Αν δεν λειτουργεί ο κατοπτρισμός οθόνης ή η μετάδοση μέσω ροής στη συσκευή σας που είναι συμβατή με AirPlay

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω ροής με το AirPlay, να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό της οθόνης της συσκευής iOS ή του Mac στο Apple TV ή στη Smart TV ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με τη χρήση του AirPlay.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια.

  1. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας που είναι συμβατές με AirPlay είναι ενεργοποιημένες και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.

  2. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι ενημερωμένες στο πιο πρόσφατο λογισμικό και ότι βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

  3. Επανεκκινήστε τις συσκευές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το AirPlay ή τον κατοπτρισμό οθόνης.

  4. Αν προσπαθείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω ροής σε μια συσκευή που έχετε διαμορφώσει στην εφαρμογή Οικία, βεβαιωθείτε ότι οι Ρυθμίσεις οικίας δεν περιορίζουν το AirPlay. Ανοίξτε την εφαρμογή Οικία, αγγίξτε ή κάντε κλικ στο κουμπί «Περισσότερα»[εικονίδιο], επιλέξτε «Ρυθμίσεις οικίας» και κατόπιν επιλέξτε «Ηχεία και τηλεόραση» για να προσαρμόσετε τις Ρυθμίσεις οικίας όπως απαιτείται.

  5. Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα συνθηματικό στο Apple TV σας, ελέγξτε τους περιορισμούς πρόσβασης στο Apple TV. Εναλλακτικά, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συνθηματικού στο AirPlay.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με τη χρήση του AirPlay, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Αν η μουσική σας διακόπτεται απρόσμενα

Αν η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται απρόσμενα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ή το Siri για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή μουσικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή Οικία ενδέχεται να χρησιμοποιεί το HomePod*, το Apple TV ή το συμβατό με το AirPlay ηχείο ως κύρια πηγή ήχου για τη μετάδοση μουσικής μέσω ροής (ακόμη και αν το HomePod* ή το Apple TV δεν αναπαράγει μουσική τη δεδομένη στιγμή). Η χρήση του Siri σε αυτήν τη συσκευή ή η εκτέλεση μιας άλλης εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει γενική διακοπή της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή iOS ή έναν υπολογιστή με iTunes ως πηγή ήχου για χειροκίνητη μετάδοση μουσικής.

Αν βλέπετε βίντεο, αλλά δεν ακούγεται ήχος

Αν δεν ακούγεται ήχος κατά τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής από τη συσκευή iOS ή το Mac στο Apple TV, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι χαμηλή ή σε σίγαση τόσο στη συσκευή iOS όσο και στην τηλεόραση ή τον δέκτη σας.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay αφού δοκιμάσετε αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

*Το HomePod δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: