Σάρωση κωδικού QR με το iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη κάμερα στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, για να σαρώσετε έναν κωδικό QR (Γρήγορης απόκρισης) για συνδέσμους προς ιστότοπους, εφαρμογές, εισιτήρια και άλλα.

Οι κωδικοί QR σάς παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε ιστότοπους χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογείτε ή να θυμάστε μια διεύθυνση web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα για να σαρώσετε έναν κωδικό QR.

Πώς να σαρώσετε έναν κωδικό QR με την εφαρμογή Κάμερα

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα από την οθόνη Αφετηρίας, το Κέντρο ελέγχου ή την Οθόνη κλειδώματος.

  2. Επιλέξτε την πίσω κάμερα. Κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε ο κωδικός QR να εμφανιστεί στο εικονοσκόπιο της εφαρμογής Κάμερα. Η συσκευή σας αναγνωρίζει τον κωδικό QR και εμφανίζει μια γνωστοποίηση.

  3. Αγγίξτε τη γνωστοποίηση για να ανοίξει ο σύνδεσμος που είναι συσχετισμένος με τον κωδικό QR.

     Οθόνη ενός iPhone που δείχνει πώς να σαρώσετε έναν κωδικό QR
Ημερομηνία δημοσίευσης: