Απάντηση σε συγκεκριμένα μηνύματα σε iPhone, iPad και iPod touch

Στο iOS 14 και το iPadOS 14 και νεότερη έκδοση, μπορείτε να απαντήσετε απευθείας σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα και να χρησιμοποιήσετε αναφορές για να τραβήξετε την προσοχή σε συγκεκριμένα μηνύματα και άτομα.

Πώς να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα

  1. Ανοίξτε μια συζήτηση στα Μηνύματα.

  2. Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μπαλόνι μηνύματος και κατόπιν αγγίξτε το κουμπί «Απάντηση»κουμπί «Απάντηση» .

  3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και κατόπιν αγγίξτε το κουμπί «Αποστολή»κουμπί «Αποστολή».

iPhone που εμφανίζει το μενού ενσωματωμένων απαντήσεων αφού αγγίξετε παρατεταμένα ένα μπαλόνι μηνύματος για να στείλετε μια ενσωματωμένη απάντηση.

Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε συζητήσεις με ένα άτομο και σε ομαδικές συζητήσεις.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αναφορές

  1. Ανοίξτε μια συζήτηση στα Μηνύματα.

  2. Πληκτρολογήστε το όνομα μιας επαφής και στη συνέχεια αγγίξτε το όνομα όταν εμφανιστεί. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα @ ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου.

iPhone που δείχνει πώς να στείλετε μια αναφορά σε ένα γραπτό μήνυμα. Πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα @ ακολουθούμενο από το όνομα του ατόμου.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της επαφής σας, μπορεί να λάβει γνωστοποίηση για μια αναφορά ακόμα και αν έχει θέσει τη συζήτηση σε σίγαση. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση γνωστοποιήσεων, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μηνύματα και κατόπιν ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση «Να ειδοποιηθώ».

Κάντε περισσότερα με την εφαρμογή Μηνύματα

Εξερευνήστε τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στα Μηνύματα, για να μπορείτε να παραμένετε συνδεδεμένοι με τις συζητήσεις που έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Ημερομηνία δημοσίευσης: