Προετοιμασία του Apple ID σας για αγορές ή λήψεις στο Apple TV

Αν εμφανίζεται το μήνυμα «Δεν υπάρχει λογαριασμός iTunes Store» στο Apple TV σας ή αν δεν ολοκληρώνεται η αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών, να εγγραφείτε σε υπηρεσίες αναπαραγωγής ροής και να κάνετε αγορές με το Apple ID σας.

Σύνδεση στον Ιστό

  1. Μεταβείτε στον ιστότοπο tv.apple.com/gr/ ή music.apple.com/gr/.

  2. Επιλέξτε «Sign In» (Σύνδεση) και κατόπιν συνδεθείτε με το Apple ID σας.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση.

Αν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Apple TV σε συσκευή που δεν είναι της Apple, μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στον ιστό για να διαμορφώσετε το Apple ID σας.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια αγορά από το Apple TV σας

Επαναλάβετε τα βήματα και κατόπιν επιστρέψτε στο Apple TV και συνδεθείτε με το Apple ID και το συνθηματικό σας. Αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: