Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί στο App Store και στο iTunes»

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple για βοήθεια.

Αν εμφανιστεί το μήνυμα «Ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί στο App Store και στο iTunes», ζητήστε την εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού για βοήθεια.

Ημερομηνία δημοσίευσης: