Ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου και συνέπειες στην εγγύηση

Ενημερωθείτε για την ανάκτηση των δεδομένων σκληρού δίσκου και τις συνέπειες στην εγγύηση.

Οι σκληροί δίσκοι που έχουν καταστεί μη λειτουργικοί λόγω της συνήθους χρήσης και στους οποίους έχει εκτελεστεί ανάκτηση δεδομένων από τρίτες εταιρείες που ειδικεύονται στις υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων μπορούν να επιστραφούν στην Apple για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρόγραμμα AppleCare Protection Plan. Το κόστος των προσπαθειών ανάκτησης δεδομένων δεν καλύπτεται από την Περιορισμένη εγγύηση της Apple.

Κατά κανόνα, αν το αυτοκόλλητο ασφαλείας από το εργοστάσιο σχιστεί ή αφαιρεθεί, ο σκληρός δίσκος θα αποκλειστεί από την κάλυψη. Ωστόσο, αν σε αυτόν τον δίσκο υπάρχει κάποια ετικέτα από τρίτη εταιρεία που ειδικεύεται στην ανάκτηση δεδομένων, η Apple δεν θα αποκλείσει την κάλυψη από την εγγύηση βάσει αυτού.

Οι δίσκοι οι οποίοι δεν είναι πλέον λειτουργικοί λόγω προβλήματος που δεν εμπίπτει στη συνήθη χρήση, όπως ζημιά από κρούση, πτώση, έκθεση σε υγρασία ή άλλες περιπτώσεις εκτός της συνήθους χρήσης, δεν θα γίνονται δεκτοί για αντικατάσταση στο πλαίσιο της εγγύησης, ανεξάρτητα από το αν έχει εκτελεστεί ανάκτηση δεδομένων.

Η χρήση τρίτων εταιρειών που ειδικεύονται στην ανάκτηση δεδομένων επαφίεται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του πελάτη. Αυτές οι εταιρείες δεν είναι ούτε Εξουσιοδοτημένοι πάροχοι σέρβις της Apple ούτε η Apple παρέχει εγγύηση για οποιεσδήποτε υπηρεσίες τους.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς να δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων σας ανά τακτά διαστήματα.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: