Μετακίνηση εφαρμογών και δημιουργία φακέλων σε iPhone, iPad ή iPod touch

Μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές στην οθόνη Αφετηρίας, να τις τοποθετήσετε σε φακέλους και να τις μετακινήσετε σε άλλες σελίδες ή οθόνες.

Πώς να οργανώσετε τις εφαρμογές σας

  1. Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε εφαρμογή στην οθόνη και κατόπιν αγγίξτε «Αλλαγές στην οθόνη Αφετηρίας» Αλλαγές στην οθόνη Αφετηρίας .

  2. Σύρετε την εφαρμογή σε ένα άλλο σημείο, όπως στο Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.

  3. Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, αγγίξτε «Τέλος» για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.

    ios16-iphone13-pro-home-screen-edit

Τοποθέτηση εφαρμογών σε φακέλους

  1. Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο, αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή μέχρι να αναπηδήσουν οι εφαρμογές. Έπειτα σύρετε μια εφαρμογή επάνω σε μια άλλη εφαρμογή.

  2. Σύρετε επιπλέον εφαρμογές στον φάκελο.

    ios16-iphone13-pro-home-screen-make-folder

Για να ονομάσετε τον φάκελο, αγγίξτε τον παρατεταμένα μέχρι να εμφανιστεί το μενού γρήγορων ενεργειών. Πατήστε «Μετονομασία», πληκτρολογήστε το όνομα κι έπειτα αγγίξτε «Τέλος».

Πώς να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε άλλη σελίδα

Στην αρχή, θα έχετε μία σελίδα με εφαρμογές. Για να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα, αγγίξτε παρατεταμένα μια εφαρμογή μέχρι οι εφαρμογές να αναπηδήσουν και κατόπιν σύρετε μια εφαρμογή στη δεξιά άκρη της οθόνης. Μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε ένα δευτερόλεπτο μέχρι να εμφανιστεί η νέα σελίδα. Για να διαγράψετε μια σελίδα, συγκεντρώστε όλες τις εφαρμογές σας σε μια άλλη οθόνη Αφετηρίας. Αν δεν υπάρχει καμία εφαρμογή στη σελίδα, θα διαγραφεί.

Όταν έχετε περισσότερες από μία σελίδες, θα εμφανίζεται μια φωτεινή κουκκίδα σε μια σειρά από κουκκίδες επάνω από το Dock, η οποία θα σας δείχνει τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε. Μπορείτε να μετακινήσετε μια εφαρμογή σε μια άλλη σελίδα και να δημιουργήσετε νέες σελίδες.

ios16-home-page2-callout

Αν υπάρχουν κουκκίδες στα αριστερά ή δεξιά της φωτεινής κουκκίδας, μπορείτε να σύρετε μια εφαρμογή στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να τη μετακινήσετε στην επόμενη σελίδα στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα αριστερά, για να δείτε τις εφαρμογές στη συγκεκριμένη σελίδα.

ios16-home-page2-callout

Αν δεν υπάρχουν κουκκίδες στα δεξιά της φωτεινής κουκκίδας, μπορείτε να σύρετε μια εφαρμογή σε αυτήν την πλευρά της οθόνης για να δημιουργηθεί μια νέα σελίδα.

Στο iOS 16 αντί για τις κουκκίδες, θα δείτε την Αναζήτηση στο κάτω μέρος μέχρι να πραγματοποιήσετε κύλιση στις σελίδες στην οθόνη Αφετηρίας. Η επιλογή «Αναζήτηση» είναι διαθέσιμη μόνο σε iPhone.

ios16-iphone13-pro-home-screen-pages-callout

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις εφαρμογές στην οθόνη Αφετηρίας σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: