Διαχείριση προσκλήσεων σύσκεψης του Exchange στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τις προσκλήσεις σύσκεψης του Microsoft Exchange χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ημερολόγιο για να προσκαλέσετε συναδέλφους σε συσκέψεις, να προωθήσετε προσκλήσεις σύσκεψης, να προτείνετε νέες ώρες σύσκεψης και πολλά περισσότερα.

Δείτε τις απαιτήσεις

Δείτε τι θα χρειαστείτε:

 • iPhone, iPad ή iPod touch με την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS

 • Έναν λογαριασμό με Microsoft Exchange 2010 ή νεότερη έκδοση

Πρόσκληση συναδέλφων σε μια σύσκεψη

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη» No alt supplied for Image για να δημιουργήσετε ένα νέο γεγονός. Για ένα υπάρχον γεγονός, αγγίξτε το γεγονός και κατόπιν αγγίξτε «Αλλαγές».

 2. Αγγίξτε «Προσκεκλημένοι».

  iPhone calendar add New Event screen with "Invitees" selected
 3. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Τέλος». Αφού πατήσετε «Τέλος», κάθε προσκεκλημένος θα λάβει ένα email που του δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτεί, να απορρίψει ή να αποδεχτεί με επιφύλαξη την πρόσκληση.

Προώθηση πρόσκλησης σε μια σύσκεψη

Σε ορισμένους διακομιστές του Exchange, οποιοσδήποτε συμμετέχων σε ένα γεγονός μπορεί να προσκαλεί άλλους συμμετέχοντες.

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, κατόπιν, αγγίξτε ένα γεγονός.

 2. Αγγίξτε «Επεξεργασία».

 3. Αγγίξτε «Προσκεκλημένοι».

 4. Αγγίξτε «Προσθήκη προσκεκλημένων».

 5. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email των νέων προσκεκλημένων και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Τέλος». Αν η σύσκεψη είναι επαναλαμβανόμενη, αγγίξτε «Μόνο για τρέχον γεγονός» ή «Για μελλοντικά γεγονότα».

 6. Αγγίξτε «Τέλος» στην οθόνη «Επεξεργασία γεγονότος».

Πρόταση νέας ώρας σύσκεψης

Οποιοσδήποτε προσκεκλημένος μπορεί να προτείνει νέα ώρα* για μια σύσκεψη στο Ημερολόγιο.

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, κατόπιν, αγγίξτε ένα γεγονός.

 2. Αγγίξτε «Προτείνετε νέα ώρα».

  Calendar app on iPhone showing the Propose New Time button on an event invitation.
 3. Επιλέξτε μια νέα ώρα από τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών.

 4. αγγίξτε «Τέλος».

Το Ημερολόγιο θα στείλει μια γνωστοποίηση στον διοργανωτή σχετικά με την προτεινόμενη ώρα. Ο διοργανωτής μπορεί είτε να αποδεχτεί είτε να αγνοήσει την προτεινόμενη ώρα είτε να αποστείλει μια απάντηση μέσω email. Αν ο διοργανωτής αποδεχτεί τη νέα ώρα, η ώρα της σύσκεψης θα αλλάξει.

Ακύρωση σύσκεψης

 1. Ανοίξτε το Ημερολόγιο και, κατόπιν, αγγίξτε ένα γεγονός.

 2. Αγγίξτε «Διαγραφή γεγονότος».

  iPhone calendar Event Details screen with "Delete Event" at the bottom
 3. Αγγίξτε «Διαγραφή γεγονότος» ξανά για επιβεβαίωση.

Το Ημερολόγιο θα στείλει μια γνωστοποίηση σε όλους τους προσκεκλημένους στη σύσκεψη ενημερώνοντάς τους ότι η σύσκεψη έχει ακυρωθεί.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο στο iPhone, το iPad και το iPod touch.

* Για αυτήν τη δυνατότητα απαιτείται Office 365 ή Microsoft Exchange 2016 ή νεότερη έκδοση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: