Αυτόματη αντιστοίχιση του τέμπο στο Logic Pro για Mac

Πραγματοποιήστε εγγραφή χωρίς μετρονόμο, ζητήστε από το Έξυπνο τέμπο να αναλύσει την εγγραφή και να δημιουργήσει αυτόματα έναν χάρτη τέμπο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε υποδείξεις για να βελτιώσετε την ανάλυση και να προσθέσετε αλλαγές στο μέτρο.

Μπορείτε να εγγράψετε κανάλια ήχου ή MIDI χωρίς μετρονόμο και να χρησιμοποιήσετε το Έξυπνο τέμπο για να αναλύσει την εγγραφή με δύο τρόπους:

 • Με την εγγραφή με ελεύθερο τέμπο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή χωρίς μετρονόμο και να προσαρμόσετε γρήγορα το κανάλι στο τέμπο του έργου ή να προσαρμόσετε το τέμπο του έργου στο νέο κανάλι που εγγράψατε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια ελεύθερη εγγραφή σε ένα κενό έργο ή σε ένα έργο που έχει ήδη άλλα κανάλια. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εφαρμόσετε ένα μέσο τέμπο της ελεύθερης εγγραφής σας στο έργο.

 • Με τη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή) ή τη λειτουργία «Automatic» (Αυτόματα), μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή χωρίς μετρονόμο και να χρησιμοποιήσετε το Logic Pro για να αντιστοιχίσει το τέμπο του έργου κατά την εγγραφή. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία που σχετίζονται με το τέμπο, όπως τον μετρονόμο, την προσθήκη Drummer και τα εφέ συγχρονισμού τέμπο, τα οποία θα ακολουθούν τον χάρτη τέμπο της αρχικής εγγραφής σας.

Μετά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε υποδείξεις για να βελτιώσετε την ανάλυση του τέμπο και να προσθέσετε δεδομένα μέτρου.

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Έξυπνου τέμπο, επιλέξτε τη λειτουργία «Keep» (Διατήρηση).

Χρήση της εγγραφής ελεύθερου τέμπο

 1. Προσθέστε το κουμπί εγγραφής ελεύθερου τέμπο στη γραμμή εργαλείων:

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφής ελεύθερου τέμποΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του κομματιού σας. Αν το έργο σας έχει άλλα κανάλια, αυτά είναι σε σίγαση κατά την εγγραφή, ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή χωρίς να σκέφτεστε το τέμπο.

 3. Όταν τελειώσετε, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Εγγραφής ελεύθερου τέμπο.

 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέξτε πώς θέλετε να χειρίζεται το Έξυπνο τέμπο την ανάλυση και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή».

  • Αν αυτό είναι το πρώτο κανάλι στο έργο, ίσως θέλετε να επιλέξετε «Εφαρμογή τέμπο περιοχής σε τέμπο έργου», το οποίο θα δημιουργήσει έναν χάρτη τέμπο για το έργο.

  • Αν το έργο είχε κανάλια πριν από αυτό, ίσως θέλετε να επιλέξετε «Εφαρμογή τέμπο έργου σε περιοχή», ώστε η νέα εγγραφή να προσαρμόζεται στο τέμπο των άλλων καναλιών του έργου.

 5. Περικόψτε τυχόν σίγαση από την αρχή ή το τέλος της εγγραφής και μετακινήστε την περιοχή στη θέση που θέλετε στη γραμμή χρόνου.

Για να προσδιορίσετε την ακρίβεια της ανάλυσης του Έξυπνου τέμπο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον μετρονόμο και να αναπαραγάγετε την εγγραφή σας. Αν πιστεύετε ότι η ανάλυση του Έξυπνου τέμπο θα μπορούσε να είναι πιο ακριβής, προσθέστε υποδείξεις για τη βελτίωση της ανάλυσης, την επεξεργασία δεικτών μπιτ και πολλά άλλα στον Επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο.

Εγγραφή χωρίς μετρονόμο στη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή) ή τη λειτουργία «Automatic» (Αυτόματα)

Για να αντιστοιχίσετε το τέμπο του έργου με την εκτέλεσή σας κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή) ή τη λειτουργία «Automatic» (Αυτόματα). Χρησιμοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή) κατά την εγγραφή των πρώτων καναλιών στο νέο σας έργο. Με τη λειτουργία «Automatic» (Αυτόματα), το Logic Pro επιλέγει αυτόματα τη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή) αν δεν υπάρχει υλικό αναφοράς τέμπο στο έργο (ή αν ο μετρονόμος είναι απενεργοποιημένος) ή επιλέγει τη λειτουργία «Keep» (Διατήρηση) αν υπάρχουν κανάλια με υλικό αναφοράς τέμπο.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο έργο.

 2. Για να προβάλετε την περιοχή των καναλιών, κάντε κλικ στο κουμπί περιοχής καναλιώνΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 3. Κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού του Έξυπνου τέμπο στην ενότητα «Tempo» (Τέμπο) της οθόνης LCD και κατόπιν επιλέξτε «Adapt» (Προσαρμογή) ή «Auto» (Αυτόματα).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί του μετρονόμουΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στη γραμμή εργαλείων για τον απενεργοποιήσετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ενεργοποίησης εγγραφήςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στην κεφαλίδα καναλιού.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί εγγραφήςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα(ή πατήστε το πλήκτρο R στο πληκτρολόγιό σας) για να ξεκινήσετε την εγγραφή του καναλιού ήχου ή καναλιού MIDI. Το Logic δημιουργεί έναν χάρτη τέμπο, ο οποίος εμφανίζεται στο κανάλι τέμπο πάνω από την περιοχή των καναλιών.

  Το κανάλι τέμπο που δείχνει έναν χάρτη τέμπο μετά την εγγραφή ενός καναλιού MIDI στη λειτουργία «Adapt» του Έξυπνου τέμπο
 7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στο κουμπί διακοπήςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 8. Περικόψτε τυχόν σίγαση από την αρχή ή το τέλος της εγγραφής και κατόπιν μετακινήστε την περιοχή στη θέση που θέλετε στη γραμμή χρόνου. Όταν μετακινείτε ή επεξεργάζεστε την περιοχή, οι αλλαγές στο τέμπο ακολουθούν την περιοχή στη νέα της θέση.

 9. Αν χρησιμοποιήσατε τη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή), βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταβεί στη λειτουργία «Automatic» (Αυτόματα) ή «Keep» (Διατήρηση), ώστε τυχόν επόμενες εγγραφές να μην αλλάξουν τον αρχικό χάρτη τέμπο.

Στη συνέχεια, προσθέστε ένα κανάλι Drummer, τα Apple Loop στο κανάλι ή άλλα ρυθμικά στοιχεία, τα οποία θα ακολουθούν αυτόματα τον αρχικό χάρτη τέμπο. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το μετρονόμο και ο μετρονόμος θα ακολουθήσει τον χάρτη τέμπο.

Όταν μετακινείτε ή επεξεργάζεστε περιοχές, οι αλλαγές στο τέμπο ακολουθούν τις περιοχές στη νέα τους θέση. Αν κάνατε μια πολυκάναλη εγγραφή και προσθέσετε κανάλια αργότερα, μπορείτε να προσθέσετε τα κανάλια στο σύνολο των καναλιών που χρησιμοποιεί το Έξυπνο τέμπο για τη δημιουργία του χάρτη τέμπο και να αναλύσετε ξανά το τέμπο.

Βελτιώστε την ανάλυση Έξυπνου τέμπο για περιοχές ήχου με υποδείξεις

Αφού αναλύσετε αρχικά μια περιοχή ήχου με το Έξυπνο τέμπο, ίσως θέλετε να βελτιώσετε την ανάλυση για να κάνετε τον χάρτη τέμπο πιο ακριβή. Με τη Λειτουργία υπόδειξης στον Επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο, μπορείτε να προσθέσετε «υποδείξεις» για να βοηθήσετε το Logic Pro να ανιχνεύσει τις θέσεις και τα μπιτ με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Και αν η εγγραφή σας έχει αλλαγές στο μέτρο και θέλετε το Logic Pro να τις εντοπίσει, πρέπει να προσθέσετε υποδείξεις για το μέτρο. Οι αλλαγές στο μέτρο εντός μιας περιοχής ή μιας επιλογής μπορούν να εντοπιστούν μόνο με την προσθήκη υποδείξεων για το μέτρο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία υπόδειξης:

 1. Κάντε διπλό κλικ στην περιοχή στην οποία θέλετε να εργαστείτε στην περιοχή καναλιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Έξυπνο τέμπο» στον επεξεργαστή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου. Η λειτουργία υπόδειξης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, κουμπί Λειτουργίας υπόδειξηςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στη γραμμή ελέγχου του Επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο.

 2. Για να προσθέσετε μια υπόδειξη για τη θέση, τοποθετήστε τον δείκτη σας στο επάνω μέρος της κύριας οθόνης του επεξεργαστή και κατόπιν κάντε κλικ. Στην περιοχή εμφανίζεται μια πορτοκαλί γραμμή με κυκλική λαβή.

  Προσθήκη υπόδειξης για τη θέση στον Επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο
 3. Για να προσθέσετε μια υπόδειξη για το μπιτ, κάντε κλικ στο κάτω μέρος της περιοχής στην κύρια οθόνη.

 4. Για να προσθέσετε μια υπόδειξη για το μέτρο:

  • Προσθέστε μια υπόδειξη για τη θέση ή το μπιτ όπου θα γίνει η αλλαγή του μέτρου.

  • Κάντε κλικ στο μέτρο πάνω από την υπόδειξη.

  • Επιλέξτε το μέτρο από το αναδυόμενο μενού.

 5. Για να προσθέσετε ένα εύρος τέμπο, κάντε ένα από τα εξής:

  • Προσθέστε μια υπόδειξη για τη θέση στο πρώτο μπιτ μιας γραμμής, υποδείξεις για το μπιτ σε κάθε μπιτ που απομένει στη γραμμή και μια υπόδειξη για τη θέση στην παρακάτω γραμμή.

  • Προσθέστε υποδείξεις για θέσεις σε τρεις διαδοχικές γραμμές.

   Αφού εφαρμόσετε τις αλλαγές και ενημερώσετε την ανάλυση τέμπο, δημιουργείται ένα εύρος τέμπο που διαρκεί μέχρι την επόμενη υπόδειξη.

 6. Για να μετακινήσετε μια υπόδειξη, σύρετε τη λαβή προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

 7. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη υποδείξεων, κάντε κλικ στην επιλογή «Εφαρμογή αλλαγών» στη γραμμή εργαλείων του επεξεργαστή.

Η προσθήκη μόνο μερικών υποδείξεων για τη θέση και το μπιτ μπορεί να βελτιώσει την ανάλυση. Μπορείτε να συνεχίσετε να προσθέτετε υποδείξεις αργότερα, αλλά να θυμάστε να εφαρμόζετε τις αλλαγές κάθε φορά που προσθέτετε νέες υποδείξεις.

Κλείδωμα εύρους

Αν θέλετε να προσθέσετε υποδείξεις σε άλλα τμήματα της περιοχής, μπορείτε να κλειδώσετε περιοχές που έχετε ήδη αναλύσει, ώστε να μην αναλυθούν όταν εφαρμόσετε ξανά τις αλλαγές:

 1. Για να επιλέξετε το εύρος που θέλετε να κλειδώσετε, κάντε κλικ και σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στον χάρακα ή στο κέντρο της κυματομορφής του επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο.

 2. Κάντε κλικ ενώ πατάτε το πλήκτρο Option στο επιλεγμένο εύρος και κατόπιν επιλέξτε «Lock Range» (Κλείδωμα εύρους) από το αναδυόμενο μενού.

Προεπισκόπηση, επεξεργασία δεδομένων τέμπο και πολλά άλλα στον επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο

Ο Επεξεργαστής Έξυπνου τέμπο περιλαμβάνει επίσης άλλες λειτουργίες:

 • Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα τέμπο στο αρχείο ήχου, κάντε κλικ στο αναδυόμενο μενού «Επεξεργασία». Μπορείτε να αναλύσετε ξανά το αρχείο ήχου, να εφαρμόσετε το τέμπο μιας περιοχής του έργου ή να εφαρμόσετε το τέμπο του έργου σε μια περιοχή, να επεκτείνετε τις αλλαγές στο τέμπο, να αφαιρέσετε τις αλλαγές τέμπο που έγιναν στο αρχείο και πολλά άλλα.

 • Για να διπλασιάσετε ή να μειώσετε στο μισό το τέμπο του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή «x2» ή «/2» στην οθόνη Τέμπο. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε εγγράψει ένα κανάλι ήχου στη λειτουργία «Adapt» (Προσαρμογή) και το Logic Pro να εντόπισε το τέμπο στη διπλάσια ή στη μισή ταχύτητα από αυτή που θέλετε.

 • Για να κάνετε προεπισκόπηση του αρχείου, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναπαραγωγήςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 • Για να προσθέσετε ένα μετρονόμο στην προεπισκόπηση, κάντε κλικ στο κουμπί του μετρονόμουΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 • Για να αναπαράγετε το αρχείο ή την επιλογή σε loop, κάντε κλικ στο εικονίδιο loopΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 • Για πιο λεπτομερή επεξεργασία στον Επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο, όπως κλιμάκωση μιας επιλογής δεικτών θέσης στις επιλεγμένες περιοχές, κάντε κλικ στο κουμπί της Λειτουργίας υπόδειξηςΔεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπόδειξης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο

Χρήση του Έξυπνου τέμπο με πολυκάναλη εγγραφή

Για πολυκάναλες εγγραφές ήχου, το Logic Pro δημιουργεί ένα downmix ενός πολυκάναλου συνόλου αρχείων. Στη συνέχεια, το Έξυπνο τέμπο αναλύει το downmix για να δημιουργήσει τον χάρτη τέμπο.

Μπορείτε να εργαστείτε σε εγγραφές Έξυπνου τέμπο και πολυκάναλες εγγραφές με τρεις τρόπους:

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πολυκάναλη εγγραφή και να χρησιμοποιήσετε το Έξυπνο τέμπο για να αντιστοιχίσετε το τέμπο κατά την εγγραφή.

 • Μπορείτε να εισαγάγετε πολλά αρχεία ήχου σε ένα έργο και να χρησιμοποιήστε το Έξυπνο τέμπο για να τα αναλύσετε ταυτόχρονα κατά την εισαγωγή.

 • Μπορείτε να επιλέξετε περιοχές ήχου στην περιοχή των καναλιών ενός έργου και να χρησιμοποιήσετε το Έξυπνο τέμπο για να τα αναλύσετε μαζί.

Όταν δημιουργείτε μια πολυκάναλη εγγραφή ή αν εισάγετε πολλά αρχεία στην περιοχή των καναλιών, ορίστε πρώτα αυτές τις επιλογές.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Ρυθμίσεις έργου > Έξυπνο τέμπο.

 2. Επιλέξτε «Adapt Project Tempo» (Προσαρμογή τέμπο έργου) από το αναδυόμενο μενού «Default for Project Tempo mode» (Προεπιλογή για τη λειτουργία Τέμπο έργου).

 3. Κατά την εισαγωγή αρχείων ήχου, επιλέξτε «On» (Ενεργό) από το αναδυόμενο μενού «Set imported audio files to» (Ορισμός εισαγμένων αρχείων ήχου σε). Αυτό ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Flex για τα εισαγμένα αρχεία.

Κατά τη βελτίωση της ανάλυσης τέμπο στον επεξεργαστή Έξυπνου τέμπο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το downmix, το οποίο μπορείτε να επιλέξετε από την οθόνη ονόματος αρχείου στη γραμμή εργαλείων του επεξεργαστή Έξπνου τέμπο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Έξυπνου τέμπο με πολυκάναλη εγγραφή

Αν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε εγγραφή με το Έξυπνο τέμπο

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Έξυπνου τέμπο, επιλέξτε τη λειτουργία «Keep» (Διατήρηση). Με τη λειτουργία «Keep» (Διατήρηση), το υλικό που σχετίζεται με το τέμπο, όπως τα κανάλια Drummer, προσαρμόζεται στην τρέχουσα ρύθμιση τέμπο. Μπορείτε ακόμα να αναλύσετε κανάλια μετά την εγγραφή τους.

Για να επιλέξετε τη λειτουργία «Keep» (Διατήρηση):

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Ρυθμίσεις έργου > Έξυπνο τέμπο.

 2. Από το αναδυόμενο μενού της λειτουργίας Προσαρμογής τέμπο έργου, επιλέξτε «Keep Project Tempo» (Διατήρηση τέμπο έργου).

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: