Συνδέστε το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών σας με το Apple School Manager

Μάθετε ποια Συστήματα πληροφόρησης μαθητών (SIS) υποστηρίζει το Apple School Manager και πώς μπορείτε να συνδέσετε το SIS που διαθέτετε για να εισαγάγετε τα δεδομένα σας.

Μάθετε τι συμβαίνει όταν συνδέεστε στο Apple School Manager

Μπορείτε να συνδέσετε το Apple School Manager σε υποστηριζόμενες λύσεις Συστημάτων πληροφόρησης μαθητών (SIS) με ασφάλεια. Αν συνδέσετε τη λύση SIS που χρησιμοποιείτε, οι πληροφορίες για τους μαθητές, το προσωπικό και την τάξη θα αντιγραφούν στο Apple School Manager για τη δημιουργία διαχειριζόμενων Apple ID, τοποθεσιών και μαθημάτων. Οι αλλαγές που κάνετε στη λύση SIS ενημερώνονται αυτόματα στο Apple School Manager.

Δείτε μια λίστα με συμβατές λύσεις SIS.

Σύνδεση της λύσης SIS

Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το SFTP για την εισαγωγή πληροφοριών, ελέγξτε τις πληροφορίες SFTP στην επόμενη ενότητα προτού συνδέσετε τη λύση SIS που χρησιμοποιείτε με το Apple School Manager.

 1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» στην κάτω αριστερή γωνία, επιλέξτε «Πηγή δεδομένων» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη» δίπλα στην επιλογή «Εύρεση μαθητών, προσωπικού και τάξεων» και επιλέξτε το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών (SIS).

 4. Επιλέξτε το SIS από το αναδυόμενο μενού και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση».

 5. Ακολουθήστε τις λεπτομερείς οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εξουσιοδοτήσετε τη συγκεκριμένη λύση SIS που χρησιμοποιείτε. Κάθε SIS διαχειρίζεται τα δεδομένα και την ασφάλειά του διαφορετικά.

 6. Εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

 7. Επιλέξτε αν θα γίνεται ή όχι συγχρονισμός δεδομένων 30 ημέρες πριν από την έναρξη της ακαδημαϊκής περιόδου.*

  • Από προεπιλογή, το SIS θα ανακτά δεδομένα μόνο από την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο. Αν επιλέξετε να γίνεται συγχρονισμός από πριν, θα λάβετε δεδομένα από οποιαδήποτε ακαδημαϊκή περίοδο ξεκινά στις επόμενες 30 ημέρες. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση μετά τη διαμόρφωση της σύνδεσης του SIS.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Σύνδεση» και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ανάλογα με την ταχύτητα σύνδεσης και τον όγκο των δεδομένων που εισαγάγετε, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει αρκετή ώρα.

 9. Ελέγξτε τυχόν λάθη που εντοπίστηκαν. Θα πρέπει να τα διορθώσετε στη λύση SIS.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος δεδομένων [το όνομα της λύσης SIS]», για να δείτε τα δεδομένα που προσθέσατε.

 11. Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και κατόπιν κάντε κλικ στην «Επιβεβαίωση».

Αφού ολοκληρώσετε την αρχική εισαγωγή, θα δείτε το όνομα της λύσης SIS που χρησιμοποιείτε και το περιεχόμενο που εισήχθηκε. Το Apple School Manager ενημερώνεται κάθε 24 ώρες από το SIS. Αν προσθέσετε έναν νέο μαθητή στη λύση SIS, το Apple School Manager θα δημιουργήσει αυτόματα έναν λογαριασμό και ένα διαχειριζόμενο Apple ID για αυτόν τον μαθητή. Αφού δημιουργηθούν αυτά τα διαπιστευτήρια, μπορείτε να τα κοινοποιήσετε στον κάτοχο του λογαριασμού.

* Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα με το σύστημα SIS PowerSchool, εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη έκδοση της προσθήκης Apple School Manager. Αν χρησιμοποιείτε αυτήν τη δυνατότητα με το σύστημα SIS Infinite Campus, χρησιμοποιήστε μια διεύθυνση URL API OneRoster v1.1.

Ενημέρωση του Infinite Campus OAuth 2.0

Το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών (SIS) Infinite Campus καταργεί το OAuth 1.0 στις 30 Ιουνίου 2023. Ακολουθήστε τα βήματα σε αυτή την ενότητα για ενημέρωση στο Infinite Campus OAuth 2.0.

Οι διαχειριστές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του Infinite Campus για τη μετεγκατάσταση από το OAuth 1.0 στο OAuth 2.0.

 1. Στο Apple School Manager, συνδεθείτε με έναν χρήστη που έχει τον ρόλο του διαχειριστή, του υπεύθυνου διαχείρισης ιδρύματος ή του υπεύθυνου διαχείρισης ατόμων.

 2. Επιλέξτε το όνομά σας στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης.

 3. Επιλέξτε «Προτιμήσεις» και κατόπιν επιλέξτε «Συγχρονισμός καταλόγου».

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» για το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών.

 5. Ενημερώστε τη βασική διεύθυνση URL του Infinite Campus για το OAuth 2.0, το οποίο παρέχεται στον διακομιστή Infinite Campus.

 6. Ενημερώστε το αναγνωριστικό πελάτη.

 7. Ενημερώστε το μυστικό.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» για να ενημερώσετε τα διαπιστευτήρια.

Για να συγχρονίσετε ξανά το Apple School Manager με το Infinite Campus χειροκίνητα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Επεξεργασία» για το Σύστημα πληροφόρησης μαθητών.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ανανέωση».

Τυχόν σφάλματα θα εμφανίζονται στις «Προτιμήσεις» του Apple School Manager στην ενότητα «Συγχρονισμός καταλόγου».

Αν έχετε χρησιμοποιήσει το SFTP στο παρελθόν

Μπορείτε επίσης χρησιμοποιήσετε το SFTP για να ανεβάσετε δεδομένα μαθητών, προσωπικού και τάξεων στο Apple School Manager με βάση τα αρχεία που έχετε εξαγάγει από τη λύση SIS. Αν έχετε ήδη χρησιμοποιήσει το ανέβασμα SFTP για να δημιουργήσετε χρήστες και τάξεις και μεταβείτε από τη χρήση του SFTP σε άμεση σύνδεση του SIS, το Apple School Manager θα δημιουργήσει νέα ID για όλους τους χρήστες σας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε διπλότυπους λογαριασμούς για τους χρήστες που είχατε ήδη δημιουργήσει μέσω SFTP. Για να αποφύγετε τις διπλότυπες εγγραφές, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το SFTP αντί για την άμεση σύνδεση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: