Εάν το iMovie δεν λειτουργεί στο Mac

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν το iMovie δεν ανοίγει, δεν μπορεί να αναπαραγάγει ένα έργο ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων με τη σειρά

Έπειτα από κάθε βήμα, δοκιμάστε το iMovie για να δείτε αν λύθηκε το πρόβλημα.

Κάντε επανεκκίνηση του Mac

Στο μενού Apple , επιλέξτε «Επανεκκίνηση».

Επαναφέρετε τη μνήμη NVRAM

Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερική συσκευή με το iMovie, όπως μια κάμερα, πραγματοποιήστε επαναφορά της μνήμης NVRAM:

 1. Τερματίστε τη λειτουργία του Mac.

 2. Αποσυνδέστε όλες τις εξωτερικές συσκευές εκτός από το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.

 3. Επαναφορά μνήμης NVRAM.

 4. Ανοίξτε το iMovie και προσπαθήστε να αναπαραγάγετε το πρόβλημα.

  • Εάν το iMovie λειτουργεί, επανασυνδέστε τις συσκευές μία προς μία μέχρι να αναπαραχθεί το πρόβλημα. Επανεκκινήστε το Mac αφού επανασυνδέσετε μια συσκευή, εάν αυτό απαιτείται από τη συσκευή.

  • Εάν το iMovie εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ενδέχεται να πρέπει να ενημερώσετε το υλικολογισμικό της συσκευής σας ή να φροντίσετε για την επισκευή της συσκευής.

Ενημερώστε το macOS και το iMovie

Επιλέξτε το μενού Apple  > App Store και κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημερώσεις». Αν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση για το iMovie, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση» για να την κατεβάσετε και να την εγκαταστήσετε.

Ελέγξτε τη συμβατότητα της κάμερας και της μορφής των πολυμέσων

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια κάμερα και μια μορφή πολυμέσων τα οποία υποστηρίζονται από το iMovie. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε την κάμερά σας ή αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής για υποστήριξη.

Εάν χρησιμοποιείτε διεπαφή βίντεο τρίτου κατασκευαστή με το Mac, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να ελέγξετε αν διατίθενται ενημερώσεις υλικολογισμικού ή άλλου λογισμικού για τη συσκευή σας.

Κάντε δοκιμή με μια νέα βιβλιοθήκη και ένα νέο έργο

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη και ένα δοκιμαστικό έργο, για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα οφείλεται στη βιβλιοθήκη, το έργο ή την εφαρμογή iMovie. Πρώτα, δημιουργήστε μια νέα βιβλιοθήκη:

 1. Κλείστε το iMovie.

 2. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο Option, κάντε κλικ στην εφαρμογή iMovie στο Dock ή κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή iMovie στον φάκελο «Εφαρμογές».

 3. Στο παράθυρο «Άνοιγμα βιβλιοθήκης», κάντε κλικ στην επιλογή «Νέα» για να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη.

 4. Ονομάστε τη δοκιμαστική βιβλιοθήκη «Test iMovie Library» και κατόπιν αποθηκεύστε τη στο φάκελο «Ταινίες» στον φάκελο αφετηρίας σας.

Έπειτα, δημιουργήστε το δοκιμαστικό έργο χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πρότυπο τρέιλερ και εξαγάγετέ το ως αρχείο βίντεο QuickTime:

 1. Στο iMovie, κάντε κλικ στα «Έργα» για να επιστρέψετε στην προβολή «Έργα».

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Νέο τρέιλερ, κάντε κλικ στο πρότυπο τρέιλερ «Δράση» και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία».

 3. Επιλέξτε Αρχείο > Κοινή χρήση > Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο», ονομάστε το αρχείο «Finish Line» και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο βίντεο στο γραφείο εργασίας.

Στη συνέχεια, εισαγάγετε το αρχείο βίντεο QuickTime σε ένα νέο έργο στη νέα βιβλιοθήκη:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έργα» για να επιστρέψετε στην προβολή «Έργα». Στο παράθυρο, κάντε κλικ στην επιλογή «OK».

 2. Επιλέξτε Αρχείο > Νέα ταινία.

 3. Επιλέξτε Αρχείο > Εισαγωγή πολυμέσων και κάντε κλικ στο «Γραφείο εργασίας» στην πλαϊνή στήλη του παραθύρου «Εισαγωγή». Επιλέξτε το αρχείο «FinishLine.mov» από τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί «Εισαγωγή επιλεγμένων».

 4. Επιλέξτε το κλιπ στο πρόγραμμα περιήγησης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Ε για να προσθέσετε το κλιπ στη γραμμή χρόνου.

 5. Δοκιμάστε να αναπαραγάγετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζατε. Για παράδειγμα, εάν έκλεισε το iMovie κατά την προσθήκη μιας μετάβασης, δοκιμάστε να προσθέσετε μια μετάβαση στη γραμμή χρόνου.

Εάν η νέα βιβλιοθήκη και το έργο λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο, τότε έχετε απομονώσει την αιτία του προβλήματος στην αρχική βιβλιοθήκη ή το αρχικό έργο. Δοκιμάστε να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση της αρχικής βιβλιοθήκης από ένα εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine ή άλλο εφεδρικό αντίγραφο.

Επαναφέρετε το iMovie

Επαναφέρετε το iMovie στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι βιβλιοθήκες δεν θα επηρεαστούν.

Εγκαταστήστε ξανά το iMovie

Διαγράψτε το iMovie και κατόπιν κατεβάστε και εγκαταστήστε το ξανά. Οι βιβλιοθήκες δεν θα επηρεαστούν.

Εξακολουθεί να μην λειτουργεί;

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: