Πληροφορίες για τις ενημερώσεις iPadOS 16

Το iPadOS 16 βελτιώνει την προσαρμοστικότητα του iPad ακόμη περισσότερο χάρη σε νέες, ισχυρές δυνατότητες παραγωγικότητας και συνεργασίας. Η Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud σάς διευκολύνει να διατηρείτε τις οικογενειακές φωτογραφίες σας ενημερωμένες. Τα Μηνύματα προσθέτουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ή αναίρεσης ενός σταλμένου μηνύματος, καθώς και νέους τρόπους έναρξης και διαχείρισης συνεργασιών. Το Mail περιλαμβάνει νέα εργαλεία εισερχόμενων και σύνταξης, ενώ το Safari περιλαμβάνει κοινόχρηστες ομάδες καρτελών και κλειδιά πρόσβασης, που διασφαλίζουν ασφάλεια επόμενης γενιάς. Το Προσκήνιο εισαγάγει έναν εντελώς νέο τρόπο διεκπεραίωσης πολλών ταυτόχρονων εργασιών στο iPad, χάρη στο οποίο μπορείτε να εργάζεστε με πολλά επικαλυπτόμενα παράθυρα και να κάνετε εύκολα εναλλαγή μεταξύ τους.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.8

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.7

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.6

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.5

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.4

Η παρούσα ενημέρωση επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου μερικές φορές δεν ήταν δυνατή η εκ νέου εγκατάσταση των ενσωματωμένων εφαρμογών Apple που είχαν διαγραφεί.

iPadOS 16.7.3

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.2

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.7

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.6.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.6

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.5.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες. Επιδιορθώνει επίσης ένα ζήτημα που εμπόδιζε τη φόρτιση με τον προσαρμογέα κάμερας Lightning σε USB 3.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.5

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σφαλμάτων:

 • Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου το Spotlight δεν αποκρινόταν κάποιες φορές

 • Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου οι ρυθμίσεις του Χρόνου επί οθόνης κάποιες φορές επαναφέρονταν ή δεν συγχρονίζονταν σε όλες τις συσκευές

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτήν τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.4.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad σας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

 • Το emoji των χεριών που σπρώχνουν δεν εμφάνιζε παραλλαγές τόνου δέρματος

 • Το Siri δεν αποκρινόταν σε κάποιες περιπτώσεις

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.4

Η παρούσα ενημέρωση προσφέρει 21 νέα emoji και περιλαμβάνει άλλες βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σφαλμάτων:

 • 21 νέα emoji συμπεριλαμβανομένων ζώων, χειρονομιών και αντικειμένων, είναι πλέον διαθέσιμα στο πληκτρολόγιο emoji

 • Προσθήκη υποστήριξης κλίσης και αζιμούθιου στην Αιώρηση Apple Pencil, ώστε να μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση του σχεδίου σας από κάθε γωνία προτού το σχεδιάσετε στις Σημειώσεις και σε υποστηριζόμενες εφαρμογές. Διατίθεται σε iPad Pro 11 ιντσών (4ης γενιάς) ή iPad Pro 12,9 ιντσών (6ης γενιάς)

 • Δυνατότητα εμφάνισης γνωστοποιήσεων για εφαρμογές Ιστού που έχετε προσθέσει στην οθόνη Αφετηρίας

 • Το άλμπουμ διπλότυπων στις Φωτογραφίες διαθέτει πλέον δυνατότητα ανίχνευσης διπλότυπων φωτογραφιών και βίντεο σε μια Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη φωτογραφιών στο iCloud

 • Υποστήριξη VoiceOver για τους χάρτες στην εφαρμογή «Καιρός»

 • Ρύθμιση Προσβασιμότητας για αυτόματη μείωση της φωτεινότητας όταν ανιχνεύονται αναλάμποντα φώτα ή στροβοσκοπικά εφέ κατά την αναπαραγωγή βίντεο

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου κάποιες φορές το Apple Pencil δεν αποκρινόταν κατά τον σχεδιασμό ή τη γραφή στην εφαρμογή «Σημειώσεις»

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου κάποιες φορές τα αιτήματα Ερώτησης για αγορά από παιδιά δεν εμφανίζονταν στη συσκευή του γονέα

 • Αντιμετωπίζει ζητήματα λόγω των οποίων κάποιες φορές οι θερμοστάτες που είναι συμβατοί με το Matter δεν αποκρίνονταν κατά τη ζευγοποίησή τους στην Οικία Apple

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτήν τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.3.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad σας.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad σας, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω:

 • Οι ρυθμίσεις iCloud κάποιες φορές δεν αποκρίνονταν ή δεν εμφανίζονταν σωστά αν οι εφαρμογές χρησιμοποιούν το iCloud

 • Τα αιτήματα Siri σχετικά με την Εύρεση κάποιες φορές δεν λειτουργούσαν

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.3

Η παρούσα ενημέρωση εισαγάγει κλειδιά ασφαλείας για το Apple ID, και περιλαμβάνει άλλες βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPad.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σφαλμάτων:

 • Τα κλειδιά ασφαλείας για το Apple ID επιτρέπουν στους χρήστες να ενισχύουν την ασφάλεια του λογαριασμού τους απαιτώντας ένα φυσικό κλειδί ασφαλείας ως μέρος της διαδικασίας σύνδεσης ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων σε νέες συσκευές

 • Υποστήριξη για HomePod (2ης γενιάς)

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα στο Freeform λόγω του οποίου μερικές φορές κάποιες γραμμές σε σχέδια που δημιουργούνταν με το Apple Pencil ή με το δάχτυλό σας δεν εμφανίζονταν σε κοινόχρηστους πίνακες

 • Αντιμετωπίζει ένα ζήτημα λόγω του οποίου κάποιες φορές το Siri δεν απαντούσε κατάλληλα σε αιτήματα μουσικής

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτήν τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.2

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει το Freeform, μια ιδανική εφαρμογή για ανταλλαγή και υλοποίηση ιδεών. Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης βελτιώσεις για το Προσκήνιο, το Apple Music Sing, καθώς και άλλες δυνατότητες και επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPad σας.

Freeform

 • Το Freeform είναι μια νέα εφαρμογή για δημιουργική εργασία με τους φίλους ή τους συνεργάτες σας σε Mac, iPad και iPhone

 • Ένας ευέλικτος καμβάς επιτρέπει την προσθήκη αρχείων, εικόνων, αυτοκόλλητων σημειώσεων και άλλων

 • Τα εργαλεία σχεδίασης σάς επιτρέπουν να σκιτσάρετε οπουδήποτε πάνω στον καμβά με το δάχτυλό σας ή με το Apple Pencil

Προσκήνιο

 • Διατίθεται δυνατότητα συμβατότητας με εξωτερικές οθόνες ανάλυσης έως 6K σε iPad Pro 12,9 ιντσών (5ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα), iPad Pro 11 ιντσών (3ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα) και iPad Air (5ης γενιάς)

 • Κάντε μεταφορά και απόθεση αρχείων και παραθύρων από τη συμβατή συσκευή σας στη συνδεδεμένη οθόνη σας και αντίστροφα

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 εφαρμογές στην οθόνη iPad και 4 εφαρμογές στην εξωτερική οθόνη

Apple Music Sing

 • Ένας νέος τρόπος για να τραγουδάτε εκατομμύρια από τα αγαπημένα σας τραγούδια στο Apple Music

 • Τα πλήρως προσαρμόσιμα φωνητικά σάς επιτρέπουν να κάνετε ντουέτο με τον καλλιτέχνη, να τραγουδάτε μόνοι σας ή να συνδυάσετε και τις δύο δυνατότητες

 • Νέοι, βελτιωμένοι στίχοι στον ρυθμό της μουσικής σάς διευκολύνουν ακόμη περισσότερο να ακολουθήσετε τη μουσική

Game Center

 • Το SharePlay υποστηρίζει παιχνίδια πολλών παικτών στο Game Center και σας επιτρέπει να παίζετε μαζί με άλλους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime

 • Το widget Δραστηριότητας σάς επιτρέπει να βλέπετε τα παιχνίδια που παίζουν οι φίλοι σας και τα κατορθώματά τους σε αυτά, απευθείας από την οθόνη Αφετηρίας σας

Οικία

 • Η αξιοπιστία και απόδοση της επικοινωνίας μεταξύ των αξεσουάρ έξυπνης οικίας και των συσκευών Apple είναι βελτιωμένη

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σφαλμάτων:

 • Η Βελτιωμένη αναζήτηση στα Μηνύματα σάς επιτρέπει να βρίσκετε φωτογραφίες βάσει του περιεχομένου τους, όπως ένας σκύλος, μια γάτα, ένα άτομο ή κείμενο

 • Η ρύθμιση «Επαναφόρτωση και εμφάνιση της διεύθυνσης IP» επιτρέπει στους χρήστες της Ιδιωτικής μεταγωγής iCloud να απενεργοποιούν προσωρινά την υπηρεσία για μια συγκεκριμένη σελίδα στο Safari

 • Οι Δρομείς συμμετεχόντων στις Σημειώσεις επιτρέπουν την εμφάνιση ζωντανών ενδείξεων, καθώς άλλα άτομα κάνουν αλλαγές σε μια κοινόχρηστη σημείωση

 • Το AirDrop επανέρχεται πλέον αυτόματα στην επιλογή «Μόνο επαφές»μετά από δέκα λεπτά, ώστε να εμποδίζονται τα ανεπιθύμητα αιτήματα λήψης περιεχομένου

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου κάποιες σημειώσεις δεν συγχρονίζονταν με το iCloud μετά την πραγματοποίηση ενημερώσεων

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου μερικές φορές οι χειρονομίες Multi-Touch δεν αποκρίνονταν κατά τη χρήση της δυνατότητας προσβασιμότητας «Ζουμ»

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.1.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφάλειας, και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iPadOS 16.1

Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud

 • Διατίθεται μια ξεχωριστή βιβλιοθήκη για απρόσκοπτη κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο με έως πέντε άλλα άτομα

 • Όταν διαμορφώσετε ή συμμετέχετε σε μια βιβλιοθήκη, οι κανόνες διαμόρφωσης σάς επιτρέπουν να προσθέσετε εύκολα παλαιότερες φωτογραφίες με βάση την ημερομηνία έναρξης ή τα άτομα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες

 • Τα φίλτρα βιβλιοθήκης διευκολύνουν τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των προβολών «Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη», «Προσωπική βιβλιοθήκη» ή «Και οι δύο βιβλιοθήκες»

 • Η δυνατότητα κοινόχρηστων αλλαγών και αδειών επιτρέπει σε κάθε άτομο την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή φωτογραφιών, καθώς και τη σήμανση φωτογραφιών ως αγαπημένων και την προσθήκη λεζαντών

 • Ο διακόπτης κοινής χρήσης στην Κάμερα επιτρέπει την αποστολή των φωτογραφιών που τραβάτε απευθείας στην Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη, ή μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αυτόματης κοινής χρήσης όταν ανιχνεύονται άλλοι συμμετέχοντες κοντινά μέσω Bluetooth

Μηνύματα

 • Επεξεργαστείτε ένα μήνυμα για έως 15 λεπτά μετά την αποστολή του, και οι παραλήπτες θα μπορούν να δουν τις αλλαγές

 • Η Αναίρεση αποστολής επιτρέπει την ανάκληση οποιουδήποτε μηνύματος για έως 2 λεπτά μετά την αποστολή του

 • Η Σήμανση ως μη αναγνωσμένου διευκολύνει την επιστροφή σε μια συζήτηση αργότερα

 • Το SharePlay στα Μηνύματα σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε δραστηριότητες, όπως παρακολούθηση ταινιών, ακρόαση μουσικής, παίξιμο παιχνιδιών και πολλά άλλα μαζί με φίλους κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων

 • Η Συνεργασία παρέχει έναν απλό τρόπο πρόσκλησης ατόμων για συνεργασία σε ένα αρχείο μέσω των Μηνυμάτων, και λήψης ενημερώσεων δραστηριότητας στη συζήτηση, όταν κάποιο άτομο κάνει μια αλλαγή σε ένα κοινόχρηστο έργο

Mail

 • Η Βελτιωμένη αναζήτηση παρέχει πιο ακριβή και ολοκληρωμένα αποτελέσματα, καθώς και προτάσεις αμέσως μόλις ξεκινήσετε να πληκτρολογείτε

 • Η Αναίρεση αποστολής επιτρέπει την ακύρωση της παράδοσης ενός μηνύματος για έως 10 δευτερόλεπτα μετά την αποστολή του

 • Προγραμματισμένη αποστολή για αποστολή email σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα

 • Η Υπενθύμιση σάς επιτρέπει να προγραμματίσετε τη λήψη υπόμνησης σχετικά με ένα email σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα

Safari και κλειδιά πρόσβασης

 • Οι Κοινόχρηστες ομάδες καρτελών επιτρέπουν την κοινή χρήση ενός συνόλου καρτελών σε άλλα άτομα, και θα εμφανίζονται άμεσα οι ενημερώσεις στην ομάδα καρτελών κατά τη συνεργασία σας με τους άλλους συμμετέχοντες

 • Μπορείτε να προσαρμόσετε τις σελίδες έναρξης ομάδων καρτελών με διαφορετικές εικόνες φόντου και αγαπημένα για κάθε ομάδα καρτελών

 • Οι καρφιτσωμένες καρτέλες στις ομάδες καρτελών σάς επιτρέπουν να καρφιτσώνετε τους ιστότοπους που επισκέπτεστε συχνά για κάθε ομάδα καρτελών

 • Η μετάφραση ιστοσελίδων στο Safari περιλαμβάνει επιπλέον τα Τουρκικά, Ταϊλανδικά, Βιετναμικά, Πολωνικά, Ινδονησιακά και Ολλανδικά

 • Τα Κλειδιά πρόσβασης προσφέρουν υποστήριξη για μια ευκολότερη και ασφαλέστερη μέθοδο σύνδεσης που δεν περιλαμβάνει χρήση συνθηματικών

 • Ο συγχρονισμός κλειδιών πρόσβασης μέσω της Κλειδοθήκης iCloud καθιστά τα κλειδιά πρόσβασης διαθέσιμα σε όλες τις συσκευές Apple σας, ενώ παράλληλα τα διατηρεί διατερματικά κρυπτογραφημένα

Προσκήνιο

 • Ένας νέος τρόπος διεκπεραίωσης πολλών ταυτόχρονων εργασιών σε iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα), iPad Pro 11 ιντσών (1ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα) και iPad Air (5ης γενιάς)

 • Τα επικαλυπτόμενα παράθυρα με δυνατότητα προσαρμογής μεγέθους σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε το μέγεθος των εφαρμογών σας και να οργανώνετε τον ιδανικό χώρο εργασίας σας

 • Οι πρόσφατες εφαρμογές που είναι οργανωμένες στην αριστερή πλευρά της οθόνης επιτρέπουν τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών

 • Η ομαδοποίηση εφαρμογών σάς επιτρέπει να δημιουργείτε σύνολα εφαρμογών στα οποία μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα

Νέες λειτουργίες οθόνης

 • Η Λειτουργία αναφοράς περιλαμβάνει ένα χρώμα αναφοράς για δημοφιλή πρότυπα χρωμάτων και μορφές βίντεο στο iPad Pro 12,9 ιντσών με οθόνη Liquid Retina XDR και με το Sidecar, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια συσκευή ως οθόνη αναφοράς για το Mac σας με Apple Silicon

 • Η νέα ρύθμιση Κλιμάκωσης οθόνης αυξάνει την πυκνότητα των pixel της οθόνης για μεγαλύτερη ευκρίνεια στις εφαρμογές σας σε iPad Pro 11 ιντσών (1ης γενιάς και μεταγενέστερα), iPad Pro 12,9 ιντσών (5ης γενιάς και μεταγενέστερα) και iPad Air (5ης γενιάς)

Καιρός

 • Η εφαρμογή «Καιρός» στο iPad είναι βελτιστοποιημένη για μεγαλύτερη οθόνη και περιλαμβάνει καθηλωτικά εφέ κίνησης, λεπτομερείς χάρτες και υπομονάδες πρόγνωσης που μπορείτε να αγγίξετε

 • Οι χάρτες καιρού εμφανίζουν τον υετό, την ποιότητα αέρα και τη θερμοκρασία στην προβολή τοποθεσίας ή σε πλήρη οθόνη

 • Οι υπομονάδες με δυνατότητα αγγίγματος εμφανίζουν περισσότερες πληροφορίες, όπως την ωριαία θερμοκρασία ή τις προγνώσεις υετού για τις επόμενες 10 ημέρες

 • Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται μέσω μιας χρωματικά κωδικοποιημένης κλίμακας για την ποιότητα, το επίπεδο και την κατηγορία του αέρα, και μπορείτε να προβάλετε την ποιότητα αέρα στον χάρτη για την εμφάνιση σχετιζόμενων συστάσεων υγείας, λεπτομερειών για τους ρύπους, και πολλών ακόμη

 • Τα κινούμενα φόντα αναπαριστούν τη θέση του ήλιου, τα σύννεφα και τον υετό με χιλιάδες παραλλαγές

 • Οι Γνωστοποιήσεις έντονων καιρικών φαινομένων σάς ενημερώνουν σε περίπτωση που εκδοθεί ειδοποίηση έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή σας

Game Center

 • Ο πίνακας δραστηριότητας εντός παιχνιδιού εμφανίζει τα επιτεύγματα των φίλων σας σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι, τα παιχνίδια που παίζουν, καθώς και τα επιτεύγματά τους σε όλα τα παιχνίδια, όλα σε ένα σημείο

 • Το προφίλ σας στο Game Center περιλαμβάνει τα επιτεύγματά σας και τη δραστηριότητά σας στους πίνακες κορυφαίων παικτών για όλα τα παιχνίδια που παίζετε

 • Η ενσωμάτωση επαφών εμφανίζει τα προφίλ των φίλων σας στο Game Center και σας επιτρέπει να δείτε τα παιχνίδια που παίζουν, καθώς και τα επιτεύγματά τους

Οπτική εύρεση

 • Η Αποκοπή θέματος από το φόντο απομονώνει το θέμα μιας εικόνας, ώστε να μπορείτε να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε σε εφαρμογές, όπως το Mail και τα Μηνύματα. Διατίθεται σε iPad (8ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα), iPad mini (5ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα), iPad Air (3ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα), iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης γενιάς και μεταγενέστερα μοντέλα) και iPad Pro 11 ιντσών σε όλα τα μοντέλα

Siri

 • Η εύκολη διαμόρφωση των Συντομεύσεων καθιστά δυνατή την εκτέλεση συντομεύσεων χρησιμοποιώντας το Siri αμέσως μετά τη λήψη μιας εφαρμογής χωρίς απαίτηση προηγούμενης διαμόρφωσης

 • Μια νέα ρύθμιση επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων χωρίς να χρειάζεται το Siri να ζητήσει επιβεβαίωση πριν από την αποστολή

Χάρτες

 • Η Δρομολόγηση πολλαπλών στάσεων υποστηρίζει την προσθήκη έως δεκαπέντε στάσεων κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής οδήγησης στους Χάρτες

 • Οι χρεώσεις ΜΜΜ σάς δείχνουν πόσο θα κοστίσει η διαδρομή σας στο Bay Area του Σαν Φρανσίσκο, το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και σε άλλα μέρη

Οικία

 • Η επανασχεδιασμένη εφαρμογή «Οικία» διευκολύνει την πλοήγηση, την οργάνωση, την προβολή και τον έλεγχο όλων των αξεσουάρ της έξυπνης οικίας σας

 • Η καρτέλα «Οικία» περιλαμβάνει πλέον όλα τα αξεσουάρ, τα δωμάτια και τις σκηνές σας σε μία μόνο καρτέλα, ώστε να προβάλλετε ολόκληρη την οικία σας με μια ματιά

 • Οι κατηγορίες για τα φώτα, το κλίμα, την ασφάλεια, τα ηχεία και τις τηλεοράσεις, και το νερό επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά αξεσουάρ που είναι οργανωμένα κατά δωμάτιο, και εμφανίζουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες κατάστασης

 • Η νέα προβολή κάμερας εμφανίζει έως τέσσερις κάμερες στο προσκήνιο της καρτέλας «Οικία», και μπορείτε να κάνετε κύλιση για να εμφανιστούν πρόσθετες προβολές κάμερας στην οικία σας

 • Τα επανασχεδιασμένα πλακίδια αξεσουάρ περιλαμβάνουν περισσότερο αναγνωρίσιμα εικονίδια που αντιστοιχούν χρωματικά στην κατηγορία τους, καθώς και νέες συμπεριφορές για ακριβέστερο χειρισμό των αξεσουάρ

 • Παρέχεται υποστήριξη για το Matter, το νέο πρότυπο συνδεσιμότητας για έξυπνες οικίες που επιτρέπει σε μια μεγάλη ποικιλία έξυπνων οικιακών αξεσουάρ να λειτουργούν μαζί σε διάφορα οικοσυστήματα

Οικογενειακή κοινή χρήση

 • Η βελτιωμένη διαμόρφωση λογαριασμού παιδιού διευκολύνει τη δημιουργία ενός λογαριασμού παιδιού με τον σωστό γονικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών πολυμέσων ανάλογα με την ηλικία του παιδιού

 • Η διαμόρφωση συσκευής για ένα παιδί επιτρέπει τη χρήση της Γρήγορης έναρξης για εύκολη διαμόρφωση μιας νέας συσκευής iOS ή iPadOS για το παιδί σας με τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου που έχετε επιλέξει

 • Τα αιτήματα Χρόνου επί οθόνης στα Μηνύματα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την έγκριση ή την απόρριψη των αιτημάτων που έχει στείλει το παιδί σας

 • Η Λίστα ελέγχου οικογένειας περιλαμβάνει συμβουλές και προτάσεις, όπως ενημέρωση των ρυθμίσεων γονικού ελέγχου στη συσκευή ενός παιδιού, ενεργοποίηση της κοινοποίησης τοποθεσίας ή λήψη υπόμνησης για κοινή χρήση της συνδρομής iCloud+ σας με όλα τα μέλη της οικογένειας

Εφαρμογές το ίδιο ισχυρές όπως σε επιτραπέζιους υπολογιστές

 • Οι προσαρμόσιμες γραμμές εργαλείων σάς επιτρέπουν να προσθέσετε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε πιο συχνά στις εφαρμογές σας

 • Τα μενού παρέχουν πρόσθετο περιεχόμενο για ενέργειες, όπως κλείσιμο, αποθήκευση και δημιουργία διπλότυπου, διευκολύνοντας περισσότερο την επεξεργασία εγγράφων και αρχείων σε εφαρμογές, όπως το Pages και το Numbers

 • Η δυνατότητα «Εύρεση και αντικατάσταση» διατίθεται σε όλες τις εφαρμογές συστήματος, συμπεριλαμβανομένων του Mail, των Μηνυμάτων, των Υπομνήσεων και του Swift Playgrounds

 • Η προβολή διαθεσιμότητας στο Ημερολόγιο εμφανίζει τη διαθεσιμότητα των προσκεκλημένων συμμετεχόντων κατά τη δημιουργία συναντήσεων στο Ημερολόγιο

Προσβασιμότητα

 • Η Ανίχνευση πορτών στη Μεγέθυνση εντοπίζει μια πόρτα, διαβάζει σήματα και σύμβολα γύρω της και σας δίνει οδηγίες για το πώς να ανοίξετε την πόρτα

 • Η λειτουργία Συγχειριστή βοηθά τους χρήστες με γνωστικές αναπηρίες να λαμβάνουν υποστήριξη από έναν φροντιστή ή φίλο κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, συνδυάζοντας εισόδους από πολλά χειριστήρια παιχνιδιών σε ένα χειριστήριο

 • Το VoiceOver διατίθεται πλέον σε πάνω από 20 νέες γλώσσες και περιοχές, όπως Μπάνγκλα (Ινδία), Βουλγαρικά, Καταλανικά, Ουκρανικά και Βιετναμικά

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής δυνατότητες και βελτιώσεις:

 • Οι Σημειώσεις διαθέτουν τα νέα στιλ γραφής «Ακουαρέλα», «Μονογραμμή» και «Πένα»

 • Τα AirPods Pro (2ης γενιάς) υποστηρίζουν επιπλέον την Εύρεση και την Εύρεση ακριβείας για τη θήκη φόρτισης MagSafe, καθώς και τον Εξατομικευμένο χωρικό ήχο που προσφέρει μια ακριβέστερη και καθηλωτική εμπειρία ακρόασης. Διατίθεται επίσης στα AirPods (3ης γενιάς), τα AirPods Pro (1ης γενιάς), και τα AirPods Max

 • Το Handoff στο FaceTime επιτρέπει την απρόσκοπτη μεταπομπή κλήσεων FaceTime από το iPad στο iPhone ή το Mac και αντίστροφα

 • Οι ενημερώσεις των memoji περιλαμβάνουν περισσότερα αυτοκόλλητα με πόζες, χτενίσματα, αξεσουάρ κεφαλιού, μύτες, και χρώματα χειλιών

 • Η Ανίχνευση διπλότυπων στις Φωτογραφίες αναγνωρίζει διπλότυπες φωτογραφίες για να διατηρείτε οργανωμένη τη βιβλιοθήκη σας

 • Οι καρφιτσωμένες λίστες στις Υπομνήσεις βοηθούν τη γρήγορη μετάβαση στις αγαπημένες λίστες σας

 • Η αναζήτηση στην οθόνη Αφετηρίας καθιστά δυνατή την απευθείας πρόσβαση στο Spotlight από το κάτω μέρος της οθόνης Αφετηρίας, διευκολύνοντας το άνοιγμα εφαρμογών, την εύρεση επαφών ή τη λήψη πληροφοριών από τον Ιστό

 • Η Γρήγορη απόκριση ασφαλείας επιτρέπει τη λήψη σημαντικών ενημερώσεων ασφαλείας αυτόματα στις συσκευές σας, χωρίς να περιμένετε τις τυπικές ενημερώσεις λογισμικού

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πολλές ακόμη δυνατότητες και βελτιώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.apple.com/ipados/ipados-16/features/

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλα τα μοντέλα iPad. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

Ημερομηνία δημοσίευσης: