Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης και τη φόρτιση της μπαταρίας στο iPod shuffle

Όταν ενεργοποιήσετε το iPod shuffle, μπορείτε να ελέγξετε τη λυχνία κατάστασης για να δείτε τη φόρτιση της μπαταρίας κατά προσέγγιση και άλλες πληροφορίες.

Επιλέξτε το μοντέλο του iPod shuffle.

iPod shuffle (4ης γενιάς)

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας, κοιτάξτε τη λυχνία κατάστασης ή χρησιμοποιήστε το VoiceOver.

Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης

Λυχνία κατάστασης όταν το iPod είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας:

 • Πράσινο χρώμα: Υψηλό φορτίο

 • Αναμμένη σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: Φόρτιση σε εξέλιξη

 • Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Η συσκευή συγχρονίζεται με το iTunes ή χρησιμοποιείται ως δίσκος

Λυχνία κατάστασης όταν το iPod δεν είναι συνδεδεμένο:

 • Πράσινο χρώμα: Φόρτιση 50% - 100%

 • Αναμμένη σταθερά με πορτοκαλί χρώμα: Φόρτιση 25% - 49%

 • Κόκκινο χρώμα: Φόρτιση κάτω από το 25%

Χρήση VoiceOver

 1. Φορέστε τα ακουστικά και συνδέστε τα στο iPod shuffle.

 2. Αποσυνδέστε τυχόν καλώδια USB από το iPod shuffle.

 3. Πιέστε το κουμπί VoiceOver δύο φορές. Μέσω των ακουστικών, το VoiceOver εκφωνεί τη φόρτιση της μπαταρίας κατά προσέγγιση.

No alt supplied for Image

iPod shuffle (3ης γενιάς)

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας, κοιτάξτε τη λυχνία κατάστασης ή χρησιμοποιήστε το VoiceOver.

Ελέγξτε τη λυχνία κατάστασης

 • Πράσινο χρώμα: Φόρτιση 50% - 100%

 • Πορτοκαλί χρώμα: Φόρτιση 25% - 49%

 • Κόκκινο χρώμα: Φόρτιση κάτω από το 25%

 • Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα: Φόρτιση κάτω από το 1%

 • Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Η συσκευή συγχρονίζεται με το iTunes ή χρησιμοποιείται ως δίσκος

 • Δεν ανάβει: Η συσκευή έχει αποφορτιστεί πλήρως ή είναι απενεργοποιημένη (εάν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα και η λυχνία κατάστασης εξακολουθεί να μην ανάβει, η σύνδεση USB μπορεί να μην έχει γίνει σωστά ή μπορεί ο υπολογιστής να είναι απενεργοποιημένος)

iPod shuffle (3ης γενιάς)

Χρήση VoiceOver

 1. Φορέστε τα ακουστικά και συνδέστε τα στο iPod shuffle.

 2. Αποσυνδέστε τυχόν καλώδια USB από το iPod shuffle.

 3. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή σας γρήγορα. Μέσω των ακουστικών, θα ακούσετε το VoiceOver να εκφωνεί τη φόρτιση της μπαταρίας κατά προσέγγιση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, το VoiceOver θα σας ενημερώσει αυτόματα μόλις η φόρτιση της μπαταρίας φτάσει στο 10%. Και αν το iPod shuffle πρόκειται να απενεργοποιηθεί λόγω χαμηλής στάθμης μπαταρίας, θα ακούσετε τρεις ηχητικούς τόνους.

iPod shuffle (2ης γενιάς)

Υπάρχουν δύο τρόποι να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας:

 • Εάν η συσκευή σας είναι ήδη ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας χωρίς να διακόψετε την αναπαραγωγή. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε γρήγορα τη συσκευή και στη συνέχεια ελέγξτε το χρώμα των λυχνιών κατάστασης.

 • Δείτε τις λυχνίες κατάστασης τη στιγμή που αποσυνδέετε το iPod shuffle.

Δείτε τι σημαίνουν οι λυχνίες κατάστασης:

 • Πράσινο χρώμα: Φόρτιση 31% - 100%

 • Πορτοκαλί χρώμα: Φόρτιση 10% - 30%

 • Κόκκινο χρώμα: Φόρτιση κάτω από το 10%

 • Σβηστή: Πλήρης αποφόρτιση*

 • Αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα και στη συνέχεια αναβοσβήνει δύο φορές με πορτοκαλί χρώμα για 10 δευτερόλεπτα: Πρέπει να γίνει επαναφορά της συσκευής λόγω σφάλματος

iPod shuffle (2ης γενιάς)

iPod shuffle (1ης γενιάς)

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας, πιέστε το κουμπί κατάστασης μπαταρίας και δείτε το χρώμα της λυχνίας κατάστασης. Δείτε τι σημαίνουν οι λυχνίες:

 • Πράσινο χρώμα: Υψηλό φορτίο

 • Πορτοκαλί χρώμα: Χαμηλό φορτίο

 • Κόκκινο χρώμα: Πολύ χαμηλό φορτίο

 • Σβηστή: Πλήρης αποφόρτιση*

 • Αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα: Η συσκευή χρησιμοποιείται ως δίσκος

iPod shuffle (1ης γενιάς)

*Εάν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη, μπορείτε να τη φορτίσετε έως το 80% σε περίπου δύο ώρες και έως το 100% σε περίπου τέσσερις ώρες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: