Βρείτε τον σειριακό αριθμό του Magic Keyboard, του Magic Mouse ή του Magic Trackpad

Μάθετε πώς να εντοπίζετε τον σειριακό αριθμό του Magic Keyboard, του Magic Mouse ή του Magic Trackpad για το Mac σας.

Ασύρματα πληκτρολόγια Apple

Magic Keyboard

Ο σειριακός αριθμός του Magic Keyboard βρίσκεται στην επιφάνεια της κάτω πλευράς της συσκευής, μαζί με άλλες σημάνσεις. Είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από 17 γράμματα και αριθμούς.

Διάγραμμα θέσης σειριακού αριθμού του Magic Keyboard

Παλαιότερα ασύρματα πληκτρολόγια

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό παλαιότερων μοντέλων ασύρματων πληκτρολογίων Apple στην κάτω πλευρά της συσκευής, κοντά στο κουμπί τροφοδοσίας:

Διάγραμμα θέσης σειριακού αριθμού του ασύρματου πληκτρολογίου

Ασύρματα ποντίκια Apple

Magic Mouse

Ο σειριακός αριθμός του Magic Mouse βρίσκεται στην επιφάνεια της κάτω πλευράς της συσκευής, μαζί με άλλες σημάνσεις. Είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από 17 γράμματα και αριθμούς.

Διάγραμμα κάτω πλευράς του Magic Mouse 2

Παλαιότερα ασύρματα ποντίκια

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό παλαιότερων μοντέλων ασύρματων ποντικιών Apple στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών της συσκευής:

Διάγραμμα θέσης σειριακού αριθμού του Magic Mouse

Ασύρματες επιφάνειες αφής Apple

Magic Trackpad

Ο σειριακός αριθμός του Magic Trackpad βρίσκεται στην επιφάνεια της κάτω πλευράς της συσκευής, μαζί με άλλες σημάνσεις. Είναι μια συμβολοσειρά που αποτελείται από 17 γράμματα και αριθμούς.

Διάγραμμα θέσης σειριακού αριθμού του Magic Trackpad 2

Παλαιότερες ασύρματες επιφάνειες αφής

Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό παλαιότερων μοντέλων ασύρματων επιφανειών αφής της Apple στην κάτω πλευρά της συσκευής:

Διάγραμμα θέσης σειριακού αριθμού του Magic Trackpad
Ημερομηνία δημοσίευσης: