Πιστοποιήσεις ασφαλείας για τις μπαταρίες για iPod touch

Αυτό το άρθρο περιγράφει τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας που πληρούν οι μπαταρίες για iPod touch.

Όλες οι μπαταρίες για iPod touch έχουν δοκιμαστεί, πιστοποιηθεί και είναι σε συμμόρφωση με αυτά τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας:

  • Κανονισμοί μεταφορών Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) UN38.3: Καλύπτουν την ασφάλεια των μπαταριών κατά τη διάρκεια αερομεταφοράς.

  • Underwriters Laboratory (UL) 2054: Καλύπτει την ασφάλεια των μπαταριών ιόντων λιθίου κατά τη γενική χρήση.

  • UL 60950-1 και Διεθνές πρότυπο IEC/EN 60950: Καλύπτουν τη χρήση μπαταριών σε εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών.

  • Διεθνές πρότυπο IEC 62133: Καλύπτει αλκαλικά δευτερεύοντα στοιχεία και μπαταρίες ή άλλους μη όξινους ηλεκτρολύτες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: