Προετοιμαστείτε για τις νέες απαιτήσεις σχετικά με τα προφίλ διαμόρφωσης στα iOS 15, iPadOS 15 και macOS Monterey

Στα iOS 15, iPadOS 15 και macOS Monterey, κάθε φορτίο σε ένα προφίλ διαμόρφωσης πρέπει να περιέχει ένα μοναδικό PayloadIdentifier.

Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων.

Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση προφίλ που περιέχει πολλά φορτία με το ίδιο PayloadIdentifier. Εάν η εγκατάσταση ενός προφίλ αποτύχει, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) για να βεβαιωθείτε ότι πληροί αυτήν την απαίτηση.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: