Προτάσεις Safari

Πληροφορίες για το Safari και τις Προτάσεις Siri, την Αναζήτηση και το Απόρρητο

Το Siri αναλύει τον τρόπο με τον οποίον χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για να προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις και καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει τοπικής επεξεργασίας στη συσκευή.

Το Siri μαθαίνει πώς χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας προκειμένου να εξατομικεύσει την εμπειρία σας. Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας, όπως το ιστορικό περιηγήσεων στο Safari, τα email, τα μηνύματα και τις επαφές σας, καθώς και πληροφορίες που παρέχονται από άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές, το Siri μπορεί να παράσχει προτάσεις στο Spotlight, την Εύρεση, το News, τις Αναμνήσεις Φωτογραφιών και αλλού χρησιμοποιώντας τοπική επεξεργασία στη συσκευή. Μπορείτε να δείτε την πλήρη λίστα των δυνατοτήτων που εξατομικεύει το Siri στην ενότητα «Siri» στις Προτιμήσεις συστήματος, στις «Προτάσεις Siri και Απόρρητο».

Η εξατομίκευση συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές σας με κρυπτογράφηση από τερματικό σε τερματικό

Το Siri συγχρονίζει με ασφάλεια αυτές τις πληροφορίες στις συσκευές σας, προκειμένου η εμπειρία σας να είναι συνεπής σε όλες. Αυτός ο συγχρονισμός πραγματοποιείται με χρήση κρυπτογράφησης από τερματικό σε τερματικό.

Προκειμένου να καταστούν πιο σχετικές οι προτάσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης, ορισμένες πληροφορίες αποστέλλονται στην Apple και δεν σχετίζονται με εσάς

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. όταν χρησιμοποιείτε τις Προτάσεις Siri στο Spotlight, την «Εύρεση» ή το Safari, γενικευμένα θέματα ενδιαφέροντος που έχει «μάθει» το Siri ενδέχεται να αποσταλούν στην Apple προκειμένου να καταστούν πιο σχετικές οι αναζητήσεις σας. Αυτά τα θέματα ενδιαφέροντος (π.χ. μαγειρική ή μπάσκετ) θα βοηθήσουν στο να σας προσφέρουμε πιο σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Χρησιμοποιούμε τεχνικές προστασίας απορρήτου προκειμένου να καταργήσουμε τη συσχέτιση αυτών των θεμάτων ενδιαφέροντος με εσάς.

Εκτός από αυτά τα θέματα ενδιαφέροντος, όταν εκτελείτε αναζήτηση, η συσκευή σας στέλνει τα ερωτήματα αναζήτησης, τις προτάσεις που έχετε επιλέξει και τα σχετιζόμενα δεδομένα χρήσης στην Apple για επεξεργασία του αιτήματός σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν σχετίζονται με εσάς. Δεν θα αποστέλλονται αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζουν αρχεία και περιεχόμενο στη συσκευή σας.

Εάν έχετε ενεργοποιημένες τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, η τοποθεσία της συσκευής σας θα αποστέλλεται στην Apple για παροχή πιο σχετικών προτάσεων. Για την παροχή πιο σχετικών προτάσεων μουσικής και βίντεο, αν η συσκευή σας έχει πρόσβαση σε συνδρομητικές υπηρεσίες μουσικής ή βίντεο, τότε πληροφορίες όπως τα ονόματα των συνδρομητικών υπηρεσιών και οι τύποι συνδρομών μπορεί να σταλούν στην Apple. Το όνομα λογαριασμού, ο αριθμός και το συνθηματικό δεν αποστέλλονται στην Apple. Η τοποθεσία, τα ερωτήματα αναζήτησης, τα ενδιαφέροντα και οι πληροφορίες χρήσης που αποστέλλονται στην Apple χρησιμοποιούνται από την Apple μόνο για να είναι οι Προτάσεις πιο σχετικές και για βελτίωση άλλων προϊόντων και υπηρεσιών της Apple.

Για βελτίωση των αποτελεσμάτων αναζήτησης, λέξεις και φράσεις που συλλέγονται σε βάθος χρόνου από κοινές αναζητήσεις ενδέχεται να προωθούνται από την Apple σε μηχανή αναζήτησης.

Εσείς έχετε επιλογές και τον έλεγχο

Εάν δεν επιθυμείτε οι Προτάσεις Siri να στέλνουν τις πληροφορίες σας στην Apple, μπορείτε να επενεργοποιήσετε τις Προτάσεις Siri. Μπορείτε να το κάνετε στις Προτιμήσεις συστήματος. Επιλέξτε «Spotlight» και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου «Προτάσεις Spotlight» και «Προτάσεις Spotlight στην Εύρεση». Οι Προτάσεις Safari μπορούν να απενεργοποιηθούν στο Safari. Ανοίξτε το Safari, επιλέξτε το μενού Safari και επιλέξτε «Προτιμήσεις», κάντε κλικ στην «Αναζήτηση» και μετά αποεπιλέξτε τη Συμπερίληψη προτάσεων Safari.

Μπορείτε να διακόψετε την παροχή πληροφοριών από εφαρμογές για την εξατομίκευση του Siri. Μεταβείτε στις «Προτιμήσεις συστήματος», κάντε κλικ στο «Siri» και μετά επιλέξτε «Προτάσεις Siri και Απόρρητο». Αποεπιλέξτε το πλαίσιο επιλογής για μια εφαρμογή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας για τις Προτάσεις Siri. Γα να το κάνετε, ανοίξτε τις «Προτιμήσεις συστήματος», κάντε κλικ στην «Ασφάλεια και απόρρητο», επιλέξτε «Υπηρεσίες τοποθεσίας» στην καρτέλα «Απόρρητο», κάντε κλικ στην κλειδαριά για να πραγματοποιήσετε αλλαγές και εισαγάγετε το συνθηματικό σας, επιλέξτε «Λεπτομέρειες» δίπλα στις «Υπηρεσίες συστήματος» και αποεπιλέξτε τις «Προτάσεις βάσει τοποθεσίας». Αν απενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, η ακριβής τοποθεσία σας δεν θα αποστέλλεται στην Apple. Προκειμένου να εμφανίζει σχετικές προτάσεις αναζήτησης, η Apple ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση IP της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο για να προσδιορίσει την τοποθεσία σας κατά προσέγγιση μέσω αντιστοίχισης σε μια γεωγραφική περιοχή.

Αν δεν θέλετε η εξατομίκευση του Siri να συγχρονίζεται σε όλες τις συσκευές σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Siri στις ρυθμίσεις του iCloud.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από την Apple θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Apple, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.apple.com/gr/privacy.