρομής σας.1

Πώς να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμά iCloud+ σε Mac

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος. Στο macOS Monterey ή παλαιότερη έκδοση, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Κάντε κλικ στο «Apple ID».

 3. Κάντε κλικ στο «iCloud».

 4. Κάντε κλικ στη «Διαχείριση».

  Το κουμπί «Διαχείριση» βρίσκεται κάτω από το γράφημα που δείχνει πόσο χώρο αποθήκευσης iCloud έχετε χρησιμοποιήσει.
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης».

  Το κουμπί «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης» βρίσκεται στο πρόγραμμα αποθήκευσης iCloud και τον διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης.
 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές υποβάθμισης».

  Το κουμπί «Επιλογές υποβάθμισης» βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου στα αριστερά.
 7. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας και κάντε κλικ στην επιλογή «Διαχείριση».

 8. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα:

  Οι επιλογές του προγράμματος βρίσκονται στην ενότητα «Choose Downgrade» (Επιλογή υποβάθμισης).
  • Για να υποβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης.

  • Για να ακυρώσετε το iCloud+, επιλέξτε το δωρεάν πρόγραμμα 5 GB.

 9. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος». Αν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Τέλος», βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα iCloud+. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα σε μια διαφορετική συσκευή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης της τρέχουσας συνδρομής σας.1

Πώς να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμά iCloud+ σε Windows PC

 1. Ανοίξτε το iCloud για Windows.

  Το κουμπί «Διαχείριση» βρίσκεται πάνω από το γράφημα που δείχνει πόσο χώρο αποθήκευσης iCloud έχετε χρησιμοποιήσει.
 2. Κάντε κλικ στη «Διαχείριση».

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης».

  Το κουμπί «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης» βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.
 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο «Επιλογές υποβάθμισης».

  Το κουμπί «Επιλογές υποβάθμισης» βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου.
 5. Καταχωρίστε το συνθηματικό του Apple ID σας και κάντε κλικ στο στοιχείο «Διαχείριση».

 6. Επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα:

  Οι επιλογές του προγράμματος βρίσκονται στην ενότητα «Choose Downgrade» (Επιλογή υποβάθμισης).
  • Για να υποβαθμίσετε το πρόγραμμά σας, επιλέξτε ένα νέο μέγεθος χώρου αποθήκευσης.

  • Για να ακυρώσετε το iCloud+, επιλέξτε το δωρεάν πρόγραμμα 5 GB.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Τέλος». Αν δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή «Τέλος», βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε για το πρόγραμμα iCloud+. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τα παρακάτω βήματα σε μια διαφορετική συσκευή. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, η αλλαγή τίθεται σε ισχύ μετά τη λήξη της περιόδου χρέωσης της τρέχουσας συνδρομής σας.1

Τι συμβαίνει όταν υποβαθμίσετε ή ακυρώσετε το iCloud+

 • Αν ο χώρος αποθήκευσης iCloud υπερβαίνει τη χωρητικότητα του νέου σας προγράμματος χώρου αποθήκευσης, το iCloud δεν θα συγχρονίζει ούτε θα ενημερώνει τις πληροφορίες σας. Το iCloud θα κάνει ξανά ενημέρωση όταν αυξήσετε τη χωρητικότητα του χώρου αποθήκευσης ή διαγράψετε πληροφορίες για να δημιουργήσετε περισσότερο χώρο.

 • Αν κάνετε υποβάθμιση στο δωρεάν πρόγραμμα iCloud, δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στις δυνατότητες του iCloud+, όπως την Απόκρυψη email, την Ιδιωτική μεταγωγή και την υποστήριξη για Ασφαλές βίντεο HomeKit.2

 • Αν πληρώνετε συνδρομή για Apple One και για πρόγραμμα iCloud+, μπορείτε να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+ και να χρησιμοποιήσετε απλώς το πρόγραμμα iCloud+ που περιλαμβάνεται στο Apple One. Αφού επιλέξετε «Αλλαγή προγράμματος αποθήκευσης», ενδέχεται να υπάρξουν πρόσθετα βήματα προτού μπορέσετε να υποβαθμίσετε ή να ακυρώσετε τον χώρο αποθήκευσής σας.

 1. Όπου απαιτείται από τον νόμο, διατίθεται και η δυνατότητα μερικής επιστροφής χρημάτων. Αν αλλάξατε πρόσφατα το πρόγραμμα iCloud+, επικοινωνήστε με την Apple εντός 14 ημερών για επιστροφή χρημάτων. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα για επιστροφή χρημάτων.

 2. Δεν είναι όλες οι δυνατότητες διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: