Λίστα διαθέσιμων αξιόπιστων πιστοποιητικών ρίζας στο iOS 15.1, το iPadOS 15.1, το macOS 12.1, το tvOS 15.1 και το watchOS 8.1

Ο Χώρος πιστοποιητικών περιέχει αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας που είναι προεγκατεστημένα στο iOS, το iPadOS, το macOS, το tvOS και το watchOS.

Πληροφορίες για την αξιοπιστία και τα πιστοποιητικά

Καθένας από τους Χώρους πιστοποιητικών περιέχει τρεις κατηγορίες πιστοποιητικών:

  • Τα αξιόπιστα πιστοποιητικά δημιουργούν μια αλυσίδα αξιοπιστίας η οποία χρησιμοποιείται για την επαλήθευση άλλων πιστοποιητικών που διαθέτουν υπογραφή από τις αξιόπιστες ρίζες, για παράδειγμα, για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης με έναν διακομιστή ιστού. Όταν οι διαχειριστές IT δημιουργούν προφίλ διαμόρφωσης, δεν χρειάζεται να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αξιόπιστα πιστοποιητικά ρίζας.

  • Τα πιστοποιητικά «Να γίνεται πάντα ερώτηση» δεν είναι αξιόπιστα, αλλά δεν αποκλείονται. Όταν χρησιμοποιείται ένα από αυτά τα πιστοποιητικά, θα σας ζητείται να επιλέξετε αν θα θεωρείται αξιόπιστο ή όχι.

  • Τα αποκλεισμένα πιστοποιητικά θεωρείται ότι έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο και δεν μπορούν να θεωρηθούν ποτέ αξιόπιστα.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βρείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών που είναι εγκατεστημένη στις συσκευές iOS και iPadOS:

  1. Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες.

  2. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της λίστας.

  3. Πατήστε «Αξιοπιστία πιστοποιητικών».

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να βρείτε την έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών που είναι εγκατεστημένη στο Mac σας:

  1. Στο Finder, επιλέξτε Μετάβαση > Μετάβαση σε φάκελο.

  2. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το παρακάτω: /System/Library/Security/Certificates.bundle/Contents/Resources/TrustStore.html και κάντε κλικ στην επιλογή «Μετάβαση».

  3. Στον φάκελο που θα εμφανιστεί, ανοίξτε το αρχείο TrustStore.html. Η έκδοση του Χώρου πιστοποιητικών βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας.

Αυτό το άρθρο αναφέρει τα πιστοποιητικά για την έκδοση 2021072200 του Χώρου πιστοποιητικών, ο οποίος παρουσιάστηκε στο iOS 15.1, το iPadOS 15.1, το macOS 12.1, το tvOS 15.1 και το watchOS 8.1.

Επιστροφή στη λίστα με τους προηγούμενους κοινόχρηστους Χώρους πιστοποιητικών

Αξιόπιστα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού

Έκδοση από

Τύπος

Μέγεθος κλειδιού

Αλγόριθμος υπογραφής

Σειριακός αριθμός

Λήξη

Πολιτική Εκτεταμένης Επαλήθευσης (EV)

Αποτύπωμα (SHA-256)

AAA Certificate Services

AAA Certificate Services

RSA

2048 bit

SHA-1

01

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2028

Χωρίς EV

D7 A7 A0 FB 5D 7E 27 31 D7 71 E9 48 4E BC DE F7 1D 5F 0C 3E 0A 29 48 78 2B C8 3E E0 EA 69 9E F4

AC RAIZ FNMT-RCM

AC RAIZ FNMT-RCM

RSA

4096 bit

SHA-256

5D 93 8D 30 67 36 C8 06 1D 1A C7 54 84 69 07

00:00:00 1 Ιανουαρίου 2030

Χωρίς EV

EB C5 57 0C 29 01 8C 4D 67 B1 AA 12 7B AF 12 F7 03 B4 61 1E BC 17 B7 DA B5 57 38 94 17 9B 93 FA

ACCVRAIZ1

ACCVRAIZ1

RSA

4096 bit

SHA-1

5E C3 B7 A6 43 7F A4 E0

09:37:37 31 Δεκεμβρίου 2030

Χωρίς EV

9A 6E C0 12 E1 A7 DA 9D BE 34 19 4D 47 8A D7 C0 DB 18 22 FB 07 1D F1 29 81 49 6E D1 04 38 41 13

Actalis Authentication Root CA

Actalis Authentication Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

57 0A 11 97 42 C4 E3 CC

11:22:02 22 Σεπτεμβρίου 2030

1.3.159.1.17.1

55 92 60 84 EC 96 3A 64 B9 6E 2A BE 01 CE 0B A8 6A 64 FB FE BC C7 AA B5 AF C1 55 B3 7F D7 60 66

AffirmTrust Commercial

AffirmTrust Commercial

RSA

2048 bit

SHA-256

77 77 06 27 26 A9 B1 7C

14:06:06 31 Δεκεμβρίου 2030

1.3.6.1.4.1.34697.2.1

03 76 AB 1D 54 C5 F9 80 3C E4 B2 E2 01 A0 EE 7E EF 7B 57 B6 36 E8 A9 3C 9B 8D 48 60 C9 6F 5F A7

AffirmTrust Networking

AffirmTrust Networking

RSA

2048 bit

SHA-1

7C 4F 04 39 1C D4 99 2D

14:08:24 31 Δεκεμβρίου 2030

1.3.6.1.4.1.34697.2.2

0A 81 EC 5A 92 97 77 F1 45 90 4A F3 8D 5D 50 9F 66 B5 E2 C5 8F CD B5 31 05 8B 0E 17 F3 F0 B4 1B

AffirmTrust Premium ECC

AffirmTrust Premium ECC

ECDSA

384 bit

SHA-384

74 97 25 8A C7 3F 7A 54

14:20:24 31 Δεκεμβρίου 2040

1.3.6.1.4.1.34697.2.4

BD 71 FD F6 DA 97 E4 CF 62 D1 64 7A DD 25 81 B0 7D 79 AD F8 39 7E B4 EC BA 9C 5E 84 88 82 14 23

AffirmTrust Premium

AffirmTrust Premium

RSA

4096 bit

SHA-384

6D 8C 14 46 B1 A6 0A EE

14:10:36 31 Δεκεμβρίου 2040

1.3.6.1.4.1.34697.2.3

70 A7 3F 7F 37 6B 60 07 42 48 90 45 34 B1 14 82 D5 BF 0E 69 8E CC 49 8D F5 25 77 EB F2 E9 3B 9A

Amazon Root CA 1

Amazon Root CA 1

RSA

2048 bit

SHA-256

06 6C 9F CF 99 BF 8C 0A 39 E2 F0 78 8A 43 E6 96 36 5B CA

00:00:00 17 Ιανουαρίου 2038

2.23.140.1.1

8E CD E6 88 4F 3D 87 B1 12 5B A3 1A C3 FC B1 3D 70 16 DE 7F 57 CC 90 4F E1 CB 97 C6 AE 98 19 6E

Amazon Root CA 2

Amazon Root CA 2

RSA

4096 bit

SHA-384

06 6C 9F D2 96 35 86 9F 0A 0F E5 86 78 F8 5B 26 BB 8A 37

00:00:00 26 Μαΐου 2040

2.23.140.1.1

1B A5 B2 AA 8C 65 40 1A 82 96 01 18 F8 0B EC 4F 62 30 4D 83 CE C4 71 3A 19 C3 9C 01 1E A4 6D B4

Amazon Root CA 3

Amazon Root CA 3

ECDSA

256 bit

SHA-256

06 6C 9F D5 74 97 36 66 3F 3B 0B 9A D9 E8 9E 76 03 F2 4A

00:00:00 26 Μαΐου 2040

2.23.140.1.1

18 CE 6C FE 7B F1 4E 60 B2 E3 47 B8 DF E8 68 CB 31 D0 2E BB 3A DA 27 15 69 F5 03 43 B4 6D B3 A4

Amazon Root CA 4

Amazon Root CA 4

ECDSA

384 bit

SHA-384

06 6C 9F D7 C1 BB 10 4C 29 43 E5 71 7B 7B 2C C8 1A C1 0E

00:00:00 26 Μαΐου 2040

2.23.140.1.1

E3 5D 28 41 9E D0 20 25 CF A6 90 38 CD 62 39 62 45 8D A5 C6 95 FB DE A3 C2 2B 0B FB 25 89 70 92

ANF Global Root CA

ANF Global Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

01 3F 2F 31 77 E6

17:45:38 5 Ιουνίου 2033

1.3.6.1.4.1.18332.55.1.1.2.22

E3 26 8F 61 06 BA 8B 66 5A 1A 96 2D DE A1 45 9D 2A 46 97 2F 1F 24 40 32 9B 39 0B 89 57 49 AD 45

Apple Root CA - G2

Apple Root CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-384

01 E0 E5 B5 83 67 A3 E0

18:10:09 30 Απριλίου 2039

Χωρίς EV

C2 B9 B0 42 DD 57 83 0E 7D 11 7D AC 55 AC 8A E1 94 07 D3 8E 41 D8 8F 32 15 BC 3A 89 04 44 A0 50

Apple Root CA - G3

Apple Root CA - G3

ECDSA

384 bit

SHA-384

2D C5 FC 88 D2 C5 4B 95

18:19:06 30 Απριλίου 2039

Χωρίς EV

63 34 3A BF B8 9A 6A 03 EB B5 7E 9B 3F 5F A7 BE 7C 4F 5C 75 6F 30 17 B3 A8 C4 88 C3 65 3E 91 79

Apple Root CA

Apple Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

02

21:40:36 9 Φεβρουαρίου 2035

Χωρίς EV

B0 B1 73 0E CB C7 FF 45 05 14 2C 49 F1 29 5E 6E DA 6B CA ED 7E 2C 68 C5 BE 91 B5 A1 10 01 F0 24

Apple Root Certificate Authority

Apple Root Certificate Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

01

00:18:14 10 Φεβρουαρίου 2025

Χωρίς EV

0D 83 B6 11 B6 48 A1 A7 5E B8 55 84 00 79 53 75 CA D9 2E 26 4E D8 E9 D7 A7 57 C1 F5 EE 2B B2 2D

Atos TrustedRoot 2011

Atos TrustedRoot 2011

RSA

2048 bit

SHA-256

5C 33 CB 62 2C 5F B3 32

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030

Χωρίς EV

F3 56 BE A2 44 B7 A9 1E B3 5D 53 CA 9A D7 86 4A CE 01 8E 2D 35 D5 F8 F9 6D DF 68 A6 F4 1A A4 74

Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068

Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068

RSA

4096 bit

SHA-1

53 EC 3B EE FB B2 48 5F

08:38:15 31 Δεκεμβρίου 2030

1.3.6.1.4.1.13177.10.1.3.10

04 04 80 28 BF 1F 28 64 D4 8F 9A D4 D8 32 94 36 6A 82 88 56 55 3F 3B 14 30 3F 90 14 7F 5D 40 EF

Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano

Autoridad de Certificacion Raiz del Estado Venezolano

RSA

4096 bit

SHA-384

01

23:59:59 17 Δεκεμβρίου 2030

Χωρίς EV

0E D3 FF AB 6C 14 9C 8B 4E 71 05 8E 86 68 D4 29 AB FD A6 81 C2 FF F5 08 20 76 41 F0 D7 51 A3 E5

Baltimore CyberTrust Root

Baltimore CyberTrust Root

RSA

2048 bit

SHA-1

02 00 00 B9

23:59:00 12 Μαΐου 2025

1.3.6.1.4.1.6334.1.100.1

16 AF 57 A9 F6 76 B0 AB 12 60 95 AA 5E BA DE F2 2A B3 11 19 D6 44 AC 95 CD 4B 93 DB F3 F2 6A EB

Belgium Root CA2

Belgium Root CA2

RSA

2048 bit

SHA-1

2A FF BE 9F A2 F0 E9 87

08:00:00 15 Δεκεμβρίου 2021

Χωρίς EV

9F 97 44 46 3B E1 37 14 75 4E 1A 3B EC F9 8C 08 CC 20 5E 4A B3 20 28 F4 E2 83 0C 4A 1B 27 75 B8

Buypass Class 2 Root CA

Buypass Class 2 Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

02

08:38:03 26 Οκτωβρίου 2040

Χωρίς EV

9A 11 40 25 19 7C 5B B9 5D 94 E6 3D 55 CD 43 79 08 47 B6 46 B2 3C DF 11 AD A4 A0 0E FF 15 FB 48

Buypass Class 3 Root CA

Buypass Class 3 Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

02

08:28:58 26 Οκτωβρίου 2040

2.16.578.1.26.1.3.3

ED F7 EB BC A2 7A 2A 38 4D 38 7B 7D 40 10 C6 66 E2 ED B4 84 3E 4C 29 B4 AE 1D 5B 93 32 E6 B2 4D

CA Disig Root R1

CA Disig Root R1

RSA

4096 bit

SHA-1

00 C3 03 9A EE 50 90 6E 28

09:06:56 19 Ιουλίου 2042

Χωρίς EV

F9 6F 23 F4 C3 E7 9C 07 7A 46 98 8D 5A F5 90 06 76 A0 F0 39 CB 64 5D D1 75 49 B2 16 C8 24 40 CE

CA Disig Root R2

CA Disig Root R2

RSA

4096 bit

SHA-256

00 92 B8 88 DB B0 8A C1 63

09:15:30 19 Ιουλίου 2042

Χωρίς EV

E2 3D 4A 03 6D 7B 70 E9 F5 95 B1 42 20 79 D2 B9 1E DF BB 1F B6 51 A0 63 3E AA 8A 9D C5 F8 07 03

Certigna

Certigna

RSA

2048 bit

SHA-1

00 FE DC E3 01 0F C9 48 FF

15:13:05 29 Ιουνίου 2027

1.2.250.1.177.1.18.2.2

E3 B6 A2 DB 2E D7 CE 48 84 2F 7A C5 32 41 C7 B7 1D 54 14 4B FB 40 C1 1F 3F 1D 0B 42 F5 EE A1 2D

Certinomis - Autorité Racine

Certinomis - Autorité Racine

RSA

4096 bit

SHA-1

01

08:28:59 17 Σεπτεμβρίου 2028

Χωρίς EV

FC BF E2 88 62 06 F7 2B 27 59 3C 8B 07 02 97 E1 2D 76 9E D1 0E D7 93 07 05 A8 09 8E FF C1 4D 17

Certinomis - Root CA

Certinomis - Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

01

09:17:18 21 Οκτωβρίου 2033

Χωρίς EV

2A 99 F5 BC 11 74 B7 3C BB 1D 62 08 84 E0 1C 34 E5 1C CB 39 78 DA 12 5F 0E 33 26 88 83 BF 41 58

Certplus Root CA G1

Certplus Root CA G1

RSA

4096 bit

SHA-512

11 20 55 83 E4 2D 3E 54 56 85 2D 83 37 B7 2C DC 46 11

00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.22234.3.5.3.1

15 2A 40 2B FC DF 2C D5 48 05 4D 22 75 B3 9C 7F CA 3E C0 97 80 78 B0 F0 EA 76 E5 61 A6 C7 43 3E

Certplus Root CA G2

Certplus Root CA G2

ECDSA

384 bit

SHA-384

11 20 D9 91 CE AE A3 E8 C5 E7 FF E9 02 AF CF 73 BC 55

00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.22234.3.5.3.2

6C C0 50 41 E6 44 5E 74 69 6C 4C FB C9 F8 0F 54 3B 7E AB BB 44 B4 CE 6F 78 7C 6A 99 71 C4 2F 17

certSIGN ROOT CA

certSIGN ROOT CA

RSA

2048 bit

SHA-1

20 06 05 16 70 02

17:20:04 4 Ιουλίου 2031

Χωρίς EV

EA A9 62 C4 FA 4A 6B AF EB E4 15 19 6D 35 1C CD 88 8D 4F 53 F3 FA 8A E6 D7 C4 66 A9 4E 60 42 BB

Certum CA

Certum CA

RSA

2048 bit

SHA-1

01 00 20

10:46:39 11 Ιουνίου 2027

1.2.616.1.113527.2.5.1.1

D8 E0 FE BC 1D B2 E3 8D 00 94 0F 37 D2 7D 41 34 4D 99 3E 73 4B 99 D5 65 6D 97 78 D4 D8 14 36 24

Certum Trusted Network CA 2

Certum Trusted Network CA 2

RSA

4096 bit

SHA-512

21 D6 D0 4A 4F 25 0F C9 32 37 FC AA 5E 12 8D E9

08:39:56 6 Οκτωβρίου 2046

1.2.616.1.113527.2.5.1.1

B6 76 F2 ED DA E8 77 5C D3 6C B0 F6 3C D1 D4 60 39 61 F4 9E 62 65 BA 01 3A 2F 03 07 B6 D0 B8 04

Certum Trusted Network CA

Certum Trusted Network CA

RSA

2048 bit

SHA-1

04 44 C0

12:07:37 31 Δεκεμβρίου 2029

1.2.616.1.113527.2.5.1.1

5C 58 46 8D 55 F5 8E 49 7E 74 39 82 D2 B5 00 10 B6 D1 65 37 4A CF 83 A7 D4 A3 2D B7 68 C4 40 8E

CFCA EV ROOT

CFCA EV ROOT

RSA

4096 bit

SHA-256

18 4A CC D6

03:07:01 31 Δεκεμβρίου 2029

2.16.156.112554.3

5C C3 D7 8E 4E 1D 5E 45 54 7A 04 E6 87 3E 64 F9 0C F9 53 6D 1C CC 2E F8 00 F3 55 C4 C5 FD 70 FD

Chambers of Commerce Root - 2008

Chambers of Commerce Root - 2008

RSA

4096 bit

SHA-1

00 A3 DA 42 7E A4 B1 AE DA

12:29:50 31 Ιουλίου 2038

1.3.6.1.4.1.17326.10.14.2.1.2

06 3E 4A FA C4 91 DF D3 32 F3 08 9B 85 42 E9 46 17 D8 93 D7 FE 94 4E 10 A7 93 7E E2 9D 96 93 C0

Chambers of Commerce Root

Chambers of Commerce Root

RSA

2048 bit

SHA-1

00

16:13:44 30 Σεπτεμβρίου 2037

Χωρίς EV

0C 25 8A 12 A5 67 4A EF 25 F2 8B A7 DC FA EC EE A3 48 E5 41 E6 F5 CC 4E E6 3B 71 B3 61 60 6A C3

Cisco Root CA 2048

Cisco Root CA 2048

RSA

2048 bit

SHA-1

5F F8 7B 28 2B 54 DC 8D 42 A3 15 B5 68 C9 AD FF

20:25:42 14 Μαΐου 2029

Χωρίς EV

83 27 BC 8C 9D 69 94 7B 3D E3 C2 75 11 53 72 67 F5 9C 21 B9 FA 7B 61 3F AF BC CD 53 B7 02 40 00

COMODO Certification Authority

COMODO Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

4E 81 2D 8A 82 65 E0 0B 02 EE 3E 35 02 46 E5 3D

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2029

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

0C 2C D6 3D F7 80 6F A3 99 ED E8 09 11 6B 57 5B F8 79 89 F0 65 18 F9 80 8C 86 05 03 17 8B AF 66

COMODO ECC Certification Authority

COMODO ECC Certification Authority

ECDSA

384 bit

SHA-384

1F 47 AF AA 62 00 70 50 54 4C 01 9E 9B 63 99 2A

23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

17 93 92 7A 06 14 54 97 89 AD CE 2F 8F 34 F7 F0 B6 6D 0F 3A E3 A3 B8 4D 21 EC 15 DB BA 4F AD C7

COMODO RSA Certification Authority

COMODO RSA Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-384

4C AA F9 CA DB 63 6F E0 1F F7 4E D8 5B 03 86 9D

23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

52 F0 E1 C4 E5 8E C6 29 29 1B 60 31 7F 07 46 71 B8 5D 7E A8 0D 5B 07 27 34 63 53 4B 32 B4 02 34

ComSign CA

ComSign CA

RSA

2048 bit

SHA-1

14 13 96 83 14 55 8C EA 7B 63 E5 FC 34 87 77 44

15:02:18 19 Μαρτίου 2029

Χωρίς EV

AE 44 57 B4 0D 9E DA 96 67 7B 0D 3C 92 D5 7B 51 77 AB D7 AC 10 37 95 83 56 D1 E0 94 51 8B E5 F2

ComSign Global Root CA

ComSign Global Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

00 8F 61 71 15 BA 79 58 17 8C 7D 11 3A AC D6 DB AE

10:24:55 16 Ιουλίου 2036

Χωρίς EV

26 05 87 5A FC C1 76 B2 D6 6D D6 6A 99 5D 7F 8D 5E BB 86 CE 12 0D 0E 7E 9E 7C 6E F2 94 A2 7D 4C

ComSign Secured CA

ComSign Secured CA

RSA

2048 bit

SHA-1

00 C7 28 47 09 B3 B8 6C 45 8C 1D FA 24 F5 36 4E E9

15:04:56 16 Μαρτίου 2029

Χωρίς EV

50 79 41 C7 44 60 A0 B4 70 86 22 0D 4E 99 32 57 2A B5 D1 B5 BB CB 89 80 AB 1C B1 76 51 A8 44 D2

D-TRUST Root CA 3 2013

D-TRUST Root CA 3 2013

RSA

2048 bit

SHA-256

0F DD AC

08:25:51 20 Σεπτεμβρίου 2028

Χωρίς EV

A1 A8 6D 04 12 1E B8 7F 02 7C 66 F5 33 03 C2 8E 57 39 F9 43 FC 84 B3 8A D6 AF 00 90 35 DD 94 57

D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009

D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009

RSA

2048 bit

SHA-256

09 83 F3

08:35:58 5 Νοεμβρίου 2029

Χωρίς EV

49 E7 A4 42 AC F0 EA 62 87 05 00 54 B5 25 64 B6 50 E4 F4 9E 42 E3 48 D6 AA 38 E0 39 E9 57 B1 C1

D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009

D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009

RSA

2048 bit

SHA-256

09 83 F4

08:50:46 5 Νοεμβρίου 2029

1.3.6.1.4.1.4788.2.202.1

EE C5 49 6B 98 8C E9 86 25 B9 34 09 2E EC 29 08 BE D0 B0 F3 16 C2 D4 73 0C 84 EA F1 F3 D3 48 81

DigiCert Assured ID Root CA

DigiCert Assured ID Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

0C E7 E0 E5 17 D8 46 FE 8F E5 60 FC 1B F0 30 39

00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031

Χωρίς EV

3E 90 99 B5 01 5E 8F 48 6C 00 BC EA 9D 11 1E E7 21 FA BA 35 5A 89 BC F1 DF 69 56 1E 3D C6 32 5C

DigiCert Assured ID Root G2

DigiCert Assured ID Root G2

RSA

2048 bit

SHA-256

0B 93 1C 3A D6 39 67 EA 67 23 BF C3 AF 9A F4 4B

12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

2.16.840.1.114412.2.1

7D 05 EB B6 82 33 9F 8C 94 51 EE 09 4E EB FE FA 79 53 A1 14 ED B2 F4 49 49 45 2F AB 7D 2F C1 85

DigiCert Assured ID Root G3

DigiCert Assured ID Root G3

ECDSA

384 bit

SHA-384

0B A1 5A FA 1D DF A0 B5 49 44 AF CD 24 A0 6C EC

12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

2.16.840.1.114412.2.1

7E 37 CB 8B 4C 47 09 0C AB 36 55 1B A6 F4 5D B8 40 68 0F BA 16 6A 95 2D B1 00 71 7F 43 05 3F C2

DigiCert Global Root CA

DigiCert Global Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

08 3B E0 56 90 42 46 B1 A1 75 6A C9 59 91 C7 4A

00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031

Χωρίς EV

43 48 A0 E9 44 4C 78 CB 26 5E 05 8D 5E 89 44 B4 D8 4F 96 62 BD 26 DB 25 7F 89 34 A4 43 C7 01 61

DigiCert Global Root G2

DigiCert Global Root G2

RSA

2048 bit

SHA-256

03 3A F1 E6 A7 11 A9 A0 BB 28 64 B1 1D 09 FA E5

12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

2.16.840.1.114412.2.1

CB 3C CB B7 60 31 E5 E0 13 8F 8D D3 9A 23 F9 DE 47 FF C3 5E 43 C1 14 4C EA 27 D4 6A 5A B1 CB 5F

DigiCert Global Root G3

DigiCert Global Root G3

ECDSA

384 bit

SHA-384

05 55 56 BC F2 5E A4 35 35 C3 A4 0F D5 AB 45 72

12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

2.16.840.1.114412.2.1

31 AD 66 48 F8 10 41 38 C7 38 F3 9E A4 32 01 33 39 3E 3A 18 CC 02 29 6E F9 7C 2A C9 EF 67 31 D0

DigiCert High Assurance EV Root CA

DigiCert High Assurance EV Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

02 AC 5C 26 6A 0B 40 9B 8F 0B 79 F2 AE 46 25 77

00:00:00 10 Νοεμβρίου 2031

2.16.840.1.114412.1.3.0.2 2.16.840.1.114412.2.1

74 31 E5 F4 C3 C1 CE 46 90 77 4F 0B 61 E0 54 40 88 3B A9 A0 1E D0 0B A6 AB D7 80 6E D3 B1 18 CF

DigiCert Trusted Root G4

DigiCert Trusted Root G4

RSA

4096 bit

SHA-384

05 9B 1B 57 9E 8E 21 32 E2 39 07 BD A7 77 75 5C

12:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

2.16.840.1.114412.2.1

55 2F 7B DC F1 A7 AF 9E 6C E6 72 01 7F 4F 12 AB F7 72 40 C7 8E 76 1A C2 03 D1 D9 D2 0A C8 99 88

DST Root CA X3

DST Root CA X3

RSA

2048 bit

SHA-1

44 AF B0 80 D6 A3 27 BA 89 30 39 86 2E F8 40 6B

14:01:15 30 Σεπτεμβρίου 2021

Χωρίς EV

06 87 26 03 31 A7 24 03 D9 09 F1 05 E6 9B CF 0D 32 E1 BD 24 93 FF C6 D9 20 6D 11 BC D6 77 07 39

E-Tugra Certification Authority

E-Tugra Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-256

6A 68 3E 9C 51 9B CB 53

12:09:48 3 Μαρτίου 2023

2.16.792.3.0.4.1.1.4

B0 BF D5 2B B0 D7 D9 BD 92 BF 5D 4D C1 3D A2 55 C0 2C 54 2F 37 83 65 EA 89 39 11 F5 5E 55 F2 3C

Echoworx Root CA2

Echoworx Root CA2

RSA

2048 bit

SHA-1

00

10:49:13 7 Οκτωβρίου 2030

Χωρίς EV

66 39 D1 3C AB 85 DF 1A D9 A2 3C 44 3B 3A 60 90 1E 2B 13 8D 45 6F A7 11 83 57 81 08 88 4E C6 BF

emSign ECC Root CA - G3

emSign ECC Root CA - G3

ECDSA

384 bit

SHA-384

3C F6 07 A9 68 70 0E DA 8B 84

18:30:00 18 Φεβρουαρίου, 2043

2.23.140.1.1

86 A1 EC BA 08 9C 4A 8D 3B BE 27 34 C6 12 BA 34 1D 81 3E 04 3C F9 E8 A8 62 CD 5C 57 A3 6B BE 6B

emSign Root CA - G1

emSign Root CA - G1

RSA

2048 bit

SHA-256

31 F5 E4 62 0C 6C 58 ED D6 D8

18:30:00 18 Φεβρουαρίου, 2043

2.23.140.1.1

40 F6 AF 03 46 A9 9A A1 CD 1D 55 5A 4E 9C CE 62 C7 F9 63 46 03 EE 40 66 15 83 3D C8 C8 D0 03 67

Entrust Root Certification Authority - EC1

Entrust Root Certification Authority - EC1

ECDSA

384 bit

SHA-384

00 A6 8B 79 29 00 00 00 00 50 D0 91 F9

15:55:36 18 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.114028.10.1.2

02 ED 0E B2 8C 14 DA 45 16 5C 56 67 91 70 0D 64 51 D7 FB 56 F0 B2 AB 1D 3B 8E B0 70 E5 6E DF F5

Entrust Root Certification Authority - G2

Entrust Root Certification Authority - G2

RSA

2048 bit

SHA-256

4A 53 8C 28

17:55:54 7 Δεκεμβρίου 2030

2.16.840.1.114028.10.1.2

43 DF 57 74 B0 3E 7F EF 5F E4 0D 93 1A 7B ED F1 BB 2E 6B 42 73 8C 4E 6D 38 41 10 3D 3A A7 F3 39

Entrust Root Certification Authority - G4

Entrust Root Certification Authority - G4

RSA

4096 bit

SHA-256

00 D9 B5 43 7F AF A9 39 0F 00 00 00 00 55 65 AD 58

11:41:16 27 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.114028.10.1.2 2.23.140.1.1

DB 35 17 D1 F6 73 2A 2D 5A B9 7C 53 3E C7 07 79 EE 32 70 A6 2F B4 AC 42 38 37 24 60 E6 F0 1E 88

Entrust Root Certification Authority

Entrust Root Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

45 6B 50 54

20:53:42 27 Νοεμβρίου 2026

2.16.840.1.114028.10.1.2

73 C1 76 43 4F 1B C6 D5 AD F4 5B 0E 76 E7 27 28 7C 8D E5 76 16 C1 E6 E6 14 1A 2B 2C BC 7D 8E 4C

Entrust.net Certification Authority (2048)

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2048 bit

SHA-1

38 63 DE F8

14:15:12 24 Ιουλίου 2029

2.16.840.1.114028.10.1.2

6D C4 71 72 E0 1C BC B0 BF 62 58 0D 89 5F E2 B8 AC 9A D4 F8 73 80 1E 0C 10 B9 C8 37 D2 1E B1 77

ePKI Root Certification Authority

ePKI Root Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-1

15 C8 BD 65 47 5C AF B8 97 00 5E E4 06 D2 BC 9D

02:31:27 20 Δεκεμβρίου 2034

Χωρίς EV

C0 A6 F4 DC 63 A2 4B FD CF 54 EF 2A 6A 08 2A 0A 72 DE 35 80 3E 2F F5 FF 52 7A E5 D8 72 06 DF D5

GDCA TrustAUTH R5 ROOT

GDCA TrustAUTH R5 ROOT

RSA

4096 bit

SHA-256

7D 09 97 FE F0 47 EA 7A

15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2040

1.2.156.112559.1.1.6.1

BF FF 8F D0 44 33 48 7D 6A 8A A6 0C 1A 29 76 7A 9F C2 BB B0 5E 42 0F 71 3A 13 B9 92 89 1D 38 93

GeoTrust Global CA

GeoTrust Global CA

RSA

2048 bit

SHA-1

02 34 56

04:00:00 21 Μαΐου 2022

Χωρίς EV

FF 85 6A 2D 25 1D CD 88 D3 66 56 F4 50 12 67 98 CF AB AA DE 40 79 9C 72 2D E4 D2 B5 DB 36 A7 3A

GeoTrust Primary Certification Authority - G2

GeoTrust Primary Certification Authority - G2

ECDSA

384 bit

SHA-384

3C B2 F4 48 0A 00 E2 FE EB 24 3B 5E 60 3E C3 6B

23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.14370.1.6

5E DB 7A C4 3B 82 A0 6A 87 61 E8 D7 BE 49 79 EB F2 61 1F 7D D7 9B F9 1C 1C 6B 56 6A 21 9E D7 66

GeoTrust Primary Certification Authority - G3

GeoTrust Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-256

15 AC 6E 94 19 B2 79 4B 41 F6 27 A9 C3 18 0F 1F

23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037

1.3.6.1.4.1.14370.1.6

B4 78 B8 12 25 0D F8 78 63 5C 2A A7 EC 7D 15 5E AA 62 5E E8 29 16 E2 CD 29 43 61 88 6C D1 FB D4

GeoTrust Primary Certification Authority

GeoTrust Primary Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

18 AC B5 6A FD 69 B6 15 3A 63 6C AF DA FA C4 A1

23:59:59 16 Ιουλίου 2036

1.3.6.1.4.1.14370.1.6

37 D5 10 06 C5 12 EA AB 62 64 21 F1 EC 8C 92 01 3F C5 F8 2A E9 8E E5 33 EB 46 19 B8 DE B4 D0 6C

Global Chambersign Root - 2008

Global Chambersign Root - 2008

RSA

4096 bit

SHA-1

00 C9 CD D3 E9 D5 7D 23 CE

12:31:40 31 Ιουλίου 2038

1.3.6.1.4.1.17326.10.8.12.1.2

13 63 35 43 93 34 A7 69 80 16 A0 D3 24 DE 72 28 4E 07 9D 7B 52 20 BB 8F BD 74 78 16 EE BE BA CA

Global Chambersign Root

Global Chambersign Root

RSA

2048 bit

SHA-1

00

16:14:18 30 Σεπτεμβρίου 2037

Χωρίς EV

EF 3C B4 17 FC 8E BF 6F 97 87 6C 9E 4E CE 39 DE 1E A5 FE 64 91 41 D1 02 8B 7D 11 C0 B2 29 8C ED

GlobalSign Root CA

GlobalSign Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

04 00 00 00 00 01 15 4B 5A C3 94

12:00:00 28 Ιανουαρίου 2028

Χωρίς EV

EB D4 10 40 E4 BB 3E C7 42 C9 E3 81 D3 1E F2 A4 1A 48 B6 68 5C 96 E7 CE F3 C1 DF 6C D4 33 1C 99

GlobalSign Root E46

GlobalSign Root E46

ECDSA

384 bit

SHA-384

11 D2 BB BA 33 6E D4 BC E6 24 68 C5 0D 84 1D 98 E8 43

00:00:00 20 Μαρτίου 2046

Χωρίς EV

CB B9 C4 4D 84 B8 04 3E 10 50 EA 31 A6 9F 51 49 55 D7 BF D2 E2 C6 B4 93 01 01 9A D6 1D 9F 50 58

GlobalSign Root R46

GlobalSign Root R46

RSA

4096 bit

SHA-384

11 D2 BB B9 D7 23 18 9E 40 5F 0A 9D 2D D0 DF 25 67 D1

00:00:00 20 Μαρτίου 2046

Χωρίς EV

4F A3 12 6D 8D 3A 11 D1 C4 85 5A 4F 80 7C BA D6 CF 91 9D 3A 5A 88 B0 3B EA 2C 63 72 D9 3C 40 C9

GlobalSign Secure Mail Root E45

GlobalSign Secure Mail Root E45

ECDSA

384 bit

SHA-384

76 53 FE AA 27 1D 95 46 5D D6 F1 9E E5 B8 90 0A

00:00:00 18 Μαρτίου 2045

Χωρίς EV

5C BF 6F B8 1F D4 17 EA 41 28 CD 6F 81 72 A3 C9 40 20 94 F7 4A B2 ED 3A 06 B4 40 5D 04 F3 0B 19

GlobalSign Secure Mail Root R45

GlobalSign Secure Mail Root R45

RSA

4096 bit

SHA-384

76 53 FE A8 4C 50 AB 9F 8D 32 B5 1D 03 8F 57 DC

00:00:00 18 Μαρτίου 2045

Χωρίς EV

31 9A F0 A7 72 9E 6F 89 26 9C 13 1E A6 A3 A1 6F CD 86 38 9F DC AB 3C 47 A4 A6 75 C1 61 A3 F9 74

GlobalSign

GlobalSign

ECDSA

256 bit

SHA-256

2A 38 A4 1C 96 0A 04 DE 42 B2 28 A5 0B E8 34 98 02

03:14:07 19 Ιανουαρίου 2038

Χωρίς EV

BE C9 49 11 C2 95 56 76 DB 6C 0A 55 09 86 D7 6E 3B A0 05 66 7C 44 2C 97 62 B4 FB B7 73 DE 22 8C

GlobalSign

GlobalSign

ECDSA

384 bit

SHA-384

60 59 49 E0 26 2E BB 55 F9 0A 77 8A 71 F9 4A D8 6C

03:14:07 19 Ιανουαρίου 2038

Χωρίς EV

17 9F BC 14 8A 3D D0 0F D2 4E A1 34 58 CC 43 BF A7 F5 9C 81 82 D7 83 A5 13 F6 EB EC 10 0C 89 24

GlobalSign

GlobalSign

RSA

2048 bit

SHA-1

04 00 00 00 00 01 0F 86 26 E6 0D

08:00:00 15 Δεκεμβρίου 2021

1.3.6.1.4.1.4146.1.1

CA 42 DD 41 74 5F D0 B8 1E B9 02 36 2C F9 D8 BF 71 9D A1 BD 1B 1E FC 94 6F 5B 4C 99 F4 2C 1B 9E

GlobalSign

GlobalSign

RSA

2048 bit

SHA-256

04 00 00 00 00 01 21 58 53 08 A2

10:00:00 18 Μαρτίου 2029

1.3.6.1.4.1.4146.1.1

CB B5 22 D7 B7 F1 27 AD 6A 01 13 86 5B DF 1C D4 10 2E 7D 07 59 AF 63 5A 7C F4 72 0D C9 63 C5 3B

GlobalSign

GlobalSign

RSA

4096 bit

SHA-384

45 E6 BB 03 83 33 C3 85 65 48 E6 FF 45 51

00:00:00 10 Δεκεμβρίου 2034

Χωρίς EV

2C AB EA FE 37 D0 6C A2 2A BA 73 91 C0 03 3D 25 98 29 52 C4 53 64 73 49 76 3A 3A B5 AD 6C CF 69

Go Daddy Class 2 Certification Authority

Go Daddy Class 2 Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

00

17:06:20 29 Ιουνίου 2034

2.16.840.1.114413.1.7.23.3

C3 84 6B F2 4B 9E 93 CA 64 27 4C 0E C6 7C 1E CC 5E 02 4F FC AC D2 D7 40 19 35 0E 81 FE 54 6A E4

Go Daddy Root Certificate Authority - G2

Go Daddy Root Certificate Authority - G2

RSA

2048 bit

SHA-256

00

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.114413.1.7.23.3

45 14 0B 32 47 EB 9C C8 C5 B4 F0 D7 B5 30 91 F7 32 92 08 9E 6E 5A 63 E2 74 9D D3 AC A9 19 8E DA

Government Root Certification Authority

Government Root Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-256

00 B6 4B 88 07 E2 23 EE C8 5C 12 AD A6 0E 06 A1 F2

15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037

Χωρίς EV

70 B9 22 BF DA 0E 3F 4A 34 2E 4E E2 2D 57 9A E5 98 D0 71 CC 5E C9 C3 0F 12 36 80 34 03 88 AE A5

GTS Root R1

GTS Root R1

RSA

4096 bit

SHA-384

6E 47 A9 C5 4B 47 0C 0D EC 33 D0 89 B9 1C F4 E1

00:00:00 22 Ιουνίου 2036

Χωρίς EV

2A 57 54 71 E3 13 40 BC 21 58 1C BD 2C F1 3E 15 84 63 20 3E CE 94 BC F9 D3 CC 19 6B F0 9A 54 72

GTS Root R2

GTS Root R2

RSA

4096 bit

SHA-384

6E 47 A9 C6 5A B3 E7 20 C5 30 9A 3F 68 52 F2 6F

00:00:00 22 Ιουνίου 2036

Χωρίς EV

C4 5D 7B B0 8E 6D 67 E6 2E 42 35 11 0B 56 4E 5F 78 FD 92 EF 05 8C 84 0A EA 4E 64 55 D7 58 5C 60

GTS Root R3

GTS Root R3

ECDSA

384 bit

SHA-384

6E 47 A9 C7 6C A9 73 24 40 89 0F 03 55 DD 8D 1D

00:00:00 22 Ιουνίου 2036

Χωρίς EV

15 D5 B8 77 46 19 EA 7D 54 CE 1C A6 D0 B0 C4 03 E0 37 A9 17 F1 31 E8 A0 4E 1E 6B 7A 71 BA BC E5

GTS Root R4

GTS Root R4

ECDSA

384 bit

SHA-384

6E 47 A9 C8 8B 94 B6 E8 BB 3B 2A D8 A2 B2 C1 99

00:00:00 22 Ιουνίου 2036

Χωρίς EV

71 CC A5 39 1F 9E 79 4B 04 80 25 30 B3 63 E1 21 DA 8A 30 43 BB 26 66 2F EA 4D CA 7F C9 51 A4 BD

Hellenic Academic and Research Institutions ECC RootCA 2015

Hellenic Academic and Research Institutions ECC RootCA 2015

ECDSA

384 bit

SHA-256

00

10:37:12 30 Ιουνίου 2040

0.4.0.2042.1.4 2.23.140.1.1 1.3.6.1.4.1.26513.1.1.1.4

44 B5 45 AA 8A 25 E6 5A 73 CA 15 DC 27 FC 36 D2 4C 1C B9 95 3A 06 65 39 B1 15 82 DC 48 7B 48 33

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2011

RSA

2048 bit

SHA-1

00

13:49:52 1 Δεκεμβρίου 2031

Χωρίς EV

BC 10 4F 15 A4 8B E7 09 DC A5 42 A7 E1 D4 B9 DF 6F 05 45 27 E8 02 EA A9 2D 59 54 44 25 8A FE 71

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2015

Hellenic Academic and Research Institutions RootCA 2015

RSA

4096 bit

SHA-256

00

10:11:21 30 Ιουνίου 2040

0.4.0.2042.1.4 2.23.140.1.1 1.3.6.1.4.1.26513.1.1.1.4

A0 40 92 9A 02 CE 53 B4 AC F4 F2 FF C6 98 1C E4 49 6F 75 5E 6D 45 FE 0B 2A 69 2B CD 52 52 3F 36

Hongkong Post Root CA 1

Hongkong Post Root CA 1

RSA

2048 bit

SHA-1

03 E8

04:52:29 15 Μαΐου 2023

Χωρίς EV

F9 E6 7D 33 6C 51 00 2A C0 54 C6 32 02 2D 66 DD A2 E7 E3 FF F1 0A D0 61 ED 31 D8 BB B4 10 CF B2

Hongkong Post Root CA 3

Hongkong Post Root CA 3

RSA

4096 bit

SHA-256

08 16 5F 8A 4C A5 EC 00 C9 93 40 DF C4 C6 AE 23 B8 1C 5A A4

02:29:46 3 Ιουνίου 2042

2.23.140.1.1

5A 2F C0 3F 0C 83 B0 90 BB FA 40 60 4B 09 88 44 6C 76 36 18 3D F9 84 6E 17 10 1A 44 7F B8 EF D6

IdenTrust Commercial Root CA 1

IdenTrust Commercial Root CA 1

RSA

4096 bit

SHA-256

0A 01 42 80 00 00 01 45 23 C8 44 B5 00 00 00 02

18:12:23 16 Ιανουαρίου 2034

Χωρίς EV

5D 56 49 9B E4 D2 E0 8B CF CA D0 8A 3E 38 72 3D 50 50 3B DE 70 69 48 E4 2F 55 60 30 19 E5 28 AE

IdenTrust Public Sector Root CA 1

IdenTrust Public Sector Root CA 1

RSA

4096 bit

SHA-256

0A 01 42 80 00 00 01 45 23 CF 46 7C 00 00 00 02

17:53:32 16 Ιανουαρίου 2034

Χωρίς EV

30 D0 89 5A 9A 44 8A 26 20 91 63 55 22 D1 F5 20 10 B5 86 7A CA E1 2C 78 EF 95 8F D4 F4 38 9F 2F

ISRG Root X1

ISRG Root X1

RSA

4096 bit

SHA-256

00 82 10 CF B0 D2 40 E3 59 44 63 E0 BB 63 82 8B 00

11:04:38 4 Ιουνίου 2035

Χωρίς EV

96 BC EC 06 26 49 76 F3 74 60 77 9A CF 28 C5 A7 CF E8 A3 C0 AA E1 1A 8F FC EE 05 C0 BD DF 08 C6

Izenpe.com

Izenpe.com

RSA

4096 bit

SHA-1

06 E8 46 27 2F 1F 0A 8F D1 84 5C E3 69 F6 D5

08:27:25 13 Δεκεμβρίου 2037

1.3.6.1.4.1.14777.6.1.1 1.3.6.1.4.1.14777.6.1.2

23 80 42 03 CA 45 D8 CD E7 16 B8 C1 3B F3 B4 48 45 7F A0 6C C1 02 50 99 7F A0 14 58 31 7C 41 E5

Izenpe.com

Izenpe.com

RSA

4096 bit

SHA-256

00 B0 B7 5A 16 48 5F BF E1 CB F5 8B D7 19 E6 7D

08:27:25 13 Δεκεμβρίου 2037

Χωρίς EV

25 30 CC 8E 98 32 15 02 BA D9 6F 9B 1F BA 1B 09 9E 2D 29 9E 0F 45 48 BB 91 4F 36 3B C0 D4 53 1F

KISA RootCA 1

KISA RootCA 1

RSA

2048 bit

SHA-1

04

08:05:46 24 Αυγούστου 2025

Χωρίς EV

6F DB 3F 76 C8 B8 01 A7 53 38 D8 A5 0A 7C 02 87 9F 61 98 B5 7E 59 4D 31 8D 38 32 90 0F ED CD 79

Microsec e-Szigno Root CA 2009

Microsec e-Szigno Root CA 2009

RSA

2048 bit

SHA-256

00 C2 7E 43 04 4E 47 3F 19

11:30:18 30 Δεκεμβρίου 2029

Χωρίς EV

3C 5F 81 FE A5 FA B8 2C 64 BF A2 EA EC AF CD E8 E0 77 FC 86 20 A7 CA E5 37 16 3D F3 6E DB F3 78

Microsoft ECC Root Certificate Authority 2017

Microsoft ECC Root Certificate Authority 2017

ECDSA

384 bit

SHA-384

66 F2 3D AF 87 DE 8B B1 4A EA 0C 57 31 01 C2 EC

23:16:04 18 Ιουλίου 2042

Χωρίς EV

35 8D F3 9D 76 4A F9 E1 B7 66 E9 C9 72 DF 35 2E E1 5C FA C2 27 AF 6A D1 D7 0E 8E 4A 6E DC BA 02

Microsoft RSA Root Certificate Authority 2017

Microsoft RSA Root Certificate Authority 2017

RSA

4096 bit

SHA-384

1E D3 97 09 5F D8 B4 B3 47 70 1E AA BE 7F 45 B3

23:00:23 18 Ιουλίου 2042

Χωρίς EV

C7 41 F7 0F 4B 2A 8D 88 BF 2E 71 C1 41 22 EF 53 EF 10 EB A0 CF A5 E6 4C FA 20 F4 18 85 30 73 E0

NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány

NetLock Arany (Class Gold) Főtanúsítvány

RSA

2048 bit

SHA-256

49 41 2C E4 00 10

15:08:21 6 Δεκεμβρίου 2028

Χωρίς EV

6C 61 DA C3 A2 DE F0 31 50 6B E0 36 D2 A6 FE 40 19 94 FB D1 3D F9 C8 D4 66 59 92 74 C4 46 EC 98

Network Solutions Certificate Authority

Network Solutions Certificate Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

57 CB 33 6F C2 5C 16 E6 47 16 17 E3 90 31 68 E0

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2029

1.3.6.1.4.1.782.1.2.1.8.1

15 F0 BA 00 A3 AC 7A F3 AC 88 4C 07 2B 10 11 A0 77 BD 77 C0 97 F4 01 64 B2 F8 59 8A BD 83 86 0C

OISTE WISeKey Global Root GA CA

OISTE WISeKey Global Root GA CA

RSA

2048 bit

SHA-1

41 3D 72 C7 F4 6B 1F 81 43 7D F1 D2 28 54 DF 9A

16:09:51 11 Δεκεμβρίου 2037

Χωρίς EV

41 C9 23 86 6A B4 CA D6 B7 AD 57 80 81 58 2E 02 07 97 A6 CB DF 4F FF 78 CE 83 96 B3 89 37 D7 F5

OISTE WISeKey Global Root GB CA

OISTE WISeKey Global Root GB CA

RSA

2048 bit

SHA-256

76 B1 20 52 74 F0 85 87 46 B3 F8 23 1A F6 C2 C0

15:10:31 1 Δεκεμβρίου 2039

2.16.756.5.14.7.4.8

6B 9C 08 E8 6E B0 F7 67 CF AD 65 CD 98 B6 21 49 E5 49 4A 67 F5 84 5E 7B D1 ED 01 9F 27 B8 6B D6

OISTE WISeKey Global Root GC CA

OISTE WISeKey Global Root GC CA

ECDSA

384 bit

SHA-384

21 2A 56 0C AE DA 0C AB 40 45 BF 2B A2 2D 3A EA

09:58:33 9 Μαΐου 2042

Χωρίς EV

85 60 F9 1C 36 24 DA BA 95 70 B5 FE A0 DB E3 6F F1 1A 83 23 BE 94 86 85 4F B3 F3 4A 55 71 19 8D

OpenTrust Root CA G1

OpenTrust Root CA G1

RSA

4096 bit

SHA-256

11 20 B3 90 55 39 7D 7F 36 6D 64 C2 A7 9F 6B 63 8E 67

00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11

56 C7 71 28 D9 8C 18 D9 1B 4C FD FF BC 25 EE 91 03 D4 75 8E A2 AB AD 82 6A 90 F3 45 7D 46 0E B4

OpenTrust Root CA G2

OpenTrust Root CA G2

RSA

4096 bit

SHA-512

11 20 A1 69 1B BF BD B9 BD 52 96 8F 23 E8 48 BF 26 11

00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11

27 99 58 29 FE 6A 75 15 C1 BF E8 48 F9 C4 76 1D B1 6C 22 59 29 25 7B F4 0D 08 94 F2 9E A8 BA F2

OpenTrust Root CA G3

OpenTrust Root CA G3

ECDSA

384 bit

SHA-384

11 20 E6 F8 4C FC 24 B0 BE 05 40 AC DA 83 1B 34 60 3F

00:00:00 15 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.22234.2.14.3.11

B7 C3 62 31 70 6E 81 07 8C 36 7C B8 96 19 8F 1E 32 08 DD 92 69 49 DD 8F 57 09 A4 10 F7 5B 62 92

QuoVadis Root CA 1 G3

QuoVadis Root CA 1 G3

RSA

4096 bit

SHA-256

78 58 5F 2E AD 2C 19 4B E3 37 07 35 34 13 28 B5 96 D4 65 93

17:27:44 12 Ιανουαρίου 2042

Χωρίς EV

8A 86 6F D1 B2 76 B5 7E 57 8E 92 1C 65 82 8A 2B ED 58 E9 F2 F2 88 05 41 34 B7 F1 F4 BF C9 CC 74

QuoVadis Root CA 2 G3

QuoVadis Root CA 2 G3

RSA

4096 bit

SHA-256

44 57 34 24 5B 81 89 9B 35 F2 CE B8 2B 3B 5B A7 26 F0 75 28

18:59:32 12 Ιανουαρίου 2042

1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2

8F E4 FB 0A F9 3A 4D 0D 67 DB 0B EB B2 3E 37 C7 1B F3 25 DC BC DD 24 0E A0 4D AF 58 B4 7E 18 40

QuoVadis Root CA 2

QuoVadis Root CA 2

RSA

4096 bit

SHA-1

05 09

18:23:33 24 Νοεμβρίου 2031

1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2

85 A0 DD 7D D7 20 AD B7 FF 05 F8 3D 54 2B 20 9D C7 FF 45 28 F7 D6 77 B1 83 89 FE A5 E5 C4 9E 86

QuoVadis Root CA 3 G3

QuoVadis Root CA 3 G3

RSA

4096 bit

SHA-256

2E F5 9B 02 28 A7 DB 7A FF D5 A3 A9 EE BD 03 A0 CF 12 6A 1D

20:26:32 12 Ιανουαρίου 2042

Χωρίς EV

88 EF 81 DE 20 2E B0 18 45 2E 43 F8 64 72 5C EA 5F BD 1F C2 D9 D2 05 73 07 09 C5 D8 B8 69 0F 46

QuoVadis Root CA 3

QuoVadis Root CA 3

RSA

4096 bit

SHA-1

05 C6

19:06:44 24 Νοεμβρίου 2031

Χωρίς EV

18 F1 FC 7F 20 5D F8 AD DD EB 7F E0 07 DD 57 E3 AF 37 5A 9C 4D 8D 73 54 6B F4 F1 FE D1 E1 8D 35

QuoVadis Root Certification Authority

QuoVadis Root Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

3A B6 50 8B

18:33:33 17 Μαρτίου 2021

1.3.6.1.4.1.8024.0.2.100.1.2

A4 5E DE 3B BB F0 9C 8A E1 5C 72 EF C0 72 68 D6 93 A2 1C 99 6F D5 1E 67 CA 07 94 60 FD 6D 88 73

Secure Global CA

Secure Global CA

RSA

2048 bit

SHA-1

07 56 22 A4 E8 D4 8A 89 4D F4 13 C8 F0 F8 EA A5

19:52:06 31 Δεκεμβρίου 2029

2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1

42 00 F5 04 3A C8 59 0E BB 52 7D 20 9E D1 50 30 29 FB CB D4 1C A1 B5 06 EC 27 F1 5A DE 7D AC 69

SecureTrust CA

SecureTrust CA

RSA

2048 bit

SHA-1

0C F0 8E 5C 08 16 A5 AD 42 7F F0 EB 27 18 59 D0

19:40:55 31 Δεκεμβρίου 2029

2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1

F1 C1 B5 0A E5 A2 0D D8 03 0E C9 F6 BC 24 82 3D D3 67 B5 25 57 59 B4 E7 1B 61 FC E9 F7 37 5D 73

Security Communication EV RootCA1

Security Communication EV RootCA1

RSA

2048 bit

SHA-1

00

02:12:32 6 Ιουνίου 2037

1.2.392.200091.100.721.1

A2 2D BA 68 1E 97 37 6E 2D 39 7D 72 8A AE 3A 9B 62 96 B9 FD BA 60 BC 2E 11 F6 47 F2 C6 75 FB 37

Security Communication RootCA1

Security Communication RootCA1

RSA

2048 bit

SHA-1

00

04:20:49 30 Σεπτεμβρίου 2023

1.2.392.200091.100.721.1

E7 5E 72 ED 9F 56 0E EC 6E B4 80 00 73 A4 3F C3 AD 19 19 5A 39 22 82 01 78 95 97 4A 99 02 6B 6C

Security Communication RootCA2

Security Communication RootCA2

RSA

2048 bit

SHA-256

00

05:00:39 29 Μαΐου 2029

1.2.392.200091.100.721.1

51 3B 2C EC B8 10 D4 CD E5 DD 85 39 1A DF C6 C2 DD 60 D8 7B B7 36 D2 B5 21 48 4A A4 7A 0E BE F6

Sonera Class2 CA

Sonera Class2 CA

RSA

2048 bit

SHA-1

1D

07:29:40 6 Απριλίου 2021

Χωρίς EV

79 08 B4 03 14 C1 38 10 0B 51 8D 07 35 80 7F FB FC F8 51 8A 00 95 33 71 05 BA 38 6B 15 3D D9 27

SSL.com EV Root Certification Authority ECC

SSL.com EV Root Certification Authority ECC

ECDSA

384 bit

SHA-256

2C 29 9C 5B 16 ED 05 95

18:15:23 12 Φεβρουαρίου 2041

2.23.140.1.1

22 A2 C1 F7 BD ED 70 4C C1 E7 01 B5 F4 08 C3 10 88 0F E9 56 B5 DE 2A 4A 44 F9 9C 87 3A 25 A7 C8

SSL.com EV Root Certification Authority RSA R2

SSL.com EV Root Certification Authority RSA R2

RSA

4096 bit

SHA-256

56 B6 29 CD 34 BC 78 F6

18:14:37 30 Μαΐου 2042

2.23.140.1.1

2E 7B F1 6C C2 24 85 A7 BB E2 AA 86 96 75 07 61 B0 AE 39 BE 3B 2F E9 D0 CC 6D 4E F7 34 91 42 5C

SSL.com Root Certification Authority ECC

SSL.com Root Certification Authority ECC

ECDSA

384 bit

SHA-256

75 E6 DF CB C1 68 5B A8

18:14:03 12 Φεβρουαρίου 2041

Χωρίς EV

34 17 BB 06 CC 60 07 DA 1B 96 1C 92 0B 8A B4 CE 3F AD 82 0E 4A A3 0B 9A CB C4 A7 4E BD CE BC 65

SSL.com Root Certification Authority RSA

SSL.com Root Certification Authority RSA

RSA

4096 bit

SHA-256

7B 2C 9B D3 16 80 32 99

17:39:39 12 Φεβρουαρίου 2041

Χωρίς EV

85 66 6A 56 2E E0 BE 5C E9 25 C1 D8 89 0A 6F 76 A8 7E C1 6D 4D 7D 5F 29 EA 74 19 CF 20 12 3B 69

Staat der Nederlanden EV Root CA

Staat der Nederlanden EV Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

00 98 96 8D

11:10:28 8 Δεκεμβρίου 2022

2.16.528.1.1003.1.2.7

4D 24 91 41 4C FE 95 67 46 EC 4C EF A6 CF 6F 72 E2 8A 13 29 43 2F 9D 8A 90 7A C4 CB 5D AD C1 5A

Staat der Nederlanden Root CA - G2

Staat der Nederlanden Root CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-256

00 98 96 8C

11:03:10 25 Μαρτίου 2020

Χωρίς EV

66 8C 83 94 7D A6 3B 72 4B EC E1 74 3C 31 A0 E6 AE D0 DB 8E C5 B3 1B E3 77 BB 78 4F 91 B6 71 6F

Staat der Nederlanden Root CA - G3

Staat der Nederlanden Root CA - G3

RSA

4096 bit

SHA-256

00 98 A2 39

23:00:00 13 Νοεμβρίου 2028

Χωρίς EV

3C 4F B0 B9 5A B8 B3 00 32 F4 32 B8 6F 53 5F E1 72 C1 85 D0 FD 39 86 58 37 CF 36 18 7F A6 F4 28

Starfield Class 2 Certification Authority

Starfield Class 2 Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

00

17:39:16 29 Ιουνίου 2034

2.16.840.1.114414.1.7.23.3

14 65 FA 20 53 97 B8 76 FA A6 F0 A9 95 8E 55 90 E4 0F CC 7F AA 4F B7 C2 C8 67 75 21 FB 5F B6 58

Starfield Root Certificate Authority - G2

Starfield Root Certificate Authority - G2

RSA

2048 bit

SHA-256

00

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.114414.1.7.23.3

2C E1 CB 0B F9 D2 F9 E1 02 99 3F BE 21 51 52 C3 B2 DD 0C AB DE 1C 68 E5 31 9B 83 91 54 DB B7 F5

Starfield Services Root Certificate Authority - G2

Starfield Services Root Certificate Authority - G2

RSA

2048 bit

SHA-256

00

23:59:59 31 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.114414.1.7.24.3

56 8D 69 05 A2 C8 87 08 A4 B3 02 51 90 ED CF ED B1 97 4A 60 6A 13 C6 E5 29 0F CB 2A E6 3E DA B5

StartCom Certification Authority G2

StartCom Certification Authority G2

RSA

4096 bit

SHA-256

3B

23:59:01 31 Δεκεμβρίου 2039

1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1

C7 BA 65 67 DE 93 A7 98 AE 1F AA 79 1E 71 2D 37 8F AE 1F 93 C4 39 7F EA 44 1B B7 CB E6 FD 59 95

StartCom Certification Authority

StartCom Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-1

01

19:46:36 17 Σεπτεμβρίου 2036

1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1

C7 66 A9 BE F2 D4 07 1C 86 3A 31 AA 49 20 E8 13 B2 D1 98 60 8C B7 B7 CF E2 11 43 B8 36 DF 09 EA

StartCom Certification Authority

StartCom Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-256

2D

19:46:36 17 Σεπτεμβρίου 2036

1.3.6.1.4.1.23223.2 1.3.6.1.4.1.23223.1.1.1

E1 78 90 EE 09 A3 FB F4 F4 8B 9C 41 4A 17 D6 37 B7 A5 06 47 E9 BC 75 23 22 72 7F CC 17 42 A9 11

Swisscom Root CA 1

Swisscom Root CA 1

RSA

4096 bit

SHA-1

5C 0B 85 5C 0B E7 59 41 DF 57 CC 3F 7F 9D A8 36

22:06:20 18 Αυγούστου 2025

Χωρίς EV

21 DB 20 12 36 60 BB 2E D4 18 20 5D A1 1E E7 A8 5A 65 E2 BC 6E 55 B5 AF 7E 78 99 C8 A2 66 D9 2E

Swisscom Root CA 2

Swisscom Root CA 2

RSA

4096 bit

SHA-256

1E 9E 28 E8 48 F2 E5 EF C3 7C 4A 1E 5A 18 67 B6

07:38:14 25 Ιουνίου 2031

Χωρίς EV

F0 9B 12 2C 71 14 F4 A0 9B D4 EA 4F 4A 99 D5 58 B4 6E 4C 25 CD 81 14 0D 29 C0 56 13 91 4C 38 41

Swisscom Root EV CA 2

Swisscom Root EV CA 2

RSA

4096 bit

SHA-256

00 F2 FA 64 E2 74 63 D3 8D FD 10 1D 04 1F 76 CA 58

08:45:08 25 Ιουνίου 2031

2.16.756.1.83.21.0

D9 5F EA 3C A4 EE DC E7 4C D7 6E 75 FC 6D 1F F6 2C 44 1F 0F A8 BC 77 F0 34 B1 9E 5D B2 58 01 5D

SwissSign Gold CA - G2

SwissSign Gold CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-1

00 BB 40 1C 43 F5 5E 4F B0

08:30:35 25 Οκτωβρίου 2036

2.16.756.1.89.1.2.1.1

62 DD 0B E9 B9 F5 0A 16 3E A0 F8 E7 5C 05 3B 1E CA 57 EA 55 C8 68 8F 64 7C 68 81 F2 C8 35 7B 95

SwissSign Platinum CA - G2

SwissSign Platinum CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-1

4E B2 00 67 0C 03 5D 4F

08:36:00 25 Οκτωβρίου 2036

Χωρίς EV

3B 22 2E 56 67 11 E9 92 30 0D C0 B1 5A B9 47 3D AF DE F8 C8 4D 0C EF 7D 33 17 B4 C1 82 1D 14 36

SwissSign Silver CA - G2

SwissSign Silver CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-1

4F 1B D4 2F 54 BB 2F 4B

08:32:46 25 Οκτωβρίου 2036

Χωρίς EV

BE 6C 4D A2 BB B9 BA 59 B6 F3 93 97 68 37 42 46 C3 C0 05 99 3F A9 8F 02 0D 1D ED BE D4 8A 81 D5

Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6

Symantec Class 1 Public Primary Certification Authority - G6

RSA

2048 bit

SHA-256

24 32 75 F2 1D 2F D2 09 33 F7 B4 6A CA D0 F3 98

23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037

Χωρίς EV

9D 19 0B 2E 31 45 66 68 5B E8 A8 89 E2 7A A8 C7 D7 AE 1D 8A AD DB A3 C1 EC F9 D2 48 63 CD 34 B9

Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6

Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6

RSA

2048 bit

SHA-256

64 82 9E FC 37 1E 74 5D FC 97 FF 97 C8 B1 FF 41

23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037

Χωρίς EV

CB 62 7D 18 B5 8A D5 6D DE 33 1A 30 45 6B C6 5C 60 1A 4E 9B 18 DE DC EA 08 E7 DA AA 07 81 5F F0

SZAFIR ROOT CA

SZAFIR ROOT CA

RSA

2048 bit

SHA-1

00 E6 09 FE 7A EA 00 68 8C E0 24 B4 ED 20 1B 1F EF 52 B4 44 D1

11:10:57 6 Δεκεμβρίου 2031

Χωρίς EV

FA BC F5 19 7C DD 7F 45 8A C3 38 32 D3 28 40 21 DB 24 25 FD 6B EA 7A 2E 69 B7 48 6E 8F 51 F9 CC

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

T-TeleSec GlobalRoot Class 2

RSA

2048 bit

SHA-256

01

23:59:59 1 Οκτωβρίου 2033

1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1

91 E2 F5 78 8D 58 10 EB A7 BA 58 73 7D E1 54 8A 8E CA CD 01 45 98 BC 0B 14 3E 04 1B 17 05 25 52

T-TeleSec GlobalRoot Class 3

T-TeleSec GlobalRoot Class 3

RSA

2048 bit

SHA-256

01

23:59:59 1 Οκτωβρίου 2033

1.3.6.1.4.1.7879.13.24.1

FD 73 DA D3 1C 64 4F F1 B4 3B EF 0C CD DA 96 71 0B 9C D9 87 5E CA 7E 31 70 7A F3 E9 6D 52 2B BD

TeliaSonera Root CA v1

TeliaSonera Root CA v1

RSA

4096 bit

SHA-1

00 95 BE 16 A0 F7 2E 46 F1 7B 39 82 72 FA 8B CD 96

12:00:50 18 Οκτωβρίου 2032

Χωρίς EV

DD 69 36 FE 21 F8 F0 77 C1 23 A1 A5 21 C1 22 24 F7 22 55 B7 3E 03 A7 26 06 93 E8 A2 4B 0F A3 89

thawte Primary Root CA - G3

thawte Primary Root CA - G3

RSA

2048 bit

SHA-256

60 01 97 B7 46 A7 EA B4 B4 9A D6 4B 2F F7 90 FB

23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.113733.1.7.48.1

4B 03 F4 58 07 AD 70 F2 1B FC 2C AE 71 C9 FD E4 60 4C 06 4C F5 FF B6 86 BA E5 DB AA D7 FD D3 4C

thawte Primary Root CA

thawte Primary Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

34 4E D5 57 20 D5 ED EC 49 F4 2F CE 37 DB 2B 6D

23:59:59 16 Ιουλίου 2036

2.16.840.1.113733.1.7.48.1

8D 72 2F 81 A9 C1 13 C0 79 1D F1 36 A2 96 6D B2 6C 95 0A 97 1D B4 6B 41 99 F4 EA 54 B7 8B FB 9F

TRUST2408 OCES Primary CA

TRUST2408 OCES Primary CA

RSA

4096 bit

SHA-256

4B 8E 60 03

13:11:34 3 Δεκεμβρίου 2037

Χωρίς EV

92 D8 09 2E E7 7B C9 20 8F 08 97 DC 05 27 18 94 E6 3E F2 79 33 AE 53 7F B9 83 EE F0 EA E3 EE C8

TrustCor ECA-1

TrustCor ECA-1

RSA

2048 bit

SHA-256

00 84 82 2C 5F 1C 62 D0 40

17:28:07 31 Δεκεμβρίου 2029

Χωρίς EV

5A 88 5D B1 9C 01 D9 12 C5 75 93 88 93 8C AF BB DF 03 1A B2 D4 8E 91 EE 15 58 9B 42 97 1D 03 9C

TrustCor RootCert CA-1

TrustCor RootCert CA-1

RSA

2048 bit

SHA-256

00 DA 9B EC 71 F3 03 B0 19

17:23:16 31 Δεκεμβρίου 2029

Χωρίς EV

D4 0E 9C 86 CD 8F E4 68 C1 77 69 59 F4 9E A7 74 FA 54 86 84 B6 C4 06 F3 90 92 61 F4 DC E2 57 5C

TrustCor RootCert CA-2

TrustCor RootCert CA-2

RSA

4096 bit

SHA-256

25 A1 DF CA 33 CB 59 02

17:26:39 31 Δεκεμβρίου 2034

Χωρίς EV

07 53 E9 40 37 8C 1B D5 E3 83 6E 39 5D AE A5 CB 83 9E 50 46 F1 BD 0E AE 19 51 CF 10 FE C7 C9 65

Trustis FPS Root CA

Trustis FPS Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

1B 1F AD B6 20 F9 24 D3 36 6B F7 C7 F1 8C A0 59

11:36:54 21 Ιανουαρίου 2024

Χωρίς EV

C1 B4 82 99 AB A5 20 8F E9 63 0A CE 55 CA 68 A0 3E DA 5A 51 9C 88 02 A0 D3 A6 73 BE 8F 8E 55 7D

TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1

TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1

RSA

2048 bit

SHA-256

01

08:25:55 25 Οκτωβρίου 2043

Χωρίς EV

46 ED C3 68 90 46 D5 3A 45 3F B3 10 4A B8 0D CA EC 65 8B 26 60 EA 16 29 DD 7E 86 79 90 64 87 16

TWCA Global Root CA

TWCA Global Root CA

RSA

4096 bit

SHA-256

0C BE

15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030

1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3

59 76 90 07 F7 68 5D 0F CD 50 87 2F 9F 95 D5 75 5A 5B 2B 45 7D 81 F3 69 2B 61 0A 98 67 2F 0E 1B

TWCA Root Certification Authority

TWCA Root Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

01

15:59:59 31 Δεκεμβρίου 2030

1.3.6.1.4.1.40869.1.1.22.3

BF D8 8F E1 10 1C 41 AE 3E 80 1B F8 BE 56 35 0E E9 BA D1 A6 B9 BD 51 5E DC 5C 6D 5B 87 11 AC 44

USERTrust ECC Certification Authority

USERTrust ECC Certification Authority

ECDSA

384 bit

SHA-384

5C 8B 99 C5 5A 94 C5 D2 71 56 DE CD 89 80 CC 26

23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

4F F4 60 D5 4B 9C 86 DA BF BC FC 57 12 E0 40 0D 2B ED 3F BC 4D 4F BD AA 86 E0 6A DC D2 A9 AD 7A

USERTrust RSA Certification Authority

USERTrust RSA Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-384

01 FD 6D 30 FC A3 CA 51 A8 1B BC 64 0E 35 03 2D

23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038

1.3.6.1.4.1.6449.1.2.1.5.1

E7 93 C9 B0 2F D8 AA 13 E2 1C 31 22 8A CC B0 81 19 64 3B 74 9C 89 89 64 B1 74 6D 46 C3 D4 CB D2

VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3

VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-1

00 8B 5B 75 56 84 54 85 0B 00 CF AF 38 48 CE B1 A4

23:59:59 16 Ιουλίου 2036

Χωρίς EV

CB B5 AF 18 5E 94 2A 24 02 F9 EA CB C0 ED 5B B8 76 EE A3 C1 22 36 23 D0 04 47 E4 F3 BA 55 4B 65

VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3

VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-1

61 70 CB 49 8C 5F 98 45 29 E7 B0 A6 D9 50 5B 7A

23:59:59 16 Ιουλίου 2036

Χωρίς EV

92 A9 D9 83 3F E1 94 4D B3 66 E8 BF AE 7A 95 B6 48 0C 2D 6C 6C 2A 1B E6 5D 42 36 B6 08 FC A1 BB

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-1

00 9B 7E 06 49 A3 3E 62 B9 D5 EE 90 48 71 29 EF 57

23:59:59 16 Ιουλίου 2036

Χωρίς EV

EB 04 CF 5E B1 F3 9A FA 76 2F 2B B1 20 F2 96 CB A5 20 C1 B9 7D B1 58 95 65 B8 1C B9 A1 7B 72 44

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G4

ECDSA

384 bit

SHA-384

2F 80 FE 23 8C 0E 22 0F 48 67 12 28 91 87 AC B3

23:59:59 18 Ιανουαρίου 2038

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

69 DD D7 EA 90 BB 57 C9 3E 13 5D C8 5E A6 FC D5 48 0B 60 32 39 BD C4 54 FC 75 8B 2A 26 CF 7F 79

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

RSA

2048 bit

SHA-1

18 DA D1 9E 26 7D E8 BB 4A 21 58 CD CC 6B 3B 4A

23:59:59 16 Ιουλίου 2036

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

9A CF AB 7E 43 C8 D8 80 D0 6B 26 2A 94 DE EE E4 B4 65 99 89 C3 D0 CA F1 9B AF 64 05 E4 1A B7 DF

VeriSign Universal Root Certification Authority

VeriSign Universal Root Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-256

40 1A C4 64 21 B3 13 21 03 0E BB E4 12 1A C5 1D

23:59:59 1 Δεκεμβρίου 2037

2.16.840.1.113733.1.7.23.6

23 99 56 11 27 A5 71 25 DE 8C EF EA 61 0D DF 2F A0 78 B5 C8 06 7F 4E 82 82 90 BF B8 60 E8 4B 3C

Visa eCommerce Root

Visa eCommerce Root

RSA

2048 bit

SHA-1

13 86 35 4D 1D 3F 06 F2 C1 F9 65 05 D5 90 1C 62

00:16:12 24 Ιουνίου 2022

Χωρίς EV

69 FA C9 BD 55 FB 0A C7 8D 53 BB EE 5C F1 D5 97 98 9F D0 AA AB 20 A2 51 51 BD F1 73 3E E7 D1 22

Visa Information Delivery Root CA

Visa Information Delivery Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

5B 57 D7 A8 4C B0 AF D9 D3 6F 4B A0 31 B4 D6 E2

17:42:42 29 Ιουνίου 2025

Χωρίς EV

C5 7A 3A CB E8 C0 6B A1 98 8A 83 48 5B F3 26 F2 44 87 75 37 98 49 DE 01 CA 43 57 1A F3 57 E7 4B

VRK Gov. Root CA

VRK Gov. Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

01 86 A0

13:51:08 18 Δεκεμβρίου 2023

Χωρίς EV

F0 08 73 3E C5 00 DC 49 87 63 CC 92 64 C6 FC EA 40 EC 22 00 0E 92 7D 05 3C E9 C9 0B FA 04 6C B2

XRamp Global Certification Authority

XRamp Global Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

50 94 6C EC 18 EA D5 9C 4D D5 97 EF 75 8F A0 AD

05:37:19 1 Ιανουαρίου 2035

2.16.840.1.114404.1.1.2.4.1

CE CD DC 90 50 99 D8 DA DF C5 B1 D2 09 B7 37 CB E2 C1 8C FB 2C 10 C0 FF 0B CF 0D 32 86 FC 1A A2

Πιστοποιητικά «Να γίνεται πάντα ερώτηση»

Όνομα πιστοποιητικού

Έκδοση από

Τύπος

Μέγεθος κλειδιού

Αλγόριθμος υπογραφής

Σειριακός αριθμός

Λήξη

Πολιτική Εκτεταμένης Επαλήθευσης (EV)

Αποτύπωμα (SHA-256)

TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2

TRIAL PKIoverheid TEST Root CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-256

01 31 05 FF

16:00:39 24 Μαρτίου 2020

Χωρίς EV

EA 0E AA 71 08 93 CC 16 04 7B F2 1C 62 4B DC 6F 0A 7C F1 10 67 52 E9 AD AE B0 19 BB 90 D9 EB 1F

Αποκλεισμένα πιστοποιητικά

Όνομα πιστοποιητικού

Έκδοση από

Τύπος

Μέγεθος κλειδιού

Αλγόριθμος υπογραφής

Σειριακός αριθμός

Λήξη

Πολιτική Εκτεταμένης Επαλήθευσης (EV)

Αποτύπωμα (SHA-256)

*.EGO.GOV.TR

TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri

RSA

2048 bit

SHA-1

08 27

07:07:51 6 Ιουλίου 2021

Χωρίς EV

42 18 77 27 BE 39 FA F6 67 AE B9 2B F0 CC 4E 26 8F 6E 2E AD 2C EF BE C5 75 BD C9 04 30 02 4F 69

*.google.com

*.EGO.GOV.TR

RSA

1024 bit

SHA-1

0A 88 90 40 CE 12 6E 65 57 AE C2 42 7B 4A C1 FB

19:43:27 7 Ιουνίου 2013

Χωρίς EV

60 B3 5C 92 F6 C7 CF 23 AC 61 52 A8 96 5A FE 16 50 B5 E0 A2 A8 1A 9E C2 D6 DA B2 54 F2 88 A0 4D

*.mail.me.com

Entrust Certification Authority - L1C

RSA

2048 bit

SHA-1

4C 1F F0 CE

04:02:43 4 Αυγούστου 2015

Χωρίς EV

2C FE 71 E0 DD 30 BC 74 6B 30 C5 69 9E 20 25 D9 AA 78 3C 87 74 D2 4F E4 DF E1 3C 62 25 48 21 DD

*.sslip.io

COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

RSA

4096 bit

SHA-256

00 EC 60 FA FC A1 CA 06 AE E9 B7 36 48 0A 28 2F AA

23:59:59 19 Αυγούστου 2018

Χωρίς EV

F3 BA E5 E9 C0 AD BF BF B6 DB F7 E0 4E 74 BE 6E AD 3C A9 8A 56 04 FF E5 91 CE A8 6C 24 18 48 EC

Class 3 Public Primary Certification Authority

Class 3 Public Primary Certification Authority

RSA

1024 bit

SHA-1

3C 91 31 CB 1F F6 D0 1B 0E 9A B8 D0 44 BF 12 BE

23:59:59 2 Αυγούστου 2028

Χωρίς EV

A4 B6 B3 99 6F C2 F3 06 B3 FD 86 81 BD 63 41 3D 8C 50 09 CC 4F A3 29 C2 CC F0 E2 FA 1B 14 03 05

DigiNotar Cyber CA

GTE CyberTrust Global Root

RSA

4096 bit

SHA-1

07 27 0F F9

09:44:06 20 Σεπτεμβρίου 2013

Χωρίς EV

FD ED B5 BD FC B6 74 11 51 3A 61 AE E5 CB 5B 5D 7C 52 AF 06 02 8E FC 99 6C C1 B0 5B 1D 6C EA 2B

DigiNotar Cyber CA

GTE CyberTrust Global Root

RSA

4096 bit

SHA-1

07 27 10 03

10:52:30 27 Σεπτεμβρίου 2011

Χωρίς EV

A6 86 FE E5 77 C8 8A B6 64 D0 78 7E CD FF F0 35 F4 80 6F 3D E4 18 DC 9E 4D 51 63 24 FF F0 20 83

DigiNotar Cyber CA

GTE CyberTrust Global Root

RSA

4096 bit

SHA-1

07 27 10 0D

10:53:11 4 Οκτωβρίου 2011

Χωρίς EV

9E D8 F9 B0 E8 E4 2A 16 56 B8 E1 DD 18 F4 2B A4 2D C0 6F E5 26 86 17 3B A2 FC 70 E7 56 F2 07 DC

DigiNotar Extended Validation CA

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

00 D6 D0 29 77 F1 49 FD 1A 83 F2 B9 EA 94 8C 5C B4

16:50:27 14 Μαΐου 2017

Χωρίς EV

A2 7A A9 79 25 54 C9 DE 20 87 3D DB 7E 94 5E B0 AC 38 F4 5E 3D A7 9C 62 8D 0D FB 64 3D 94 26 B4

DigiNotar PKIoverheid CA Organisatie - G2

Staat der Nederlanden Organisatie CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-256

01 31 34 BF

09:50:04 23 Μαρτίου 2020

Χωρίς EV

B8 68 67 23 E4 15 53 4B C0 DB D1 63 26 F9 48 6F 85 B0 B0 79 9B F6 63 93 34 E6 1D AA E6 7F 36 CD

DigiNotar PKIoverheid CA Overheid en Bedrijven

Staat der Nederlanden Overheid CA

RSA

2048 bit

SHA-1

01 31 69 B0

08:39:46 27 Ιουλίου 2015

Χωρίς EV

39 46 90 1F 46 B0 07 1E 90 D7 82 79 E8 2F AB AB CA 17 72 31 A7 04 BE 72 C5 B0 E8 91 85 66 EA 66

DigiNotar Public CA 2025

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

1E 7D 7A 53 3D 45 30 41 96 40 0F 71 48 1F 45 04

16:07:02 28 Μαρτίου 2025

Χωρίς EV

16 85 BA 27 FD F2 4C EC E2 03 FD 82 9A C3 FE D5 C8 54 60 ED 07 35 B2 D1 57 51 01 9E 95 15 40 C0

DigiNotar Qualified CA

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

5B D5 60 9C 64 17 68 CF 21 0E 35 FD FB 05 AD 41

17:18:31 21 Απριλίου 2025

Χωρίς EV

5B F3 A3 B7 93 46 5F 37 67 D7 C7 B4 A0 3D 80 36 7C 89 57 C4 98 29 9C 29 B9 03 F3 3F E3 40 AF 7A

DigiNotar Root CA G2

DigiNotar Root CA G2

RSA

4096 bit

SHA-256

0A 82 BD 1E 14 4E 88 14 D7 5B 1A 55 27 BE BF 3E

13:59:02 3 Ιουλίου 2029

Χωρίς EV

29 4F 55 EF 3B D7 24 4C 6F F8 A6 8A B7 97 E9 18 6E C2 75 82 75 1A 79 15 15 E3 29 2E 48 37 2D 61

DigiNotar Root CA

DigiNotar Root CA

RSA

4096 bit

SHA-1

00 E9 41 4E AA 63 E3 65 C4 0A 2F E3 FD 52 2E E2 99

16:27:01 14 Μαΐου 2027

Χωρίς EV

6B F5 53 3D 0D DE AF 02 3D 58 E4 01 27 7C 26 44 2B 1F 1A F1 A0 F2 DB BD 9B 2E 3B A3 A2 92 FB 23

DigiNotar Root CA

DigiNotar Root CA

RSA

4096 bit

SHA-1

0C 76 DA 9C 91 0C 4E 2C 9E FE 15 D0 58 93 3C 4C

18:19:21 31 Μαρτίου 2025

Χωρίς EV

0D 13 6E 43 9F 0A B6 E9 7F 3A 02 A5 40 DA 9F 06 41 AA 55 4E 1D 66 EA 51 AE 29 20 D5 1B 2F 72 17

DigiNotar Root CA

Entrust.net Secure Server Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-1

46 9C 2C AF

16:27:39 26 Αυγούστου 2013

Χωρίς EV

8A 1B D2 16 61 C6 00 15 06 52 12 CC 98 B1 AB B5 0D FD 14 C8 72 A2 08 E6 6B AE 89 0F 25 C4 48 AF

DigiNotar Root CA

Entrust.net Secure Server Certification Authority

RSA

4096 bit

SHA-1

46 9C 3C C9

20:12:36 14 Αυγούστου 2013

Χωρίς EV

4F EE 01 63 68 6E CB D6 5D B9 68 E7 49 4F 55 D8 4B 25 48 6D 43 8E 9D E5 58 D6 29 D2 8C D4 D1 76

DigiNotar Services 1024 CA

DigiNotar Root CA

RSA

1024 bit

SHA-1

36 16 71 55 43 42 1B 9D E6 CB A3 64 41 DF 24 38

13:27:58 29 Μαρτίου 2025

Χωρίς EV

71 25 34 59 E5 E6 4D 1F 90 77 A5 C4 58 99 9B 67 D7 D9 E7 07 06 AF 68 0B 04 5E B1 D2 7B 79 E3 8F

DigiNotar Services 1024 CA

Entrust.net Secure Server Certification Authority

RSA

1024 bit

SHA-1

46 9C 2C B0

16:29:00 26 Αυγούστου 2013

Χωρίς EV

45 0F 1B 42 1B B0 5C 86 09 85 48 84 55 9C 32 33 19 61 9E 8B 06 B0 01 EA 2D CB B7 4A 23 AA 3B E2

DigiNotar Services CA

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

00 F1 4A 13 F4 87 2B 56 DC 39 DF 84 CA 7A A1 06 49

16:53:46 28 Μαρτίου 2025

Χωρίς EV

A6 A2 21 7C 1D 19 2F E7 1F CE 87 87 01 67 01 1C 26 E1 A9 B8 58 2F 5F 08 D8 EC B9 B3 20 9F 5F DB

Digisign Server ID (Enrich)

GTE CyberTrust Global Root

RSA

1024 bit

SHA-1

07 27 14 A9

15:16:54 17 Ιουλίου 2012

Χωρίς EV

76 A4 5A 49 60 31 E4 DD 2D 7E D2 3E 8F 6F F9 7D BD EA 98 0B AA C8 B0 BA 94 D7 ED B5 51 34 86 45

Digisign Server ID - (Enrich)

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2048 bit

SHA-1

4C 0E 63 6A

17:53:37 16 Ιουλίου 2015

Χωρίς EV

4C BB F8 25 6B C9 88 8A 80 07 B2 F3 86 94 0A 2E 39 43 78 B0 D9 03 CB B3 86 3C 5A 63 94 B8 89 CE

e-islem.kktcmerkezbankasi.org

TÜRKTRUST Elektronik Sunucu Sertifikası Hizmetleri

RSA

2048 bit

SHA-1

08 64

07:07:51 5 Αυγούστου 2021

Χωρίς EV

37 24 47 C4 31 85 C3 8E DD 2C E0 E9 C8 53 F9 AC 15 76 DD D1 70 4C 2F 54 D9 60 76 C0 89 CB 42 27

EASEE-gas CA

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

55 5B 9F CE 0A C9 87 F2 9A C9 51 FB C1 F3 73 C9

13:45:10 3 Ιουλίου 2019

Χωρίς EV

E9 5B 2D FB 7D 75 FB 14 EA A1 F3 CA 2E B0 F8 9F 05 94 F0 33 A5 71 D0 8F 91 2A B0 E7 85 68 80 FE

Egypt Trust Class 3 Managed PKI Enterprise Administrator CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-1

4C 00 36 1B E5 08 2B A9 AA CE 74 0A 05 3E FB 34

23:59:59 17 Μαΐου 2018

Χωρίς EV

1F 17 F2 CB B1 09 F0 1C 88 5C 94 D9 E7 4A 48 62 5A E9 65 96 65 D6 D7 E7 BC 5A 10 33 29 76 37 0F

Egypt Trust Class 3 Managed PKI Operational Administrator CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-1

3E 0C 9E 87 69 AA 95 5C EA 23 D8 45 9E D4 5B 51

23:59:59 17 Μαΐου 2018

Χωρίς EV

3E 26 49 2E 20 B5 2D E7 9E 15 76 6E 6C B4 25 1A 1D 56 6B 0D BF B2 25 AA 7D 08 DD A1 DC EB BF 0A

Egypt Trust Class 3 Managed PKI SCO Administrator CA

VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G3

RSA

2048 bit

SHA-1

12 BD 26 A2 AE 33 C0 7F 24 7B 6A 58 69 F2 0A 76

23:59:59 17 Μαΐου 2018

Χωρίς EV

7A BD 72 A3 23 C9 D1 79 C7 22 56 4F 4E 27 A5 1D D4 AF D2 40 06 B3 8A 40 CE 91 8B 94 96 0B CF 18

MCSHOLDING TEST

CNNIC ROOT

RSA

2048 bit

SHA-256

49 33 00 8E

06:20:09 3 Απριλίου 2015

Χωρίς EV

27 40 D9 56 B1 12 7B 79 1A A1 B3 CC 64 4A 4D BE DB A7 61 86 A2 36 38 B9 51 02 35 1A 83 4E A8 61

Micros CA

Trustwave Organization Issuing CA, Level 2

RSA

2048 bit

SHA-1

6B 49 D2 05

18:23:53 29 Μαρτίου 2020

Χωρίς EV

2E E7 46 85 8D 3F EE A3 5C FD 15 AD 8D 0F A8 CE 26 B7 DC E3 46 42 AB F2 E3 3F E1 3E 70 9C 1C F5

Nederlandse Orde van Advocaten - Dutch Bar Association

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

18 21 D7 FB 71 84 A4 1F FD 30 0E 28 2B 12 52 D1

19:21:33 31 Μαρτίου 2015

Χωρίς EV

B8 9E 6F EF EB C0 3F A6 E8 14 43 2E 65 6B 18 6D D8 B0 40 93 75 7C 27 32 BD DE A7 5B AC 24 97 B9

RCS Certification Authority

RCS Certification Authority

RSA

1024 bit

SHA-1

00 DF 5B 7D 83 AF 95 1D 6D

07:17:13 5 Μαΐου 2022

Χωρίς EV

77 F3 DB FD 80 67 08 8D EF 93 D6 FC EC 5C E9 1B 88 40 0B 75 36 01 FB 68 96 5E 3E E4 E5 23 6D F1

The Walt Disney Company Root CA

Entrust.net Certification Authority (2048)

RSA

2048 bit

SHA-1

4C 0E 84 56

22:22:12 16 Ιανουαρίου 2019

Χωρίς EV

61 24 90 83 7F 2E 7B 61 B9 9E 94 25 AA 93 2D 0F 16 5C 65 6B E8 44 6B FB A7 32 E9 9D 81 C4 92 89

TRIAL DigiNotar PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2

TRIAL PKIoverheid Organisatie TEST CA - G2

RSA

4096 bit

SHA-256

01 C9 9D DC

11:36:29 23 Μαρτίου 2020

Χωρίς EV

26 4E E6 66 72 0C 8D 37 80 46 3A 97 C0 78 A7 F3 6D 3F C2 EA 10 4D EB 5D E7 E2 61 A3 2F 38 F0 88

Trustwave Organization Issuing CA, Level 2

XRamp Global Certification Authority

RSA

2048 bit

SHA-1

41 90 AB BC

23:47:42 22 Δεκεμβρίου 2028

Χωρίς EV

77 DE CE 80 00 96 4A 74 AE ED 68 5C 0C 93 01 F0 81 A2 9B 6F 18 03 B1 42 30 DB D0 BA C7 A3 9C FC

TU Delft CA

DigiNotar Root CA

RSA

2048 bit

SHA-1

36 F8 DA 60 CB 29 18 A6 00 23 E8 4F FA 48 71 18

14:31:06 26 Μαρτίου 2017

Χωρίς EV

3D 82 4D FB 07 00 91 EC 29 3D CE F4 6B E3 CE 5A 53 85 CC F9 67 97 25 F9 49 EC 0E 84 B9 08 14 90

WoSign CA Free SSL Certificate G2

Certification Authority of WoSign

RSA

2048 bit

SHA-256

38 F6 45 C1 E2 5D 91 2C CE 3B 2B 39 12 31 74 0D

00:58:58 8 Νοεμβρίου 2029

Χωρίς EV

41 A2 35 AB 60 F0 64 3E 75 2A 2D B4 E9 14 D6 8C 05 42 16 7D E9 CA 28 DF 25 FD 79 A6 93 C2 90 72

www.live.fi

COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA

RSA

2048 bit

SHA-256

0F D5 25 B4 33 E5 E1 75 5F 49 2A 90 3A F7 62 C1

23:59:59 26 Απριλίου 2015

Χωρίς EV

C6 7D 72 2C 14 95 BE 02 CB F9 EF 11 59 F5 CA 4A A7 82 DC 83 2D C6 AA 60 C9 AA 07 6A 0A D1 E6 9D

Ημερομηνία δημοσίευσης: