Χρήση θυρίδων για οργάνωση των μηνυμάτων email σε iPhone ή iPad

Μάθετε πώς να οργανώνετε τα μηνύματα email σας με προσαρμοσμένες θυρίδες, θυρίδες VIP και σημαίες.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις θυρίδες

Η θυρίδα είναι ένας φάκελος τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να οργανώσετε τα μηνύματα email σας. Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές θυρίδες — όπως Εισερχόμενα, Απεσταλμένα, Κάδος, Υπενθύμιση, Επακόλουθη επικοινωνία και Αποστολή αργότερα. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες θυρίδες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα VIP και σημαίες ώστε να κάνετε ορισμένα μηνύματα email να ξεχωρίσουν.

Δημιουργία προσαρμοσμένων θυρίδων

 1. Στη λίστα «Θυρίδες», αγγίξτε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία και κατόπιν αγγίξτε «Νέα θυρίδα».

 2. Δώστε ένα όνομα στη θυρίδα σας. Αν έχετε διαμορφώσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς email στη συσκευή σας, αγγίξτε «Τοποθεσία θυρίδας» και επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε μια θυρίδα. Μάθετε πώς να προσθέτετε έναν λογαριασμό email στη συσκευή σας.

 3. Αγγίξτε «Αποθήκευση» και μετά «Τέλος».

  Δημιουργία νέας θυρίδας στο Mail

Μπορείτε να βρείτε τη νέα θυρίδα σας στη λίστα «Θυρίδες», κάτω από στον λογαριασμό στον οποίο τη δημιουργήσατε.

Μετακίνηση μηνυμάτων email σε θυρίδα

 1. Μεταβείτε στα «Εισερχόμενα» στην εφαρμογή Mail.

 2. Αγγίξτε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.

 3. Επιλέξτε τα μηνύματα email και έπειτα, αγγίξτε «Μετακίνηση».

 4. Αγγίξτε «Μετακίνηση μηνύματος».

 5. Επιλέξτε τη θυρίδα στην οποία θα μετακινήσετε τα μηνύματα email.

  Μετακίνηση email σε νέα θυρίδα στο Mail

Διαγραφή θυρίδων

Όταν διαγράφετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα, διαγράφονται μόνιμα όλα τα μηνύματα email από τη θυρίδα και από τον λογαριασμό σας. Προτού διαγράψετε μια θυρίδα, μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνύματα email σε μια άλλη θυρίδα.

Για να διαγράψετε μια προσαρμοσμένη θυρίδα:

 1. Μεταβείτε στη λίστα «Θυρίδες» και αγγίξτε «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.

 2. Αγγίξτε τη θυρίδα που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Αγγίξτε «Διαγραφή θυρίδας».

 4. Αγγίξτε «Διαγραφή» και έπειτα «Τέλος».

Μπορείτε να διαγράψετε μόνο προσαρμοσμένες θυρίδες.

Μάθετε πώς να διαγράφετε μεμονωμένα μηνύματα email στο iPhone ή το iPad.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θυρίδα VIP

Στην εφαρμογή Mail, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα άτομα ως VIP για να παρακολουθείτε τα μηνύματα που στέλνουν. Οι επαφές VIP έχουν το εικονίδιο αστεριούτο εικονίδιο αστεριού δίπλα στα ονόματά τους στην κεφαλίδα του μηνύματος. Η θυρίδα VIP βρίσκεται στη λίστα των θυρίδων σας.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη θυρίδα VIP, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη. Μεταβείτε στην εφαρμογή Mail, αγγίξτε «Επεξεργασία» και έπειτα, βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα VIP είναι επιλεγμένη στη λίστα θυρίδων.

Προσθήκη επαφής VIP

 1. Μεταβείτε σε ένα μήνυμα email.

 2. Αγγίξτε το όνομα ή τη διεύθυνση email του αποστολέα στην κεφαλίδα του μηνύματος.

 3. Αγγίξτε «Προσθήκη σε VIP».

  Προσθήκη επαφής στη λίστα επαφών VIP στο Mail

Αλλαγή ειδοποιήσεων VIP

 1. Ανοίξτε το Mail.

 2. Αγγίξτε το κουμπί πληροφοριώντο κουμπί πληροφοριών δίπλα στην επαφή VIP.

 3. Αγγίξτε «Ειδοποιήσεις VIP».

 4. Επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να ορίσετε.

  Προσαρμογή των προτιμήσεων ειδοποίησης για email επαφών VIP στο Mail

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις σημαίες μηνυμάτων email

Μπορείτε να επισημάνετε το μήνυμα email σας με μια σημαία που θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε τα μηνύματά σας. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε χρωματική κωδικοποίηση στις διαφορετικές σημαίες σας. Όταν επισημάνετε ένα μήνυμα email, θα δείτε το εικονίδιο σημαίαςτο εικονίδιο σημαίαςδίπλα στο νήμα του μηνύματος email.

Προσθήκη σημαίας σε email στο Mail

Χρήση της προεπιλεγμένης σημαίας:

 1. Μεταβείτε στη θυρίδα που περιέχει το μήνυμα email στο οποίο θέλετε να προσθέσετε σημαία.

 2. Σαρώστε προς τα αριστερά πάνω από το μήνυμα email.

 3. Αγγίξτε «Σημαία».

Επιλογή χρώματος σημαίας για την επισήμανση email στο Mail

Για να αλλάξετε το χρώμα μιας σημαίας:

 1. Μεταβείτε σε ένα νήμα μηνυμάτων email.

 2. Αγγίξτε το κουμπί απάντησηςτο κουμπί απάντησης.

 3. Αγγίξτε «Σημαία» και στη συνέχεια επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη σημαία.

Εύρεση μηνυμάτων email με σημαία

 1. Στην εφαρμογή Mail, μεταβείτε στη λίστα σας «Θυρίδες».

 2. Αγγίξτε την επιλογή «Επεξεργασία» στην επάνω δεξιά γωνία.

 3. Επιλέξτε «Με σημαία».

 4. αγγίξτε «Τέλος». Η θυρίδα με τα μηνύματα email στα οποία έχει προστεθεί σημαία εμφανίζεται τώρα στη λίστα σας «Θυρίδες».

  Επιλογή θυρίδας με σημαία στο Mail
Ημερομηνία δημοσίευσης: