Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop

Μάθετε σχετικά με τις δυνατότητες και τις αλλαγές που περιλαμβάνονται σε κάθε ενημέρωση του Apple Remote Desktop.

Με το Apple Remote Desktop μπορείτε να διαχειρίζεστε πολλούς υπολογιστές Mac στο δίκτυό σας. Οι υπολογιστές Mac που διαχειρίζεται το Apple Remote Desktop λαμβάνουν ενημερώσεις στο λογισμικό Πελάτη Apple Remote Desktop μαζί με ενημερώσεις για το macOS.

Το Apple Remote Desktop απαιτεί macOS Ventura 13.6 ή νεότερη έκδοση.

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.7

 • Συνδέσεις υψηλής απόδοσης σε υπολογιστές Mac με macOS Sonoma

 • Στοιχεία εφαρμογής Windows, Desktop, Launchpad, Mission Control, Keyboard και Zoom στις γραμμές εργαλείων παραθύρων σύνδεσης

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.6

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης

 • Υποστήριξη για macOS Ventura

 • Βελτιωμένος έλεγχος ταυτότητας Κοινής χρήσης οθόνης για την παροχή καλύτερης προστασίας σε εταιρικά περιβάλλοντα

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.5

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.4

 • Υποστήριξη για macOS Big Sur

 • Υποστήριξη για υπολογιστές Mac με Apple Silicon

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9.3

 • Διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιώσεις απόδοσης

 • Υποστήριξη για Σκούρα εμφάνιση

Τι νέο υπάρχει στο Apple Remote Desktop 3.9

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα του Apple Remote Desktop και περιλαμβάνει τις παρακάτω συγκεκριμένες αλλαγές:

 • Είναι δυνατή η εξαγωγή λιστών υπολογιστών, μαζί με διαπιστευτήρια, σε κρυπτογραφημένη αρχειοθήκη, καθώς και η επαναφορά σε άλλα προγράμματα προβολής.

 • Βελτιωμένη ασφάλεια, με μια προαιρετική επιλογή συμβατότητας για την υποστήριξη παλαιότερων πελατών στην καρτέλα «Ασφάλεια» του πίνακα «Προτιμήσεις».

 • Διατίθενται δρομείς βοήθειας μέσω ενός προσαρμοσμένου στοιχείου της γραμμής εργαλείων.

 • Υποστήριξη για το Touch Bar.

 • Τώρα οι διαχειριστές μπορούν να συνδεθούν σε Mac που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις του λογισμικού Πελάτη Apple Remote Desktop χωρίς να χρειάζεται να βεβαιωθούν ότι η επιλογή «Προτιμήσεις > Ασφάλεια > "Να επιτρέπεται η επικοινωνία με παλαιότερους πελάτες (λιγότερο ασφαλές)"» (Preferences Security "Allow communications with older clients (less secure)") είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή διαχειριστή. Πρέπει να εκτελείτε Πελάτη Apple Remote Desktop 3.9.2 ή νεότερη έκδοση στο Mac που εκτελεί Apple Remote Desktop.

Ημερομηνία δημοσίευσης: