Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 9.1

Αυτό το έγγραφο περιγράφει το περιεχόμενο ασφάλειας του iOS 9.1.

H Apple, για λόγους προστασίας των πελατών της, δεν αποκαλύπτει, δεν συζητά ούτε επιβεβαιώνει προβλήματα ασφάλειας, αν δεν διεξαχθεί ολοκληρωμένη έρευνα και αν δεν έχουν διατεθεί τυχόν απαραίτητες ενημερώσεις κώδικα ή εκδόσεις. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την Ασφάλεια προϊόντων Apple, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Για πληροφορίες σχετικά με τον Κωδικό PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple, ανατρέξτε στο άρθρο Τρόπος χρήσης του Κωδικού PGP της Ασφάλειας προϊόντων Apple.

Όπου είναι δυνατό, γίνεται χρήση αναγνωριστικών CVE για την αναφορά σε συγκεκριμένες ευπάθειες με στόχο την περαιτέρω πληροφόρηση.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με άλλες ενημερώσεις ασφάλειας, ανατρέξτε στο άρθρο Ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

iOS 9.1

 • Πλαίσιο εργασίας Accelerate

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στο πλαίσιο εργασίας Accelerate κατά την πολυνηματική λειτουργία. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης στοιχείων πρόσβασης και βελτιωμένου κλειδώματος αντικειμένων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-5940 : Apple

 • Bom

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η αποσυσκευασία μιας κακόβουλης αρχειοθήκης μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε μια ευπάθεια διέλευσης αρχείων στο χειρισμό αρχειοθηκών CPIO. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης μεταδεδομένων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7006 : Mark Dowd από την Azimuth Security

 • CFNetwork

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε αντικατάσταση των cookie

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα ανάλυσης κατά τον χειρισμό των cookie με διαφορετική χρήση κεφαλαίων ή πεζών γραμμάτων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης ανάλυσης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7023 : Marvin Scholz και Michael Lutonsky, Xiaofeng Zheng και Jinjin Liang από το Tsinghua University, Jian Jiang από το University of California, Berkeley, Haixin Duan από το Tsinghua University και το International Computer Science Institute, Shuo Chen από τη Microsoft Research Redmond, Tao Wan από την Huawei Canada, Nicholas Weaver από το International Computer Science Institute και το University of California, Berkeley, σε συνεργασία μέσω του CERT/CC

 • configd

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προβιβάσει προνόμια

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα υπερχείλισης του buffer σωρού στη βιβλιοθήκη του πελάτη DNS. Μια κακόβουλη εφαρμογή με την ικανότητα πλαστογράφησης απαντήσεων από την τοπική υπηρεσία configd ίσως ήταν σε θέση να προκαλεί αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα σε πελάτες DNS.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7015 : PanguTeam

 • CoreGraphics

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά ζητήματα αλλοίωσης μνήμης στο CoreGraphics. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-5925 : Apple

  CVE-2015-5926 : Apple

 • CoreText

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά θέματα αλλοίωσης μνήμης στο χειρισμό αρχείων γραμματοσειρών. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου ελέγχου ορίων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6975 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-6992 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-7017 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

 • Είδωλα δίσκων

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελεί αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στην ανάλυση ειδώλων δίσκων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6995 : Ian Beer από το Google Project Zero

 • FontParser

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου αρχείου γραμματοσειράς μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά θέματα αλλοίωσης μνήμης στο χειρισμό αρχείων γραμματοσειρών. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου ελέγχου ορίων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-5927 : Apple

  CVE-2015-5942

  CVE-2015-6976 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-6977 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-6978 : Jaanus Kp, Clarified Security, σε συνεργασία με το Zero Day Initiative της HP

  CVE-2015-6990 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-6991 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-6993 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-7008 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-7009 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-7010 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

  CVE-2015-7018 : John Villamil (@day6reak), Ομάδα Yahoo Pentest

 • GasGauge

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε θέμα αλλοίωσης μνήμης στον πυρήνα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6979 : PanguTeam

 • Grand Central Dispatch

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου πακέτου μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης κατά το χειρισμό των επειγουσών κλήσεων. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6989 : Apple

 • Πρόγραμμα οδήγησης γραφικών

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η εκτέλεση κακόβουλης εφαρμογής ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα εντός του πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα σύγχυσης τύπων στο AppleVXD393. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6986 : Proteas από την Ομάδα Nirvan της Qihoo 360

 • ImageIO

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η προβολή ενός κακόβουλου αρχείου εικόνας μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά προβλήματα αλλοίωσης μνήμης στην ανάλυση μεταδεδομένων εικόνων. Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επικύρωσης μεταδεδομένων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-5935 : Apple

  CVE-2015-5936 : Apple

  CVE-2015-5937 : Apple

  CVE-2015-5939 : Apple

 • IOAcceleratorFamily

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να εκτελεί αυθαίρετο κώδικα με προνόμια συστήματος

  Περιγραφή: Υπήρχε πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στο IOAcceleratorFamily. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6996 : Ian Beer από το Google Project Zero

 • IOHIDFamily

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδεχομένως να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα με προνόμια πυρήνα

  Περιγραφή: Υπήρχε θέμα αλλοίωσης μνήμης στον πυρήνα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6974 : Luca Todesco (@qwertyoruiop)

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια τοπική εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης εισαγωγής στον πυρήνα. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση εισαγωγής.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7004 : Sergi Alvarez (pancake) από την ομάδα NowSecure Research Team

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας με προνομιακή θέση δικτύου ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει αυθαίρετο κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα μη αρχικοποιημένης μνήμης στον πυρήνα. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη αρχικοποίηση της μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6988 : The Brainy Code Scanner (m00nbsd)

 • Πυρήνας

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια τοπική εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα κατά την επαναχρησιμοποίηση της εικονικής μνήμης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με βελτιωμένη επικύρωση.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6994 : Mark Mentovai από την Google Inc.

 • mDNSResponder

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας απομακρυσμένος εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει απρόσμενο τερματισμό της εφαρμογής ή αυθαίρετη εκτέλεση κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά ζητήματα αλλοίωσης μνήμης στην ανάλυση δεδομένων DNS. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου ελέγχου ορίων.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7987 : Alexandre Helie

 • mDNSResponder

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια τοπική εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να προκαλέσει άρνηση υπηρεσίας

  Περιγραφή: Ένα πρόβλημα διακοπής αναφοράς δείκτη null αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7988 : Alexandre Helie

 • Κέντρο γνωστοποιήσεων

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Οι γνωστοποιήσεις των εφαρμογών Τηλέφωνο και Μηνύματα ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος ακόμη κι όταν είναι απενεργοποιημένες

  Περιγραφή: Όταν η επιλογή "Εμφάνιση στην οθόνη κλειδώματος" απενεργοποιήθηκε για το Τηλέφωνο ή τα Μηνύματα, οι αλλαγές της ρύθμισης παραμέτρων δεν εφαρμόστηκαν αμέσως. Αυτό το θέμα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης διαχείρισης κατάστασης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7000 : William Redwood από το Hampton School

 • OpenGL

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα αλλοίωσης μνήμης στο OpenGL. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-5924 : Apple

 • Ασφάλεια

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επεξεργασία ενός κακόβουλου πιστοποιητικού μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά ζητήματα αλλοίωσης μνήμης στον αποκωδικοποιητή ASN.1. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένης επικύρωσης εισόδου.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7059 : David Keeler από τη Mozilla

  CVE-2015-7060 : Tyson Smith από τη Mozilla

  CVE-2015-7061 : Ryan Sleevi από την Google

 • Ασφάλεια

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να αντικαταστήσει αυθαίρετα αρχεία

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα σφάλματος τύπου "double free" στο χειρισμό των περιγραφών AtomicBufferedFile. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω βελτιωμένης επικύρωσης των περιγραφών AtomicBufferedFile.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6983 : David Benjamin, Greg Kerr, Mark Mentovai και Sergey Ulanov από την Ομάδα Chrome

 • Ασφάλεια

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Ένας εισβολέας ενδέχεται να μπορεί να κάνει ένα πιστοποιητικό που έχει ανακληθεί να εμφανίζεται ως έγκυρο

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα επικύρωσης στον πελάτη OCSP. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με έλεγχο της ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού OCSP.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6999 : Apple

 • Ασφάλεια

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια αξιολόγηση αξιοπιστίας που έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί έλεγχο ανάκλησης ενδέχεται να επιτύχει ακόμη κι αν αποτύχει ο έλεγχος ανάκλησης

  Περιγραφή: Η σημαία kSecRevocationRequirePositiveResponse καθορίστηκε αλλά δεν εφαρμόστηκε. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με εφαρμογή της σημαίας.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-6997 : Apple

 • Τηλεφωνία

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Μια κακόβουλη εφαρμογή ενδέχεται να μπορεί να διαρρεύσει ευαίσθητες πληροφορίες του χρήστη

  Περιγραφή: Υπήρχε ένα πρόβλημα στους ελέγχους εξουσιοδότησης για ερωτήματα κατάστασης τηλεφωνικής κλήσης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω πρόσθετων ερωτημάτων κατάστασης εξουσιοδότησης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-7022 : Andreas Kurtz από NESO Security Labs

 • WebKit

  Διατίθεται για: iPhone 4s και νεότερα μοντέλα, iPod touch (5ης γενιάς) και νεότερα μοντέλα, iPad 2 και νεότερα μοντέλα

  Αποτέλεσμα: Η επίσκεψη σε έναν κακόβουλο ιστότοπο μπορεί να οδηγήσει σε εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα

  Περιγραφή: Υπήρχαν πολλά θέματα αλλοίωσης μνήμης στο WebKit. Αυτά τα ζητήματα αντιμετωπίστηκαν μέσω βελτιωμένου χειρισμού μνήμης.

  Αναγνωριστικό CVE

  CVE-2015-5928 : Apple

  CVE-2015-5929 : Apple

  CVE-2015-5930 : Apple

  CVE-2015-6981

  CVE-2015-6982

  CVE-2015-7002 : Apple

  CVE-2015-7005 : Apple

  CVE-2015-7012 : Apple

  CVE-2015-7014

  CVE-2015-7104 : Apple

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: