Πληροφορίες για το Xsan στο macOS Server 5.11.1 και το macOS Server 5.12

Με τα εργαλεία διαχείρισης γραμμής εντολών Xsan που είναι ενσωματωμένα στο macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις, δεν χρειάζεστε πλέον το macOS Server για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε δίκτυα αποθήκευσης Xsan.

Για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε δίκτυα αποθήκευσης Xsan, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο γραμμής εντολών xsanctl που είναι ενσωματωμένο στο macOS Big Sur και νεότερες εκδόσεις. Υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες δυνατότητες του Xsan και είναι συμβατό με το Quantum StorNext 7. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το εργαλείο, πληκτρολογήστε man xsanctl στο Τερματικό.

Στο macOS Server 5.11.1, η διεπαφή διαμόρφωσης Xsan θα αποκρύπτεται στις νέες εγκαταστάσεις του macOS Server, αλλά θα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά για τις εγκαταστάσεις αναβάθμισης.

Η διεπαφή διαμόρφωσης Xsan έχει αφαιρεθεί από το macOS Server 5.12. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μετεγκατάσταση στα νέα εργαλεία, ανατρέξτε στον Οδηγό διαχείρισης Xsan (PDF).

Ημερομηνία δημοσίευσης: