Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Εύρεση αποθηκευμένων συνθηματικών και κλειδιών πρόσβασης στο iPhone

Μάθετε πώς να βρίσκετε και να επεξεργάζεστε αποθηκευμένα συνθηματικά και κλειδιά πρόσβασης στο iPhone ή το iPad σας.

Προβολή αποθηκευμένων συνθηματικών και κλειδιών πρόσβασης στις Ρυθμίσεις

 1. Αγγίξτε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Συνθηματικά».

 2. Χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID όταν σας ζητηθεί ή εισαγάγετε τον κωδικό σας.

  icloud/ios-17-iphone-14-pro-settings-passwords
 3. Για να δείτε ένα συνθηματικό ή ένα κλειδί πρόσβασης, επιλέξτε έναν ιστότοπο ή μια εφαρμογή.

  ios-17-iphone-14-pro-settings-passwords-copy-password
  • Για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο συνθηματικό ή κλειδί πρόσβασης, πατήστε «Διαγραφή συνθηματικού» ή «Διαγραφή κλειδιού πρόσβασης».

  • Για να ενημερώσετε ένα συνθηματικό ή ένα κλειδί πρόσβασης, πατήστε «Επεξεργασία».

Χρήση του Siri για εύρεση αποθηκευμένων συνθηματικών

Τραβήξτε την προσοχή του Siri και κατόπιν πείτε κάτι όπως «Εμφάνισε τα συνθηματικά μου». Αν αναζητάτε το συνθηματικό για έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή, δοκιμάστε κάτι όπως «Ποιο είναι το συνθηματικό μου για το Hulu;».

Αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα αποθηκευμένο συνθηματικό ή κλειδί πρόσβασης

 • Βεβαιωθείτε ότι προβάλλετε όλα τα συνθηματικά και τα κλειδιά πρόσβασής σας. Στην οθόνη «Ρυθμίσεις» θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Συνθηματικά» στο επάνω μέρος, αντί για το όνομα μιας ομάδας κοινόχρηστων συνθηματικών ή της ένδειξης «Τα Συνθηματικά μου».

 • Ελέγξτε τις «Πρόσφατες διαγραφές»: Στις Ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και αγγίξτε «Συνθηματικά». Κατόπιν αγγίξτε «Πρόσφατες διαγραφές».

 • Αν έχετε πολλές συσκευές Apple, βεβαιωθείτε ότι η Κλειδοθήκη iCloud είναι ενεργοποιημένη.

 • Όταν μετακινείτε ένα συνθηματικό ή ένα κλειδί πρόσβασης σε μια ομάδα κοινόχρηστων συνθηματικών, αυτό το συνθηματικό ή το κλειδί πρόσβασης είναι ορατό μόνο σε συσκευές με συμβατό λογισμικό. Αν δεν μπορείτε να βρείτε ένα αποθηκευμένο συνθηματικό ή κλειδί πρόσβασης που μετακινήσατε σε μια κοινόχρηστη ομάδα σε άλλη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το iPhone σας έχει iOS 17 ή νεότερη έκδοση.

 • Βρείτε τα αποθηκευμένα συνθηματικά Wi-Fi

Αποθήκευση συνθηματικών και κλειδιών πρόσβασης στις συσκευές σας με την Κλειδοθήκη iCloud

Η Κλειδοθήκη iCloud διατηρεί ενημερωμένα τα συνθηματικά, τα κλειδιά πρόσβασης και άλλες ασφαλείς πληροφορίες σας στο iPhone, το iPad, το Mac ή το PC σας.

Χρήση της Αυτοσυμπλήρωσης για την αποθήκευση των στοιχείων πιστωτικής κάρτας

Η Αυτοσυμπλήρωση εισάγει αυτόματα στοιχεία, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας που έχετε αποθηκεύσει στο παρελθόν, τα στοιχεία επικοινωνίας από την εφαρμογή Επαφές και πολλά άλλα.

Διαμορφώστε και χρησιμοποιήστε την Αυτοσυμπλήρωση στο Safari στο iPhone σας

Ημερομηνία δημοσίευσης: