Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στο macOS Catalina

Το macOS Catalina παρέχεται με πολλούς ενσωματωμένους τυπογραφικούς χαρακτήρες ή με γραφικούς χαρακτήρες με δυνατότητα λήψης.

Οι ακόλουθες γραμματοσειρές εγκαθίστανται και ενεργοποιούνται αυτόματα από το macOS Catalina. Πρόσθετες γραμματοσειρές είναι διαθέσιμες για λήψη ή ανάλογα με τις απαιτήσεις του εγγράφου ή της εφαρμογής σας. Μπορεί να προστεθούν νέες ή ενημερωμένες γραμματοσειρές με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η λίστα είναι ενημερωμένη σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση στις 24 Απριλίου 2020.

 • Al Bayan Bold 13.0d1e6

 • Al Bayan Plain 13.0d1e6

 • Al Nile 13.0d2e2

 • Al Nile Bold 13.0d2e2

 • Al Tarikh Regular 13.0d2e1

 • American Typewriter 13.0d1e4

 • American Typewriter Bold 13.0d1e4

 • American Typewriter Condensed 13.0d1e4

 • American Typewriter Condensed Bold 13.0d1e4

 • American Typewriter Condensed Light 13.0d1e4

 • American Typewriter Light 13.0d1e4

 • American Typewriter Semibold 13.0d1e4

 • Andale Mono έκδοση 2.00x

 • Apple Braille 13.0d2e27

 • Apple Braille Outline 6 Dot 13.0d2e27

 • Apple Braille Outline 8 Dot 13.0d2e27

 • Apple Braille Pinpoint 6 Dot 13.0d2e27

 • Apple Braille Pinpoint 8 Dot 13.0d2e27

 • Apple Chancery 13.0d1e4

 • Apple SD Gothic Neo Bold 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo Heavy 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo Light 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo Medium 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo Regular 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo SemiBold 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo Thin 13.0d1e9

 • Apple SD Gothic Neo UltraLight 13.0d1e9

 • Apple SD GothicNeo ExtraBold 13.0d1e9

 • Apple Symbols 15.0d1e2

 • AppleGothic Regular 13.0d1e3

 • AppleMyungjo Regular 13.0d1e6

 • Arial έκδοση 5.01.2x

 • Arial Black έκδοση 5.00.1x

 • Arial Bold έκδοση 5.01.2x

 • Arial Bold Italic έκδοση 5.00.2x

 • Arial Hebrew 13.0d1e1

 • Arial Hebrew Bold 13.0d1e1

 • Arial Hebrew Light 13.0d1e1

 • Arial Hebrew Scholar 13.0d1e1

 • Arial Hebrew Scholar Bold 13.0d1e1

 • Arial Hebrew Scholar Light 13.0d1e1

 • Arial Italic έκδοση 5.00.2x

 • Arial Narrow έκδοση 2.38.1x

 • Arial Narrow Bold έκδοση 2.38.1x

 • Arial Narrow Bold Italic έκδοση 2.38.1x

 • Arial Narrow Italic έκδοση 2.38.1x

 • Arial Rounded MT Bold έκδοση 1.51x

 • Arial Unicode MS έκδοση 1.01x

 • Avenir Black 13.0d3e1

 • Avenir Black Oblique 13.0d3e1

 • Avenir Book 13.0d3e1

 • Avenir Book Oblique 13.0d3e1

 • Avenir Heavy 13.0d3e1

 • Avenir Heavy Oblique 13.0d3e1

 • Avenir Light 13.0d3e1

 • Avenir Light Oblique 13.0d3e1

 • Avenir Medium 13.0d3e1

 • Avenir Medium Oblique 13.0d3e1

 • Avenir Next Bold 13.0d1e10

 • Avenir Next Bold Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Bold 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Bold Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Demi Bold 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Demi Bold Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Heavy 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Heavy Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Medium 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Medium Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Regular 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Ultra Light 13.0d1e10

 • Avenir Next Condensed Ultra Light Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Demi Bold 13.0d1e10

 • Avenir Next Demi Bold Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Heavy 13.0d1e10

 • Avenir Next Heavy Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Medium 13.0d1e10

 • Avenir Next Medium Italic 13.0d1e10

 • Avenir Next Regular 13.0d1e10

 • Avenir Next Ultra Light 13.0d1e10

 • Avenir Next Ultra Light Italic 13.0d1e10

 • Avenir Oblique 13.0d3e1

 • Avenir Roman 13.0d3e1

 • Ayuthaya 13.0d1e7

 • Baghdad Regular 13.0d1e5

 • Bangla MN 14.0d1e2

 • Bangla MN Bold 14.0d1e2

 • Bangla Sangam MN 14.0d1e1

 • Bangla Sangam MN Bold 14.0d1e1

 • Baskerville 13.0d1e10

 • Baskerville Bold 13.0d1e10

 • Baskerville Bold Italic 13.0d1e10

 • Baskerville Italic 13.0d1e10

 • Baskerville SemiBold 13.0d1e10

 • Baskerville SemiBold Italic 13.0d1e10

 • Beirut Regular 13.0d1e6

 • Big Caslon Medium 13.0d1e11

 • Bodoni 72 Bold 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Book 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Book Italic 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Oldstyle Bold 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Oldstyle Book 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Oldstyle Book Italic 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Smallcaps Book 13.0d2e1

 • Bodoni Ornaments 13.0d2e1

 • Bradley Hand Bold 14.0d0e1

 • Brush Script MT Italic έκδοση 1.52x-1

 • Chalkboard 13.0d1e2

 • Chalkboard Bold 13.0d1e2

 • Chalkboard SE Bold 13.0d1e2

 • Chalkboard SE Light 13.0d1e2

 • Chalkboard SE Regular 13.0d1e2

 • Chalkduster 13.0d2e1

 • Charter Black 14.0d2e1

 • Charter Black Italic 14.0d2e1

 • Charter Bold 14.0d2e1

 • Charter Bold Italic 14.0d2e1

 • Charter Italic 14.0d2e1

 • Charter Roman 14.0d2e1

 • Cochin 13.0d2e1

 • Cochin Bold 13.0d2e1

 • Cochin Bold Italic 13.0d2e1

 • Cochin Italic 13.0d2e1

 • Comic Sans MS έκδοση 5.00x

 • Comic Sans MS Bold έκδοση 5.00x

 • Copperplate 13.0d1e2

 • Copperplate Bold 13.0d1e2

 • Copperplate Light 13.0d1e2

 • Corsiva Hebrew 13.0d1e4

 • Corsiva Hebrew Bold 13.0d1e4

 • Courier 13.0d1e1

 • Courier Bold 13.0d1e1

 • Courier Bold Oblique 13.0d1e1

 • Courier New έκδοση 5.00.2x

 • Courier New Bold έκδοση 5.00.2x

 • Courier New Bold Italic έκδοση 5.00x

 • Courier New Italic έκδοση 5.00.1x

 • Courier Oblique 13.0d1e1

 • DIN Alternate Bold 13.0d3e2

 • DIN Condensed Bold 14.0d1e1

 • Damascus Bold 13.0d3e9

 • Damascus Light 13.0d3e9

 • Damascus Medium 13.0d3e9

 • Damascus Regular 13.0d3e9

 • Damascus Semi Bold 13.0d3e9

 • DecoType Naskh Regular 14.0d0e1

 • Devanagari MT 13.0d1e3

 • Devanagari MT Bold 13.0d1e3

 • Devanagari Sangam MN 14.0d1e12

 • Devanagari Sangam MN Bold 14.0d1e12

 • Didot 13.0d1e3

 • Didot Bold 13.0d1e3

 • Didot Italic 13.0d1e3

 • Diwan Kufi Regular 13.0d2e1

 • Diwan Thuluth Regular 13.0d1e5

 • Euphemia UCAS 13.0d1e2

 • Euphemia UCAS Bold 13.0d1e2

 • Euphemia UCAS Italic 13.0d1e2

 • Farah Regular 13.0d2e3

 • Farisi Regular 13.0d1e3

 • Futura Bold 13.0d1e3

 • Futura Condensed ExtraBold 13.0d1e3

 • Futura Condensed Medium 13.0d1e3

 • Futura Medium 13.0d1e3

 • Futura Medium Italic 13.0d1e3

 • GB18030 Bitmap 13.0d1e1

 • Galvji 14.0d1e3

 • Galvji Bold 14.0d1e3

 • Galvji Bold Oblique 14.0d1e3

 • Galvji Oblique 14.0d1e3

 • Geeza Pro Bold 14.0d1e4

 • Geeza Pro Regular 14.0d1e4

 • Geneva 13.0d2e1

 • Georgia έκδοση 5.00x-4

 • Georgia Bold έκδοση 5.00x-4

 • Georgia Bold Italic έκδοση 5.00x-4

 • Georgia Italic έκδοση 5.00x-4

 • Gill Sans 13.0d1e4

 • Gill Sans Bold 13.0d1e4

 • Gill Sans Bold Italic 13.0d1e4

 • Gill Sans Italic 13.0d1e4

 • Gill Sans Light 13.0d1e4

 • Gill Sans Light Italic 13.0d1e4

 • Gill Sans SemiBold 13.0d1e4

 • Gill Sans SemiBold Italic 13.0d1e4

 • Gill Sans UltraBold 13.0d1e4

 • Gujarati MT 13.0d1e2

 • Gujarati MT Bold 13.0d1e2

 • Gujarati Sangam MN 14.0d2e1

 • Gujarati Sangam MN Bold 14.0d2e1

 • Gurmukhi MN 14.0d4e2

 • Gurmukhi MN Bold 14.0d4e2

 • Gurmukhi MT 13.0d1e4

 • Gurmukhi Sangam MN 14.0d3e1

 • Gurmukhi Sangam MN Bold 14.0d3e1

 • Heiti SC Light 13.0d1e1

 • Heiti SC Medium 13.0d1e1

 • Heiti TC Light 13.0d1e1

 • Heiti TC Medium 13.0d1e1

 • Helvetica 15.0d1e3

 • Helvetica Bold 15.0d1e3

 • Helvetica Bold Oblique 15.0d1e3

 • Helvetica Light 15.0d1e3

 • Helvetica Light Oblique 15.0d1e3

 • Helvetica Neue 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Bold 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Bold Italic 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Condensed Black 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Condensed Bold 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Italic 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Light 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Light Italic 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Medium 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Medium Italic 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Thin 15.0d1e1

 • Helvetica Neue Thin Italic 15.0d1e1

 • Helvetica Neue UltraLight 15.0d1e1

 • Helvetica Neue UltraLight Italic 15.0d1e1

 • Helvetica Oblique 15.0d1e3

 • Herculanum 13.0d1e2

 • Hiragino Maru Gothic ProN W4 15.0d1e2

 • Hiragino Mincho ProN W3 15.0d1e2

 • Hiragino Mincho ProN W6 15.0d1e2

 • Hiragino Sans GB W3 13.0d2e3

 • Hiragino Sans GB W6 13.0d2e3

 • Hiragino Sans W0 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W1 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W2 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W3 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W4 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W5 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W6 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W7 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W8 15.0d1e3

 • Hiragino Sans W9 15.0d1e3

 • Hoefler Text 14.0d1e2

 • Hoefler Text Black 14.0d1e2

 • Hoefler Text Black Italic 14.0d1e2

 • Hoefler Text Italic 14.0d1e2

 • Hoefler Text Ornaments 14.0d1e2

 • ITF Devanagari Bold 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Book 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Demi 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Light 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Marathi Bold 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Marathi Book 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Marathi Demi 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Marathi Light 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Marathi Medium 14.0d3e6

 • ITF Devanagari Medium 14.0d3e6

 • Impact έκδοση 5.00x

 • InaiMathi 13.0d1e5

 • InaiMathi Bold 13.0d1e5

 • Kailasa Bold 13.0d1e3

 • Kailasa Regular 13.0d1e3

 • Kannada MN 14.0d1e6

 • Kannada MN Bold 14.0d1e6

 • Kannada Sangam MN 14.0d2e4

 • Kannada Sangam MN Bold 14.0d2e4

 • Kefa Bold 13.0d1e3

 • Kefa Regular 13.0d1e3

 • Khmer MN 14.0d1e1

 • Khmer MN Bold 14.0d1e1

 • Khmer Sangam MN 14.0d1e9

 • Kohinoor Bangla 14.0d2e3

 • Kohinoor Bangla Bold 14.0d2e3

 • Kohinoor Bangla Light 14.0d2e3

 • Kohinoor Bangla Medium 14.0d2e3

 • Kohinoor Bangla Semibold 14.0d2e3

 • Kohinoor Devanagari Bold 14.0d5e3

 • Kohinoor Devanagari Light 14.0d5e3

 • Kohinoor Devanagari Medium 14.0d5e3

 • Kohinoor Devanagari Regular 14.0d5e3

 • Kohinoor Devanagari Semibold 14.0d5e3

 • Kohinoor Gujarati Bold 14.0d2e16

 • Kohinoor Gujarati Light 14.0d2e16

 • Kohinoor Gujarati Medium 14.0d2e16

 • Kohinoor Gujarati Regular 14.0d2e16

 • Kohinoor Gujarati Semibold 14.0d2e16

 • Kohinoor Telugu 14.0d1e3

 • Kohinoor Telugu Bold 14.0d1e3

 • Kohinoor Telugu Light 14.0d1e3

 • Kohinoor Telugu Medium 14.0d1e3

 • Kohinoor Telugu Semibold 14.0d1e3

 • Kokonor Regular 13.0d1e3

 • Krungthep 14.0d1e1

 • KufiStandardGK Regular 13.0d1e11

 • Lao MN 14.0d1e9

 • Lao MN Bold 14.0d1e9

 • Lao Sangam MN 14.0d1e6

 • Lucida Grande 15.0d1e1

 • Lucida Grande Bold 15.0d1e1

 • Luminari 13.0d1e2

 • Malayalam MN 14.0d1e6

 • Malayalam MN Bold 14.0d1e6

 • Malayalam Sangam MN 14.0d4e6

 • Malayalam Sangam MN Bold 14.0d4e6

 • Marker Felt Thin 13.0d1e11

 • Marker Felt Wide 13.0d1e11

 • Menlo Bold 14.0d1e1

 • Menlo Bold Italic 14.0d1e1

 • Menlo Italic 14.0d1e1

 • Menlo Regular 14.0d1e1

 • Microsoft Sans Serif έκδοση 5.00.1x

 • Mishafi Gold Regular 13.0d2e1

 • Mishafi Regular 13.0d2e1

 • Monaco 15.0d1e2

 • Mshtakan 14.0d1e1

 • Mshtakan Bold 14.0d1e1

 • Mshtakan BoldOblique 14.0d1e1

 • Mshtakan Oblique 14.0d1e1

 • MuktaMahee Bold 14.0d1e18

 • MuktaMahee ExtraBold 14.0d1e18

 • MuktaMahee ExtraLight 14.0d1e18

 • MuktaMahee Light 14.0d1e18

 • MuktaMahee Medium 14.0d1e18

 • MuktaMahee Regular 14.0d1e18

 • MuktaMahee SemiBold 14.0d1e18

 • Muna Black 13.0d1e4

 • Muna Bold 13.0d1e4

 • Muna Regular 13.0d1e4

 • Myanmar MN 14.0d1e2

 • Myanmar MN Bold 14.0d1e2

 • Myanmar Sangam MN 14.0d1e8

 • Myanmar Sangam MN Bold 14.0d1e8

 • Nadeem Regular 13.0d1e3

 • New Peninim MT 13.0d1e4

 • New Peninim MT Bold 13.0d1e4

 • New Peninim MT Bold Inclined 13.0d1e4

 • New Peninim MT Inclined 13.0d1e4

 • Noteworthy Bold 13.0d1e11

 • Noteworthy Light 13.0d1e11

 • Noto Nastaliq Urdu 14.0d2e19

 • Noto Nastaliq Urdu Bold 14.0d2e19

 • Noto Sans Javanese Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Kannada Black 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada Bold 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada ExtraBold 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada ExtraLight 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada Light 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada Medium 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada Regular 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada SemiBold 14.0d1e7

 • Noto Sans Kannada Thin 14.0d1e7

 • Noto Sans Myanmar Black 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar Bold 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar ExtraBold 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar ExtraLight 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar Light 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar Medium 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar Regular 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar SemiBold 14.0d4e1

 • Noto Sans Myanmar Thin 14.0d4e1

 • Noto Sans Oriya 14.0d1e2

 • Noto Sans Oriya Bold 14.0d1e2

 • Noto Serif Myanmar Black 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar Bold 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar ExtraBold 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar ExtraLight 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar Light 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar Medium 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar Regular 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar SemiBold 14.0d1e5

 • Noto Serif Myanmar Thin 14.0d1e5

 • Optima Bold 13.0d1e2

 • Optima Bold Italic 13.0d1e2

 • Optima ExtraBlack 13.0d1e2

 • Optima Italic 13.0d1e2

 • Optima Regular 13.0d1e2

 • Oriya MN 14.0d1e6

 • Oriya MN Bold 14.0d1e6

 • Oriya Sangam MN 14.0d1e2

 • Oriya Sangam MN Bold 14.0d1e2

 • PT Mono 13.0d2e4

 • PT Mono Bold 13.0d2e4

 • PT Sans 13.0d3e2

 • PT Sans Bold 13.0d3e2

 • PT Sans Bold Italic 13.0d3e2

 • PT Sans Caption 13.0d3e2

 • PT Sans Caption Bold 13.0d3e2

 • PT Sans Italic 13.0d3e2

 • PT Sans Narrow 13.0d3e2

 • PT Sans Narrow Bold 13.0d3e2

 • PT Serif 13.0d2e1

 • PT Serif Bold 13.0d2e1

 • PT Serif Bold Italic 13.0d2e1

 • PT Serif Caption 13.0d2e1

 • PT Serif Caption Italic 13.0d2e1

 • PT Serif Italic 13.0d2e1

 • Palatino 15.0d2e2

 • Palatino Bold 15.0d2e2

 • Palatino Bold Italic 15.0d2e2

 • Palatino Italic 15.0d2e2

 • Papyrus 13.0d1e2

 • Papyrus Condensed 13.0d1e2

 • Phosphate Inline 13.0d1e2

 • Phosphate Solid 13.0d1e2

 • PingFang HK Light 15.0d2e5

 • PingFang HK Medium 15.0d2e5

 • PingFang HK Regular 15.0d2e5

 • PingFang HK Semibold 15.0d2e5

 • PingFang HK Thin 15.0d2e5

 • PingFang HK Ultralight 15.0d2e5

 • PingFang SC Light 15.0d2e5

 • PingFang SC Medium 15.0d2e5

 • PingFang SC Regular 15.0d2e5

 • PingFang SC Semibold 15.0d2e5

 • PingFang SC Thin 15.0d2e5

 • PingFang SC Ultralight 15.0d2e5

 • PingFang TC Light 15.0d2e5

 • PingFang TC Medium 15.0d2e5

 • PingFang TC Regular 15.0d2e5

 • PingFang TC Semibold 15.0d2e5

 • PingFang TC Thin 15.0d2e5

 • PingFang TC Ultralight 15.0d2e5

 • Plantagenet Cherokee 13.0d1e3

 • Raanana 13.0d1e3

 • Raanana Bold 13.0d1e3

 • Rockwell 13.0d2e1

 • Rockwell Bold 13.0d2e1

 • Rockwell Bold Italic 13.0d2e1

 • Rockwell Italic 13.0d2e1

 • STIXGeneral-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXGeneral-BoldItalic έκδοση 1.1.0

 • STIXGeneral-Italic έκδοση 1.1.0

 • STIXGeneral-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsD-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsD-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsSm-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsSm-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsUp-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsUp-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsUpD-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsUpD-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsUpSm-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXIntegralsUpSm-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXNonUnicode-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXNonUnicode-BoldItalic έκδοση 1.1.0

 • STIXNonUnicode-Italic έκδοση 1.1.0

 • STIXNonUnicode-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeFiveSym-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeFourSym-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeFourSym-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeOneSym-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeOneSym-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeThreeSym-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeThreeSym-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeTwoSym-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXSizeTwoSym-Regular έκδοση 1.1.0

 • STIXVariants-Bold έκδοση 1.1.0

 • STIXVariants-Regular έκδοση 1.1.0

 • STSong 14.0d0e1

 • Sana Regular 13.0d1e4

 • Sathu 14.0d1e1

 • Savoye LET Plain:1.0 13.0d2e4

 • Shree Devanagari 714 13.0d2e1

 • Shree Devanagari 714 Bold 13.0d2e1

 • Shree Devanagari 714 Bold Italic 13.0d2e1

 • Shree Devanagari 714 Italic 13.0d2e1

 • SignPainter-HouseScript 14.0d1e1

 • SignPainter-HouseScript Semibold 14.0d1e1

 • Silom 14.0d1e1

 • Sinhala MN 14.0d1e1

 • Sinhala MN Bold 14.0d1e1

 • Sinhala Sangam MN 14.0d1e2

 • Sinhala Sangam MN Bold 14.0d1e2

 • Skia Black 13.0d1e54

 • Skia Black Condensed 13.0d1e54

 • Skia Black Extended 13.0d1e54

 • Skia Bold 13.0d1e54

 • Skia Condensed 13.0d1e54

 • Skia Extended 13.0d1e54

 • Skia Light 13.0d1e54

 • Skia Light Condensed 13.0d1e54

 • Skia Light Extended 13.0d1e54

 • Skia Regular 13.0d1e54

 • Snell Roundhand 15.0d1e1

 • Snell Roundhand Black 15.0d1e1

 • Snell Roundhand Bold 15.0d1e1

 • Songti SC Black 14.0d0e1

 • Songti SC Bold 14.0d0e1

 • Songti SC Light 14.0d0e1

 • Songti SC Regular 14.0d0e1

 • Songti TC Bold 14.0d0e1

 • Songti TC Light 14.0d0e1

 • Songti TC Regular 14.0d0e1

 • Sukhumvit Set Bold 13.0d1e6

 • Sukhumvit Set Light 13.0d1e6

 • Sukhumvit Set Medium 13.0d1e6

 • Sukhumvit Set Semi Bold 13.0d1e6

 • Sukhumvit Set Text 13.0d1e6

 • Sukhumvit Set Thin 13.0d1e6

 • Symbol 13.0d2e2

 • Tahoma έκδοση 5.01.2x

 • Tahoma Bold έκδοση 5.01.1x

 • Tamil MN 14.0d1e7

 • Tamil MN Bold 14.0d1e7

 • Tamil Sangam MN 14.0d1e15

 • Tamil Sangam MN Bold 14.0d1e15

 • Telugu MN 14.0d1e2

 • Telugu MN Bold 14.0d1e2

 • Telugu Sangam MN 14.0d1e4

 • Telugu Sangam MN Bold 14.0d1e4

 • Thonburi 13.0d1e1

 • Thonburi Bold 13.0d1e1

 • Thonburi Light 13.0d1e1

 • Times Bold 15.0d2e1

 • Times Bold Italic 15.0d2e1

 • Times Italic 15.0d2e1

 • Times New Roman έκδοση 5.01.3x

 • Times New Roman Bold έκδοση 5.01.3x

 • Times New Roman Bold Italic έκδοση 5.00.3x

 • Times New Roman Italic έκδοση 5.00.3x

 • Times Roman 15.0d2e1

 • Trattatello 13.0d2e2

 • Trebuchet MS έκδοση 5.00x

 • Trebuchet MS Bold έκδοση 5.00x

 • Trebuchet MS Bold Italic έκδοση 5.00x

 • Trebuchet MS Italic έκδοση 5.00x

 • Verdana έκδοση 5.01x

 • Verdana Bold έκδοση 5.01x

 • Verdana Bold Italic έκδοση 5.01x

 • Verdana Italic έκδοση 5.01x

 • Waseem Light 13.0d1e2

 • Waseem Regular 13.0d1e2

 • Webdings έκδοση 5.00x

 • Wingdings έκδοση 5.00x

 • Wingdings 2 έκδοση 1.55x

 • Wingdings 3 έκδοση 1.55x

 • Zapf Dingbats 13.0d1e2

 • Zapfino 13.0d1e2

Διαθέσιμες γραμματοσειρές για λήψη στο Catalina

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και ενεργοποίηση οποιασδήποτε από αυτές τις γραμματοσειρές:

 1. Ανοίξτε το Βιβλίο γραμματοσειρών, το οποίο βρίσκεται στον φάκελο «Εφαρμογές».

 2. Επιλέξτε «Όλες οι γρ/σειρές» στην πλαϊνή στήλη ή χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης για να βρείτε τη γραμματοσειρά της οποίας θέλετε να κάνετε λήψη. Οι γραμματοσειρές που δεν έχουν ήδη ληφθεί εμφανίζονται αχνές στη λίστα των γραμματοσειρών.

 3. Επιλέξτε την αχνή γραμματοσειρά και επιλέξτε Επεξεργασία > Λήψη ή κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control και επιλέξτε «Λήψη» από το αναδυόμενο μενού.

 • Apple LiGothic Medium 13.0d2e6

 • Apple LiSung Light 13.0d1e2

 • BM DoHyeon OTF 14.0d1e4

 • BM HANNA 11yrs old OTF 14.0d1e2

 • BM HANNA Air OTF 14.0d1e1

 • BM HANNA Pro OTF 14.0d1e1

 • BM JUA OTF 14.0d1e1

 • BM KIRANGHAERANG OTF 14.0d1e1

 • BM YEONSUNG OTF 14.0d1e1

 • Baloo Bhai Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Bhaijaan Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Bhaina Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Chettan Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Da Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Paaji Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Tamma Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Tammudu Regular έκδοση 1.443

 • Baloo Thambi Regular έκδοση 1.443

 • Baoli SC Regular 13.0d3e1

 • Baoli TC Regular 13.0d3e1

 • BiauKai 13.0d1e2

 • Cambay Devanagari Bold έκδοση 1.095

 • Cambay Devanagari Bold Oblique έκδοση 1.005

 • Cambay Devanagari Oblique έκδοση 1.018

 • Cambay Devanagari Regular έκδοση 1.180

 • Canela Bold 15.0d1e14

 • Canela Bold Italic 15.0d1e14

 • Canela Deck Bold 15.0d1e4

 • Canela Deck Bold Italic 15.0d1e4

 • Canela Deck Medium 15.0d1e4

 • Canela Deck Medium Italic 15.0d1e4

 • Canela Deck Regular 15.0d1e4

 • Canela Deck Regular Italic 15.0d1e4

 • Canela Regular 15.0d1e14

 • Canela Regular Italic 15.0d1e14

 • Canela Text Bold 15.0d1e5

 • Canela Text Bold Italic 15.0d1e5

 • Canela Text Medium 15.0d1e5

 • Canela Text Medium Italic 15.0d1e5

 • Canela Text Regular 15.0d1e5

 • Canela Text Regular Italic 15.0d1e5

 • Domaine Display 14.0d1e3

 • Domaine Display Bold 14.0d1e3

 • Domaine Display Bold Italic 14.0d1e3

 • Domaine Display Italic 14.0d1e3

 • Domaine Display Medium 14.0d1e3

 • Domaine Display Medium Italic 14.0d1e3

 • Founders Grotesk 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Bold 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Bold Italic 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Condensed 15.0d1e3

 • Founders Grotesk Condensed Bold 15.0d1e3

 • Founders Grotesk Condensed Semibold 15.0d1e3

 • Founders Grotesk Light 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Light Italic 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Medium 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Medium Italic 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Regular Italic 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Semibold 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Semibold Italic 15.0d1e4

 • Founders Grotesk Text 15.0d1e2

 • Founders Grotesk Text Bold 15.0d1e2

 • Founders Grotesk Text Bold Italic 15.0d1e2

 • Founders Grotesk Text Regular Italic 15.0d1e2

 • Gotu έκδοση 1.000

 • Graphik 15.0d1e6

 • Graphik Bold 15.0d1e6

 • Graphik Bold Italic 15.0d1e6

 • Graphik Compact Bold 15.0d1e4

 • Graphik Compact Bold Italic 15.0d1e4

 • Graphik Compact Medium 15.0d1e4

 • Graphik Compact Medium Italic 15.0d1e4

 • Graphik Compact Regular 15.0d1e4

 • Graphik Compact Regular Italic 15.0d1e4

 • Graphik Compact Semibold 15.0d1e4

 • Graphik Compact Semibold Italic 15.0d1e4

 • Graphik Light 15.0d1e6

 • Graphik Light Italic 15.0d1e6

 • Graphik Medium 15.0d1e6

 • Graphik Medium Italic 15.0d1e6

 • Graphik Regular Italic 15.0d1e6

 • Graphik Semibold 15.0d1e6

 • Graphik Semibold Italic 15.0d1e6

 • GungSeo Regular 13.0d1e3

 • Hannotate SC Bold 13.0d2e1

 • Hannotate SC Regular 13.0d2e1

 • Hannotate TC Bold 13.0d2e1

 • Hannotate TC Regular 13.0d2e1

 • HanziPen SC Bold 14.0d1e1

 • HanziPen SC Regular 14.0d1e1

 • HanziPen TC Bold 14.0d1e1

 • HanziPen TC Regular 14.0d1e1

 • HeadLineA Regular 13.0d3e1

 • Hei Regular 13.0d1e4

 • Hiragino Sans CNS W3 13.0d2e3

 • Hiragino Sans CNS W6 13.0d2e3

 • Jaini έκδοση 1.001

 • Jaini Purva έκδοση 1.001

 • Kai Regular 13.0d1e2

 • Kaiti SC Black 13.0d2e2

 • Kaiti SC Bold 13.0d2e2

 • Kaiti SC Regular 13.0d2e2

 • Kaiti TC Black 13.0d2e2

 • Kaiti TC Bold 13.0d2e2

 • Kaiti TC Regular 13.0d2e2

 • Klee Demibold 15.0d1e1

 • Klee Medium 15.0d1e1

 • Lahore Gurmukhi Bold 14.0d6e1

 • Lahore Gurmukhi Light 14.0d6e1

 • Lahore Gurmukhi Medium 14.0d6e1

 • Lahore Gurmukhi Regular 14.0d6e1

 • Lahore Gurmukhi SemiBold 14.0d6e1

 • Lantinghei SC Demibold 13.0d2e1

 • Lantinghei SC Extralight 13.0d2e1

 • Lantinghei SC Heavy 13.0d2e1

 • Lantinghei TC Demibold 13.0d2e1

 • Lantinghei TC Heavy 13.0d2e1

 • LiHei Pro 13.0d1e2

 • LiSong Pro 13.0d1e1

 • Libian SC Regular 13.0d2e1

 • Libian TC Regular 13.0d2e1

 • LingWai SC Medium 13.0d1e3

 • LingWai TC Medium 13.0d1e2

 • Maku Bold 14.0d2e2

 • Maku Regular 14.0d2e2

 • Modak έκδοση 1.155

 • Mukta Bold έκδοση 2.538

 • Mukta ExtraBold έκδοση 2.538

 • Mukta ExtraLight έκδοση 2.538

 • Mukta Light έκδοση 2.538

 • Mukta Malar Bold έκδοση 2.538

 • Mukta Malar ExtraBold έκδοση 2.538

 • Mukta Malar ExtraLight έκδοση 2.538

 • Mukta Malar Light έκδοση 2.538

 • Mukta Malar Medium έκδοση 2.538

 • Mukta Malar Regular έκδοση 2.538

 • Mukta Malar SemiBold έκδοση 2.538

 • Mukta Medium έκδοση 2.538

 • Mukta Regular έκδοση 2.538

 • Mukta SemiBold έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani Bold έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani ExtraBold έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani ExtraLight έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani Light έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani Medium έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani Regular έκδοση 2.538

 • Mukta Vaani SemiBold έκδοση 2.538

 • Myriad Arabic 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Black 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Black Italic 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Bold 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Bold Italic 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Italic 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Light 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Light Italic 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Semibold 13.0d1e1

 • Myriad Arabic Semibold Italic 13.0d1e1

 • Nanum Brush Script 13.0d1e3

 • Nanum Pen Script 13.0d1e3

 • NanumGothic 13.0d1e3

 • NanumGothic Bold 13.0d1e3

 • NanumGothic ExtraBold 13.0d1e3

 • NanumMyeongjo 13.0d1e3

 • NanumMyeongjo Bold 13.0d1e3

 • NanumMyeongjo ExtraBold 13.0d1e3

 • Noto Serif Kannada Black έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada Bold έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada ExtraBold έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada ExtraLight έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada Light έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada Medium έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada Regular έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada SemiBold έκδοση 2.001

 • Noto Serif Kannada Thin έκδοση 2.001

 • Osaka 13.0d1e1

 • Osaka-Mono 13.0d1e1

 • PCMyungjo Regular 13.0d2e1

 • PSL Ornanong Pro 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Bold 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Bold Italic 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Demibold 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Demibold Italic 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Italic 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Light 14.0d1e4

 • PSL Ornanong Pro Light Italic 14.0d1e4

 • PilGi Regular 13.0d2e5

 • Produkt Extralight 15.0d1e7

 • Produkt Extralight Italic 15.0d1e7

 • Produkt Light 15.0d1e7

 • Produkt Light Italic 15.0d1e7

 • Produkt Medium 15.0d1e7

 • Produkt Medium Italic 15.0d1e7

 • Produkt Regular 15.0d1e7

 • Produkt Regular Italic 15.0d1e7

 • Proxima Nova 15.0d2e3

 • Proxima Nova Bold 15.0d2e3

 • Proxima Nova Bold It 15.0d2e3

 • Proxima Nova Extrabold 15.0d2e3

 • Proxima Nova Extrabold It 15.0d2e3

 • Proxima Nova It 15.0d2e3

 • Proxima Nova Light 15.0d2e3

 • Proxima Nova Light It 15.0d2e3

 • Proxima Nova Medium 15.0d2e3

 • Proxima Nova Medium It 15.0d2e3

 • Proxima Nova Semibold 15.0d2e3

 • Proxima Nova Semibold It 15.0d2e3

 • Publico Headline Black 15.0d1e6

 • Publico Headline Black Italic 15.0d1e6

 • Publico Headline Bold 15.0d1e6

 • Publico Headline Bold Italic 15.0d1e6

 • Publico Headline Italic 15.0d1e6

 • Publico Headline Roman 15.0d1e6

 • Publico Text Bold 15.0d1e2

 • Publico Text Bold Italic 15.0d1e2

 • Publico Text Italic 15.0d1e2

 • Publico Text Roman 15.0d1e2

 • Publico Text Semibold 15.0d1e2

 • Publico Text Semibold Italic 15.0d1e2

 • Quotes Caps Regular 15.0d1e2

 • Quotes Script Regular 15.0d1e3

 • STFangsong 13.0d1e1

 • STHeiti 13.0d1e2

 • STIX Two Math έκδοση 2.00 b137

 • STIX Two Text έκδοση 2.00 b137

 • STIX Two Text Bold έκδοση 2.00 b137

 • STIX Two Text Bold Italic έκδοση 2.00 b137

 • STIX Two Text Italic έκδοση 2.00 b137

 • STKaiti 13.0d2e2

 • STXihei 13.0d1e6

 • Sauber Script 15.0d1e3

 • Shobhika Bold έκδοση 1.040

 • Shobhika Regular έκδοση 1.040

 • SimSong Regular 15.0d1e7

 • Spot Mono Bold 15.0d1e2

 • Spot Mono Medium 15.0d1e2

 • Spot Mono Regular 15.0d1e2

 • Tiro Bangla 14.0d1e4

 • Tiro Gurmukhi 14.0d1e3

 • Tiro Hindi 14.0d1e11

 • Tiro Kannada 14.0d1e4

 • Tiro Marathi 14.0d1e6

 • Tiro Sanskrit 14.0d1e3

 • Tiro Tamil 14.0d1e3

 • Tiro Telugu 14.0d1e3

 • Toppan Bunkyu Gothic Demibold 13.0d2e3

 • Toppan Bunkyu Gothic Regular 13.0d2e3

 • Toppan Bunkyu Midashi Gothic Extrabold 13.0d2e2

 • Toppan Bunkyu Midashi Mincho Extrabold 13.0d2e2

 • Toppan Bunkyu Mincho Regular 13.0d2e2

 • Tsukushi A Round Gothic Bold 15.0d1e1

 • Tsukushi A Round Gothic Regular 15.0d1e1

 • Tsukushi B Round Gothic Bold 15.0d1e2

 • Tsukushi B Round Gothic Regular 15.0d1e2

 • Wawati SC Regular 13.0d1e2

 • Wawati TC Regular 15.0d1e3

 • Weibei SC Bold 13.0d2e2

 • Weibei TC Bold 13.0d2e2

 • Xingkai SC Bold 13.0d3e3

 • Xingkai SC Light 13.0d3e3

 • Xingkai TC Bold 13.0d3e3

 • Xingkai TC Light 13.0d3e3

 • YuGothic Bold 15.0d1e1

 • YuGothic Medium 15.0d1e1

 • YuKyokasho Bold 15.0d1e1

 • YuKyokasho Medium 15.0d1e1

 • YuKyokasho Yoko Bold 15.0d1e1

 • YuKyokasho Yoko Medium 15.0d1e1

 • YuMincho +36p Kana Demibold 15.0d1e1

 • YuMincho +36p Kana Extrabold 15.0d1e1

 • YuMincho +36p Kana Medium 15.0d1e1

 • YuMincho Demibold 15.0d1e1

 • YuMincho Extrabold 15.0d1e1

 • YuMincho Medium 15.0d1e1

 • Yuanti SC Bold 14.0d1e1

 • Yuanti SC Light 14.0d1e1

 • Yuanti SC Regular 14.0d1e1

 • Yuanti TC Bold 14.0d1e1

 • Yuanti TC Light 14.0d1e1

 • Yuanti TC Regular 14.0d1e1

 • Yuppy SC Regular 13.0d1e1

 • Yuppy TC Regular 13.0d1e1

Διαθέσιμες γραμματοσειρές για την υποστήριξη εγγράφων στο Catalina

Αυτές οι γραμματοσειρές διατίθενται μόνο σε έγγραφα που χρησιμοποιούν ήδη τη γραμματοσειρά ή σε εφαρμογές που απαιτούν τη γραμματοσειρά αναφέροντάς τη ονομαστικά. Ορισμένες είναι παλαιότερες γραμματοσειρές που περιλαμβάνονταν σε παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac ή των εφαρμογών της Apple.

 • Academy Engraved LET Plain:1.0 13.0d1e2

 • Al Firat Regular 13.0d2e10

 • Al Khalil Bold 13.0d2e3

 • Al Khalil Regular 13.0d2e3

 • Al Rafidain Al Fanni 13.0d2e2

 • Al Rafidain Regular 13.0d2e1

 • Algiers Regular 13.0d2e1

 • Asphalt Medium 13.1d1e1

 • Athelas Bold 13.0d1e3

 • Athelas Bold Italic 13.0d1e3

 • Athelas Italic 13.0d1e3

 • Athelas Regular 13.0d1e3

 • Balega Regular 13.0d1e4

 • Bank Gothic Light 13.0d1e3

 • Bank Gothic Medium 13.0d1e3

 • Basra Bold 13.0d1e3

 • Basra Regular 13.0d1e3

 • Bebas Neue 13.0d1e1

 • Blackmoor LET Plain:2.0 13.0d1e4

 • BlairMdITC TT Medium 13.0d1e2

 • Bodoni 72 Bold 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Book 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Book Italic 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Oldstyle Bold 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Oldstyle Book 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Oldstyle Book Italic 13.0d2e1

 • Bodoni 72 Smallcaps Book 13.0d2e1

 • Bodoni Ornaments 13.0d2e1

 • Book Antiqua 13.0d1e2

 • Book Antiqua Bold 13.0d1e2

 • Book Antiqua Bold Italic 13.0d1e2

 • Book Antiqua Italic 13.0d1e2

 • Bookman Old Style 13.0d1e3

 • Bookman Old Style Bold 13.0d1e3

 • Bookman Old Style Bold Italic 13.0d1e3

 • Bookman Old Style Italic 13.0d1e3

 • Bordeaux Roman Bold LET Plain 13.0d3e2

 • Bradley Hand Bold 14.0d0e1

 • Braganza 13.0d1e3

 • Capitals 13.0d1e2

 • Carlito έκδοση 1.103

 • Carlito Bold έκδοση 1.103

 • Carlito Bold Italic έκδοση 1.103

 • Carlito Italic έκδοση 1.103

 • Century Gothic 13.0d1e4

 • Century Gothic Bold 13.0d1e4

 • Century Gothic Bold Italic 13.0d1e4

 • Century Gothic Italic 13.0d1e4

 • Century Schoolbook 13.0d1e2

 • Century Schoolbook Bold 13.0d1e2

 • Century Schoolbook Bold Italic 13.0d1e2

 • Century Schoolbook Italic 13.0d1e2

 • Charcoal CY 13.0d1e2

 • Dear Joe Four 13.0d2e4

 • Dear Joe Four Small 13.0d2e4

 • Dear Joe Four Small Semibold 13.0d2e4

 • Dijla Regular 13.0d2e1

 • Druk Bold 15.0d4e1

 • Druk Bold Italic 15.0d4e1

 • Druk Heavy 15.0d4e1

 • Druk Heavy Italic 15.0d4e1

 • Druk Medium 15.0d4e1

 • Druk Medium Italic 15.0d4e1

 • Druk Super 15.0d4e1

 • Druk Super Italic 15.0d4e1

 • Druk Text Bold 15.0d4e1

 • Druk Wide Bold 15.0d4e1

 • Druk Wide Bold Italic 15.0d4e1

 • Druk Wide Medium 15.0d4e1

 • Druk Wide Medium Italic 15.0d4e1

 • Fakt Slab Stencil Pro Medium 13.0d3e7

 • Forgotten Futurist Bold 13.0d1e3

 • Forgotten Futurist Bold Italic 13.0d1e3

 • Forgotten Futurist Italic 13.0d1e3

 • Forgotten Futurist Regular 13.0d1e3

 • Forgotten Futurist Shadow 13.0d1e3

 • Garamond 13.0d1e2

 • Garamond Bold 13.0d1e2

 • Garamond Bold Italic 13.0d1e2

 • Garamond Italic 13.0d1e2

 • Geneva CY 13.0d1e1

 • Helvetica CY Bold 13.0d1e2

 • Helvetica CY BoldOblique 13.0d1e2

 • Helvetica CY Oblique 13.0d1e2

 • Helvetica CY Plain 13.0d1e2

 • Hiragino Kaku Gothic Pro W3 15.0d1e3

 • Hiragino Kaku Gothic Pro W6 15.0d1e3

 • Hiragino Kaku Gothic ProN W3 15.0d1e3

 • Hiragino Kaku Gothic ProN W6 15.0d1e3

 • Hiragino Kaku Gothic Std W8 15.0d1e3

 • Hiragino Kaku Gothic StdN W8 15.0d1e3

 • Hiragino Maru Gothic Pro W4 15.0d1e2

 • Hiragino Mincho Pro W3 15.0d1e2

 • Hiragino Mincho Pro W6 15.0d1e2

 • Hopper Script Regular 13.0d1e4

 • Iowan Old Style Black 14.0d1e1

 • Iowan Old Style Black Italic 14.0d1e1

 • Iowan Old Style Bold 14.0d1e1

 • Iowan Old Style Bold Italic 14.0d1e1

 • Iowan Old Style Italic 14.0d1e1

 • Iowan Old Style Roman 14.0d1e1

 • Iowan Old Style Titling 14.0d1e1

 • Jazz LET Plain:1.0 13.0d1e3

 • Journal Sans New Inline 13.0d4e1

 • Koufi Abjadi Regular 13.0d1e5

 • Laimoon Regular 13.0d1e5

 • Lantinghei TC Extralight 13.0d2e1

 • Marion Bold 13.0d1e2

 • Marion Italic 13.0d1e2

 • Marion Regular 13.0d1e2

 • Mona Lisa Solid ITC TT 13.0d3e2

 • Nisan Regular 13.0d1e4

 • Noto Sans Armenian Black 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian Bold 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian ExtraBold 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian ExtraLight 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian Light 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian Medium 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian Regular 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian SemiBold 15.0d1e2

 • Noto Sans Armenian Thin 15.0d1e2

 • Noto Sans Avestan Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Bamum Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Batak Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Brahmi Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Buginese Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Buhid Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Carian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Chakma Regular έκδοση 2.001

 • Noto Sans Cham Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Coptic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Cuneiform Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Cypriot Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Egyptian Hieroglyphs Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Glagolitic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Gothic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Hanunoo Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Imperial Aramaic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Inscriptional Pahlavi Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Inscriptional Parthian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Kaithi Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Kayah Li Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Kharoshthi Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Lepcha Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Limbu Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Linear B Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Lisu Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Lycian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Lydian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Mandaic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Meetei Mayek Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Mongolian έκδοση 1.04 uh

 • Noto Sans NKo Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans New Tai Lue Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Ogham Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Ol Chiki Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Old Italic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Old Persian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Old South Arabian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Old Turkic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Osmanya Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans PhagsPa Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Phoenician Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Rejang Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Runic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Samaritan Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Saurashtra Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Shavian Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Sundanese Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Syloti Nagri Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Syriac Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Tagalog Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Tagbanwa Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Tai Le Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Tai Tham έκδοση 1.04 uh

 • Noto Sans Tai Viet Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Thaana Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Tifinagh Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Ugaritic Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Vai Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Yi Regular έκδοση 2.000

 • Noto Sans Zawgyi Black 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi Bold 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi ExtraBold 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi ExtraLight 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi Light 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi Medium 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi Regular 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi SemiBold 14.0d4e1

 • Noto Sans Zawgyi Thin 14.0d4e1

 • Noto Serif Balinese Regular έκδοση 2.000

 • Party LET Plain 13.0d1e2

 • PortagoITC TT 13.0d1e4

 • Princetown LET 13.0d1e2

 • Raya Regular 13.0d1e4

 • Santa Fe LET Plain:1.0 13.0d1e3

 • Scheme-Bold 13.0d3e1

 • SchoolHouse Cursive B 13.0d1e1

 • SchoolHouse Printed A 13.0d1e1

 • Seravek 13.0d3e2

 • Seravek Bold 13.0d3e2

 • Seravek Bold Italic 13.0d3e2

 • Seravek ExtraLight 13.0d3e2

 • Seravek ExtraLight Italic 13.0d3e2

 • Seravek Italic 13.0d3e2

 • Seravek Light 13.0d3e2

 • Seravek Light Italic 13.0d3e2

 • Seravek Medium 13.0d3e2

 • Seravek Medium Italic 13.0d3e2

 • Somer Regular 13.0d1e4

 • Stone Sans ITC TT Bold 13.0d2e1

 • Stone Sans Sem ITC TT Semi 13.0d2e1

 • Stone Sans Sem ITC TT SemiIta 13.0d2e1

 • Superclarendon Black 13.0d1e4

 • Superclarendon Black Italic 13.0d1e4

 • Superclarendon Bold 13.0d1e4

 • Superclarendon Bold Italic 13.0d1e4

 • Superclarendon Italic 13.0d1e4

 • Superclarendon Light 13.0d1e4

 • Superclarendon Light Italic 13.0d1e4

 • Superclarendon Regular 13.0d1e4

 • Synchro LET 13.0d4e1

 • The Hand Serif Semibold 13.1d1e1

 • Tw Cen MT 13.0d1e2

 • Tw Cen MT Bold 13.0d1e2

 • Tw Cen MT Bold Italic 13.0d1e2

 • Tw Cen MT Italic 13.0d1e2

 • Type Embellishments One LET Embellishments One LET Plain:1.0 13.0d2e7

 • Yaziji Regular 13.0d1e4

 • Zawra Bold 13.0d1e5

 • Zawra Heavy 13.0d1e5

Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Βιβλίο γραμματοσειρών για να εγκαταστήσετε και να αφαιρέσετε γραμματοσειρές, να επαληθεύσετε και να διευθετήσετε διπλότυπες γραμματοσειρές καθώς και να επαναφέρετε τις τυπικές γραμματοσειρές που συνοδεύουν το Catalina. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βιβλίο γραμματοσειρών, επιλέξτε «Βοήθεια για το Βιβλίο γραμματοσειρών» από το μενού «Βοήθεια» στο Βιβλίο γραμματοσειρών.

Το Catalina εγκαθιστά γραμματοσειρές σε αυτούς τους φακέλους στον Mac σας:

 • Στον φάκελο «Βιβλιοθήκη» του φακέλου συστήματος: /System/Library/Fonts. Αυτές οι γραμματοσειρές απαιτούνται από τον Mac και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στο Βιβλίο γραμματοσειρών.

 • Στον φάκελο «Βιβλιοθήκη» στο ανώτερο επίπεδο της μονάδας σκληρού δίσκου σας: /Library/Fonts.

Ημερομηνία δημοσίευσης: