Χρήση MDM για ενεργοποίηση της Απομακρυσμένης διαχείρισης σε macOS

Μάθετε πώς να ελέγχετε ένα απομακρυσμένο Mac η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω της Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM).

Για να ελέγξετε ένα απομακρυσμένο Mac η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω της Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM), χρησιμοποιήστε την εντολή Enable Remote Desktop. Η εντολή Enable Remote Desktop ενεργοποιεί την Απομακρυσμένη διαχείριση για όλους τους χρήστες που έχουν ενεργοποιήσει τις επιλογές «Παρατήρηση» και «Έλεγχος».

Ημερομηνία δημοσίευσης: