Εάν ένα κουμπί ή ένας διακόπτης δεν λειτουργεί στο iPhone ή στο iPad

Εάν ένα κουμπί ή ένας διακόπτης δεν λειτουργεί στο iPhone ή στο iPad, ορίστε μερικά βήματα που ενδέχεται να λύσουν το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, θα χρειαστεί να προγραμματίσετε μια επισκευή.

  1. Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικές μεμβράνες ή θήκες που μπορεί να εμποδίζουν το κουμπί ή τον διακόπτη.

  2. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα ή ακαθαρσίες γύρω από το κουμπί ή τον διακόπτη και καθαρίστε με ένα μαλακό πανί.

  3. Εάν το κουμπί ή ο διακόπτης συνεχίζουν να μην λειτουργούν, έχουν καταστραφεί ή λειτουργούν κατά διαστήματα, μπορείτε να προγραμματίσετε μια επισκευή:

Ημερομηνία δημοσίευσης: